Ny dansk klimapolitik?

NY DANSK KLIMAPOLITIK?

Det er glædeligt, at der nu-endelig- er ved at være en vis lydhørhed for, at vor egen skæbne og endnu mere vore børns og børnebørns skæbner er afhængige af ret så drastiske justeringer af vor energiproduktion og dermed levevis, såfremt store klimaforværringer skal undgås. Den hidtidige danske satsning har været koncentreret om vindmøller, måske fordi vi har en lidt romantisk holdning til og forkærlighed for den friske, karske, danske vind.

 

Imidlertid er energiproduktion fra vindmøller ustabil. Den er ”som vinden blæser”. Derfor kræver den opbakning fra andre energikilder i perioder med vindstille eller lave vindhastigheder.

 

Relevante energikilder hertil kunne fx være solenergi eller moderne, grøn atomenergi- en i Danmark ret ukendt ren atomkraft baseret på grundstoffet Thorium, der ikke kan nedsmelte eller anvendes til bombefremstilling. Mange lande bygger endda i stort omfang moderne udgaver af klassiske atomkraftværker som opbakning.

 

Politiken, Berlingske og Børsen har nu-endelig- store artikler om klodens klimatilstand og effekterne heraf og rød blok-især Alternativet- er i hopla med et program ”en anden verden” om globalt kursskifte til grønt overalt. Hertil foreslås opbygget 15 nye ministerier med helt andre gangarter end de nuværende ministerier har. Der peges dog meget rigtigt på behovet for en fossilfri fremtid, men der mangler desværre planer for, hvordan en grøn fremtid rent praktisk skal opnås.

 

Det er ikke splinterny viden, at klodens klimaindsats fremfor alt skal reducere anvendelsen af de CO2 producerende fossile brændstoffer- kul, olie og gas. Allerede i 1960erne undervistes fx de lægestuderende ved Århus Universitet om forureningers effekt på mennesker og miljø med særlig omtale af den stigende CO2 mængde i udeluften og den deraf følgende drivhuseffekt. I dag er 87 % af klodens energiforbrug baseret på forbrænding af kul, olie og gas, medens vind og sol tilsammen udgør få %.

 

Der skal godt nok globalt bygges en del vindmøller med meget lange kabler, hvis de fossile brændstoffer alene skal erstattes af vindenergi! Men der er ikke nogen tvivl om, at fremtidens energiforsyning skal være fossilfri. Det er derfor prisværdigt, at Alternativet som det første danske parti i sit nye program: ”En anden verden” foreslår afvikling af fossil energiproduktion i Europa inden 2040. Alternativet vil overlade denne opgave til FN.

 

Alternativets meget overordnede vision om en fremtidig grøn verden mangler desværre en ordentlig analyse af dette og andre områder i rapporten. Et emne som den igangværende befolkningseksplosion med 50 % forøgelse fra 7 mia mennesker i 2017 til 11 mia i 2100 er endda uomtalt. Selvom forøgelsen er koncentreret til Afrika syd for Sahara og Asien, vil den uundgåeligt få stor effekt på Alternativets grønne bundlinje. Også partiets økonomiske og sociale bundlinjer er ikke tilstrækkeligt gennemarbejdede.

 

Det bliver meget dyrt at finansiere en kommende omstilling til renere energiformer. Vor nuværende miljøbeskyttelseslov, der leverer rammerne for forebyggelse og bekæmpelse af forureninger i det ydre miljø, har som grundlæggende betalingsprincip, at FORURENEREN BETALER. Dette gælder overalt i EU landenes lovgivning.

 

Det tjener derfor hverken Alternativet eller resten af rød blok til ære, at man ønsker, at en ny klimapolitik endvidere financieres ved at straksbeskatte pensionsopsparinger, at beskatte financielle transaktioner og at genindføre formueskat etc. Herved torpederes det velfungerende og opdragende princip, at FORURENEREN BETALER. Dette vil skabe uro og stor modstand mod fossilfri energi i store dele af befolkningen især opsparere og erhvervsdrivende mfl i de fleste EU-lande.

 

Nu venter vi så med spænding på at se om og hvordan andre politiske partier vil afvikle de fossile energikilder i Danmark.

Læs også
Politisk korrekt TV2-program slog politisk plat på klimaet – studievært tog det meget unådigt op, da hun blev modsagt

 

Ib Andersen, København Ø                                       26-08-2018

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…