Om os

Den Korte Avis leverer journalistik og markedsføring til en bred læserskare. Den Korte Avis drives på kommercielle vilkår.

Journalistisk programerklæring

Det journalistiske formål med Den Korte Avis er at levere bidrag i tekst og billeder, som er samfundsmæssigt væsentlige, menneskeligt vedkommende og underholdende. Vi lægger vægt på at formidle tingene i en kort, klar og skarp form.

Avisen beskæftiger sig med en bred vifte af emner, herunder: Politik. Økonomi. Indvandring og integration. Kriminalitet. Uddannelse. Sundhed. Sociale forhold. Kultur. Udenrigspolitik.

Det sker i form af nyheder, analyser og kommentarer. Du kan få nyheder, der får dig til at hoppe i stolen. Du kan få Danmarks bedste politiske analyser. Du kan få meninger, som slår gnister – både fra redaktionen og fra debattører udefra.

Vi lægger stor vægt på historier fra hverdagen, som viser alle sider af tilværelsen: de dramatiske, de hårde, de bevægende, de opløftende og de muntre.

Vi stræber efter ikke bare at fortælle om problemer for problemernes skyld, men at give vores bud på, hvad man kan lære af dem, og hvordan man kan løse dem.

Den Korte Avis har siden sin start den 29. januar 2012 satset hårdt på at øge læsertallet. Både fordi vi naturligvis gerne vil have flest muligt i tale. Og fordi mange læsere er forudsætningen for at øge annonceindtægterne.

Den journalistiske og den kommercielle side af avisen hænger uadskilleligt sammen: Flere læsere giver flere annoncer og dermed større indtægter for avisen. Og større annonceindtægter gør det muligt at opruste avisen, så den bliver interessant for endnu flere læsere.

I avisens korte levetid er læsertallet vokset eksplosivt, og det kommercielle grundlag styrkes.

Ambitionen for Den Korte Avis er klar: Vi vil fortsætte den kraftige positive spiral, som det er lykkedes at sætte i gang.

Den Korte Avis er et interessentskab ejet af Karen Jespersen og Ralf Pittelkow.

Alt materiale bragt i Den Korte Avis tilhører avisen, med mindre andet er aftalt. Den Korte Avis har retten til at videreformidle materiale til andre.

Email-adresser, der sendes til Den Korte Avis, vil ikke blive solgt eller videregivet til andre formål.