Muslimske skoleelever optræder nu så truende, at tyske børn begynder at konvertere til islam, fordi de ikke tør andet

Arkivfoto fra X/Ferat Kocak, via BILD.DE
Getting your Trinity Audio player ready...

Tyskland har modtaget en massiv indvandring fra den muslimske verden. Det er ikke mindst en konsekvens af den fuldkommen uansvarlige udlændingepolitik, som i sin tid blev knæsat af Angela Merkel.

 

Merkel svigtede sine landsmænd i næsten ufattelig grad ved at åbne sluserne for denne udvikling, der er i gang med at forandre Tyskland til uigenkendelighed.

 

Situationen er blevet så alvorlig, at tyske toppolitikere i stigende grad begynder at få kolde fødder over det, som de har sat i gang. Det gælder selv nogle af de førhen mest rabiate dyrkere af den politiske korrekthed.

 

Gennem længere tid har det væltet ind i landet med illegale migranter, der har ikke-vestlig baggrund. Konsekvenserne af denne fatale udvikling er i den grad til at få øje på.

 

Blandt andet oplever tyskerne en markant stigning i kriminaliteten og en særligt voldsom stigning i den kriminalitet, der begås af ikke-vestlige migranter. En stor del af denne kriminalitet er særdeles voldspræget, og den går jævnligt ud over tilfældige, uskyldige mennesker.

 

Grov vold i tyske skoler

Måske vil det overraske nogle danskere at høre om dette. De overvejende venstreorienterede  journalister (Journalistisk Venstreparti) er ikke meget for at fortælle, hvor vidtrækkende konsekvenser den ikke-vestlige indvandring til det politisk korrekte Tyskland har fået.

 

Den Korte Avis har tidligere omtalt de stærkt bekymrede meldinger, der på det seneste er kommet om tilstandene i de tyske skoler.

 

Vi ved jo fra den seneste tids debat i Danmark, at der findes store problemer med voldelig adfærd og hersker-attitude i danske skoler.

 

Men det er det rene vand ved siden af forråelsen af klimaet i de tyske skoler. Som vi har omtalt, bringer ikke-vestlige indvandrerbørn i betydelig grad en fremmed voldskultur ind i skolen.

 

Denne voldelighed er i høj grad traumatiserende for nogenlunde velopdragne tyske skolebørn. Men den kan også være ekstremt provokerende og ubehagelig for de skolelærere, der kæmper heroisk for at bevare et minimum af autoritet og for rent faktisk at putte noget lærdom ind i eleverne.

 

Muslimsk kultur vinder frem

Som Den Korte Avis tidligere har omtalt, kniber det for en stor del af eleverne med muslimsk eller anden ikke-vestlig baggrund at tilegne sig den adfærd, de værdier og de kvalifikationskrav, som man i både Tyskland og Danmark vil anse for påkrævet i et fredeligt, velfungerende samfund.

 

Dette synes endda kun at være begyndelsen. Der er god grund til at frygte, at tyske skoler – og formentlig også danske – i stigende grad vil blive præget af en kultur og nogle normer, der fjerner sig kraftigt fra de traditioner for oplysning og tolerance, som historisk har været en ledetråd.

 

Rå vold og intolerance kan til gengæld frygtes at vinde frem.

 

Problemet er foreløbig markant mere truende i et land som Tyskland, end det er i Danmark. Det skyldes ikke mindst, at indvandringen fra ikke-vestlige kulturer, ofte med en stærk voldstradition, er langt mere massiv, end tilfældet er i Danmark.

 

Men vi ved, at der også er et voksende pres på danske skoler fra muslimske værdier og adfærdsmønstre.

 

Den Korte Avis har ved flere lejligheder omtalt de alvorlige problemer, der kan opleves i de dele af skolesystemet, hvor der er et stort – og voksende – antal skoleelever med ikke-vestlig, ofte muslimsk baggrund.

 

Som sagt er tendensen endnu mere markant i Tyskland, der har modtaget en kæmpestor indvandring, end i Danmark. Men mønsteret er det samme, og der er al mulig grund til at frygte, at dette mønster fremover vil slå endnu stærkere igennem i Danmark.

 

Tysk forskningsrapport

Hvor store disse problemer kan blive, får man en fornemmelse af i en rapport fra det fremragende tyske  forskningsinstitut Kriminologisches Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN).

 

I denne rapport kan man blandt andet læse, at et massivt flertal af de tyske skoleelever med muslimsk baggrund (67,8 procent) erklærer: “Koranens regler er for mig vigtigere end Tysklands love.”

 

Knap halvdelen af de muslimske skoleelever (45,8 procent) mener, at en islamisk religiøs stat er den bedste statsform. Det skrev Den Korte Avis om 22.4.

 

Hvem sagde integration?

 

Tyske børn konverterer til islam af frygt

Nu slår en af de myndighedspersoner, der har til opgave at værne om den tyske forfatning (Staatsschutz), alarm. Til avisen Bild siger han:

 

“Stadig flere forældre til tyske børn henvender sig til vores rådgivningscentre, fordi deres kristne børn vil konvertere til islam. Disse børn oplever et stadigt voksende socialt pres for at tilnærme sig og indordne sig under islam for ikke at føle sig som outsidere i skolen.”

 

Den pågældende person fra Staatsschutz forklarer:

 

“I kraft af den stærke indvandring i de seneste otte år er andelen af unge muslimske unge og børn i skolerne steget mærkbart. Dertil kommer, at mange af disse børn kommer fra strengt religiøse familier.”

 

Ifølge denne ekspert er mønsteret særlig markant blandt migranter fra lande med ‘arkaiske kulturer’ som Syrien, Afghanistan og Irak, med stærk mandsdominans, aggressiv selvhævdelse, voldsdyrkelse  – og islamiske regler.

 

Mange muslimske familier fra disse lande har en helt anden moral end tyske familier, siger han og fortsætter:

 

Deres tilværelse er med strenge krav baseret på islams regler nedskrevet i Koranens regler. Og det er altafgørende for familiens ære at følge disse regler.

 

“Hvis piger i skolen opfører sig for vestligt i muslimske unges øjne, ikke bærer tørklæde eller møder drenge, tror de mandlige elever, at de skal forsvare æren og formane pigerne til at opføre sig som en hengiven muslim. Det skaber også et gruppepres om at høre til”, siger han.

Disse elever betyder, at lærerne på flere skoler er overbelastet, de se den anden vej, gør ingenting, og kommer til at svigte eleverne.

 

Statens sikkerhedsofficer advarer: “Det meste af tiden virker drengene blandt de muslimske skoleelever også meget truende og nogle gange voldelige. Der udvikler sig parallelsamfund i skolegårdene. Og hvis et stort antal flygtningebørn kommer i skole igen til sommer, bliver situationen endnu mere eksplosiv, siger manden fra Staatsschutz.

 

Det er disse trusler og dette pres, der kan få tyske børn til at konvertere til islam.

 

I muslimske lande bliver ikke-muslimer betragtet som andenrangsborgere, kaldet  dhimmier.

 

Det er det der i Vesten nu kaldes en herskerattitude.

 

Tyske børn konverterer sandsynligvis til islam for at undgå at blive betragtet som dhimmier og blive underkastet en herskerattitude.

 

Det bør ikke undre nogen, at en masseindvandring fra den type lande skaber ekstreme vanskeligheder i et moderne samfund med humanistiske grundværdier som det tyske.

 

Men utroligt nok ser det ud til at komme bag på mange af samfundets beslutningstagere.

 

Nu er problemerne i Tyskland ved at tårne sig så voldsomt op, at også tyske politikere har svært ved at skjule deres bekymring.

 

Men de svigtede, da det gjaldt. Og nu er situationen kommet så meget ud af kontrol, at det næsten kun kan gå galt. Det åbne spørgsmål er vel snarest, hvor galt det vil gå.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…