Chok: “Koranens regler er vigtigere for mig end Tysklands love” – 70 % unge muslimer svarer ja

Arkivfoto fra en anden sammenhæng/youtube
Getting your Trinity Audio player ready...

Islam er ikke kun en religion.

 

Islam er et sæt regler for samfundets indretning og menneskers levevis nedskrevet i Koranen og andre hellige skrifter. De er givet direkte af Allah og kan ikke ændres af mennesker.

 

Det er baggrunden for, at man kan sige, at Islam er en totalitær ideologi på linje med andre totalitære ideologier som stalinismen, maoismen og nazismen.

 

Denne kendsgerning har mange politikere lukket øjnene for gennem årtier.

 

Det har medført, at en farlig opbakning til  fundamentalistisk islam er vokset i Danmark og andre vesteuropæiske lande.

 

Det kan man se mange steder i samfundet.

 

Men det kommer også frem i flere meningsmålinger.

 

Sådanne målinger viser, at islam som ideologi har en betydelig tilslutning blandt en stor del af muslimer. Og tilslutningen til fundamentalistisk islam er tilsyneladende voksende især blandt unge muslimer.

 

Ny måling blandt muslimer i Tyskland

Denne opbakning til fundamentalistisk islam viser sig i en ny meningsmåling fra det velanskrevne Kriminologisk Forskningsinstitut i Niedersachsen.

 

Instituttet har spurgt 8539 unge fra 9. klasse om deres holdninger til forskellige samfundsforhold og kriminalitet. 300 af de unge adspurgte er muslimer. Resultaterne er offentliggjort i en 193 sider lang rapport: Niedersachsen Surveys 2022. FB-169.pdf (kfn.de)

 

Og svarene fra disse muslimerne vække stor bekymring i Tyskland.

 

“Det er tal, der får folk op ad stolen og får dem til at lægge mærke til og bekymre sig om holdningerne blandt unge muslimer,” skriver den tyske avis BILD.

 

Islam er svaret

De unge muslimer ser islam som svaret på samfundets problemer og en stor del mener sågar, at det er i orden at bruge vold for at forsvare islam.

 

Her er nogle af besvarelserne:

 

“Kun islam er i stand til at løse vor tids problemer.” (51,5 procent)

 

“Koranens regler er for mig vigtigere end lovene i Tyskland.” (67,8 procent)

 

“Et islamisk teokrati er den bedste styreform” (45,8 procent)

 

Over en tredjedel erklærede, at de har “forståelse for vold mod mennesker, der fornærmer Allah eller profeten Muhammed.” (35,3 procent)

 

Hver femte svarede, at “truslen mod islam fra den vestlige verden retfærdiggør, at muslimer forsvarer sig med vold.” (21,2 procent)

 

Samme alarmerende udvikling i hele Vesteuropa

300 elever fra grundskoler og gymnasier i en tysk delstat er ikke i sig selv et statistisk repræsentativt grundlag.

 

Men tallene er alligevel alarmerende.

 

Tendensen til at bakke op om islam som antidemokratisk ideologi er meget tydelig i besvarelserne.

 

Desuden er der lavet flere lignende undersøgelser, der viser samme alarmerende holdninger i andre vesteuropæiske lande.

 

Der er således netop lavet en undersøgelse af holdninger blandt muslimer i Frankrig.

 

Muslimer i Frankrig

Undersøgelsen viser en udbredt støtte til sharia og til den islamiske terrororganisationen Hamas. Den viser også had til jøder.

 

Desuden fremgår det, at 42% af de franske muslimer vægter respekten for islamisk sharialov højere end respekten for den franske republiks love (andelen stiger til 57% blandt unge muslimer mellem 18 og 25 år).

 

Meningsmålingen viser også, at 49% af de franske muslimer vil have katolikker til at omvende sig til islam og at 36% vil have kirker ombygget til moskeer.

 

Had til Storbritannien

I Storbritannien breder fundamentalistisk islam sig tilsyneladende lige nu også særlig hastigt. Det viser sig blandt andet i meget store pro-palæstinensiske demonstrationer, der er præget af had til Israel og jøder.

 

Et andet aktuelt eksempel er omtalt i Sunday Times (22.4).

 

Her bliver det beskrevet, hvad der skete, da en britisk lærerinde spurgte sine elever: “Hader I Storbritannien”.

 

30 elever rakte hånden i vejret.

 

Støtte til sharia i Danmark

Støtte til sharia blandt muslimer er også udbredt i Danmark.

 

I 2015 blev der foretaget en undersøgelse af beslægtet karakter (Wilke/Jyllands-Posten omtalt i DKA).

 

Her spurgte man et repræsentativt udsnit af muslimer i Danmark, hvad der skulle være fundamentet for al lovgivning i Danmark.

 

Her sagde lidt mere end hver tiende muslim (11,3 procent), at fundamentet for al dansk lovgivning skulle være Koranen.

 

Men derudover mente 26,5 procent, at fundamentet for lovgivningen skulle være en blanding af grundloven og Koranen.

 

Samme tendens kom frem i en anden undersøgelse fra 2018 i Københavns Kommunes såkaldte integrationsbarometer. Her spurgte man blandt andet til demokratiske holdninger blandt unge i København i alderen 18-29 år.

 

Integrationsbarometeret er ikke krystalklart formuleret. Men tendensen i målingen var klar. Og den er meget alvorlig.

 

Andelen af unge ikke-vestlige indvandrere, der betegner sig som demokratiske, er faldet.

 

Desværre er der ikke nogen skelnen mellem unge med muslimsk baggrund og unge med anden ikke-vestlig baggrund. Men man må gå ud fra, at en stor andel af de adspurgte er muslimer.

 

I 2017 erklærer kun 82 procent af de unge ikke-vestlige indvandrere sig for demokratiske. Det er et fald på fire procentpoints i forhold til 2016.

 

Samtidig er afstanden mellem unge ikke-vestlige indvandrere og unge danskere blevet øget. I 2017 var det altså kun 82 procent af indvandrerne, der erklærede sig for demokratiske, mens det var 94 procent af danskerne.

 

Fundamentalistisk islam i de aktuelle pro-palæstinensiske demonstrationer

Tendensen i den ny tyske meningsmåling ses meget stærkt i de store pro-palæstinensiske demonstrationer i Tyskland.

 

Demonstranterne i Essen er opdelt efter køn. Mændene forrest og kvinderne bagerst. Som det foreskrives i Koranen.

 

Mændene svingede med flag, der minder om Islamisk Stat og Taleban.

 

Shahada-flag med den islamiske troskabsed, der viser troskab overfor det islamiske kalifat.

 

Mange demonstranter stikker pegefingeren i vejret. Tawheed-fingeren, som i islam betyder “Der er ingen gud undtagen Allah”. Et tegn, der bliver brugt flittigt af Islamisk Stat og andre fundamentalistiske muslimer.

 

Gør politikerne noget ved denne farligeudvikling?

Nu er mange politikere for alvor blevet bekymrede for denne udvikling.

 

De har ladet denne alvorlige udvikling komme alt for langt, og alt for ofte nøjes politikerne stadig med ord uden handling.

 

Det er helt afgørende at gøre noget ved denne udvikling, som kan forandre vores samfund i ekstrem grad.

 

Men man må frygte, at de politiske beslutningstagere fortsat lukke øjnene og ikke tør gøre det, der er nødvendigt.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…