Ny meningsmåling sender et faresignal til blå blok

Collage: Asger Bonnevie

En ny meningsmåling viser en mindre afstand mellem blå og rød blok, end man har været vant til.

 

Blå blok fører kun med syv mandater, 91 mod 84. (Voxmeter/Ritzau)

 

Det hører dog med til billedet, at Voxmeters målinger generelt har givet blå blok dårligere resultater end andre målinger. Specielt står Dansk Folkeparti svagere her. Det seneste gennemsnit af målinger (Berlingske Barometer) viser da også et klarere forspring til blå blok.

 

Så man bør ikke drage bastante konklusioner på denne ene måling. Men blå blok kan trods alt betragte det som et faresignal, at man kan opleve så beskeden en afstand mellem blokkene.

 

Positivt nyt for Thorning

For de blå kan der være særlig grund til at være lidt på vagt, fordi Thorning samtidig møder et par politiske opmuntringer.

 

Der er ved at komme mere gang i europæisk økonomi, hvilket også skaber øget vækst og beskæftigelse i Danmark.

 

Selv om de færreste vælgere tror, at dette primært er regeringens fortjeneste, så er det selvfølgelig lettere for Thorning at føre valgkamp med de positive tal i ryggen, end hvis økonomien fortsat stod i stampe.

 

Men Thorning kan også øjne en chance på et andet politisk område, der ellers har været en klar vindersag for blå blok. Det drejer sig om udlændingepolitikken.

 

Udlændingepolitik har høj prioritet

Voxmeter har også undersøgt, hvilke emner vælgerne anser for de vigtigste, når de skal stemme. Og her er der særlig grund til at hæfte sig ved tallene for udlændingepolitikken.

 

Læs også
Video fra Sverige: Muslimske piger tvinges til at gå ind bagerst i bussen, drengene skal have de forreste pladser

37 procent af vælgerne placerer ”indvandring, asyl og integration” som et af de emner, der er særlig vigtige når de skal sætte deres kryds. Det er et meget højt tal – det placerer udlændingepolitikken på en andenplads næsten side om side med ”sundhed og sygehuse”, der ligger på førstepladsen.

 

Udlændingepolitikken ligger nu højere hos vælgerne end emner som arbejdspladser og økonomisk vækst. Det skal givetvis ses i sammenhæng med tilstrømningen af asylansøgere og forbindelsen mellem indvandring og islamisk terror.

 

Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at to ting optræder samtidig i Voxmeters tal: Tilslutningen til rød blok ligger forholdsvis højt, og udlændingepolitikken er meget vigtig for vælgerne.

 

Normalt har det jo været sådan, at når udlændingepolitikken lå langt fremme i vælgernes bevidsthed, så betød det en styrkelse af de blå partier.

 

Når rød blok i denne måling trives bedre, samtidig med at udlændingepolitikken rykker op på vælgernes liste, kan der være grund til eftertanke i de blå partier. Ikke mindst i de to partier, der fylder mest: Venstre og Dansk Folkeparti.

 

Pusterum for regeringen

Rød blok, specielt Socialdemokraterne, har sikkert haft gavn af, at antallet af asylansøgere er faldet på det seneste. Fra 3. til 4. kvartal 2014, faldt tilstrømningen til Danmark med 47 procent, mens den steg i EU som helhed (Jyllands-Posten).

Læs også
To meningsmålinger giver store smæk til Venstres Kristian Jensen – og klar fremgang for S og DF

 

Regeringen tager æren for dette ved at henvise til de strammere regler for familiesammenføring, som den har gennemført for asylansøgerne.

 

Men det er endnu for tidligt at vurdere, hvad der nærmere ligger bag det nylige fald. Alle venter spændt på, hvad der sker fra nu af og frem til valget.

 

Regeringen er fortsat sårbar i udlændingepolitikken. Når det gælder antallet af asylansøgere ligger Danmark højt i EU, når man tager 2014 som helhed – på en femteplads. Blandt andet trækker de høje sociale ydelser, man kan få her i landet.

 

Rød blok kan stadig få masser af besvær på den front ved valget. Men opbremsningen i asyltallet har nok givet regeringen et pusterum.

 

Dermed stilles der også større krav til de blå partier om at oppe sig i udlændingepolitikken.

 

Problemer for de blå

Læs også
SIDSTE NYT: Den formodede gerningsmand til terrorangreb på seks franske soldater er blevet skudt i sin mørke BMW og anholdt

Venstre har således ikke råd til at kaste sig ud i en større intern debat om disse spørgsmål, som tilfældet har været på det seneste.

 

De blå partier er samtidig nødt til at overveje, om de i øjeblikket kører for ensidigt på terrortruslen og jødernes sikkerhed, mens den bredere indvandring glider i baggrunden.

 

Det er i hvert fald tankevækkende, at mens indvandring i Voxmeter-målingen ligger højt på vælgernes liste, så ligger terror lavt. Det kan jo aldrig være noget argument for at negligere terrortruslen. Men det er altså et spørgsmål om at favne bredere.

 

Samtidig kunne blå blok have gavn af, at partilederne markerede sig stærkere i forhold til et emne, som har så høj folkelig prioritet.

 

Vælgerne bruger det uvægerligt som en målestok for, hvor stor vægt et parti lægger på et emne, om partilederen markerer sig stærkt i debatten.

 

Kendsgerningen er i hvert fald, at Voxmeter-målingerne tegner et billede, som bør give anledning til opmærksomhed hos de blå. Et billede af en vælgerskare, som prioriterer udlændingepolitikken meget højt, men samtidig giver fremgang til Socialdemokraterne.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…