Indlæg fra læserne 26. marts: Bambi-Brostrøm på glatis # Konkrete forslag til corona-bekæmpelse

BAMBI PÅ GLATIS

 

Af Mogens Justesen

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm minder om det bedårende, men stavrende, ubehjælpsomme dådyr på isen i Disneys juleklassiker: Han ser så sød og tilforladelig ud, men han har ikke det fjerneste greb om tingene.

 

Han tager fejl i alt, hvad der kan tages fejl i. Giv ham valget mellem to muligheder, og som en sand intellektuel vælger han konsekvent den forkerte.

 

Da corona’en dukkede op i Europa, beroligede han med, at der var meget ringe sandsynlighed for, at den ville komme hertil. Ja, det skal vi da lige love for. Ethvert nogenlunde fornuftigt menneske måtte jo spørge: Og hvorfor skulle virussen så lige gå uden om Danmark? Står vi danskere da under de højere magters særlige beskyttelse? Nej, vel?

 

Han fik udvirket, at den af WHO anbefalede inddæmningsstrategi (test af så mange som muligt) blev erstattet med noget, der blev kaldt “afbødningsstrategi” (koncentration om de mest syge). Det har betydet, at kostbar tid er blevet spildt. Endnu et fejlskud fra sundhedsdirektøren.

 

Nu melder regeringen så ud, at der vil blive ”gået mere offensivt til værks”. Men det er vist bare det sædvanlige politiker-ordskvalder.

 

Da regeringen lukkede grænserne, var sundhedsdirektøren imod. Det ville ikke have nogen effekt, mente han. Det rimer selvfølgelig fint med, at “progressive” venstrefløjsere helst ser, at grænserne i det hele taget smides på historiens losseplads. Det skulle jo gerne være muligt for hæderlige forbrydere at komme ugeneret hertil og udøve deres erhverv – med supplerende tilskud fra skatteyderne, så eksistensen er garanteret. Alt andet ville være nazisme, fascisme og racisme til hobe.

 

Kan en umulius som Søren Brostrøm blive siddende som direktør for så vital en størrelse som Sundhedsstyrelsen? Uden tvivl. Husk på, at landet styres af umuliusser, for hvem befolkningens tarv til hver en tid må vige for politisk korrekte sværmerier. Og her passer Brostrøm ind som fod i hose.

 

Burde han blive siddende? Nej, nej og atter nej.

Mogens Justesen, 8240 Risskov


Corona-bekæmpelse

Af Erik Berneke

 

Regeringens indgreb for at standse Corona er rigtige og nødvendige, men kun halvgjort gerning.

 

De sociale begrænsninger (bliv hjemme etc) er helt nødvendige for at begrænse udbredelsen af corona, men skal vi også standse epidemien, må vi finde ud af, hvem der er smittet. Det kan vi kun ved at teste både syge og raske folk. 

Her har det danske sundhedssystem fejlet ved at tro, at det kunne vente.

 

WHO har det bedste overblik over udviklingen globalt og taler nu med store bogstaver om at teste folk for om de er raske, smittede/syge eller helbredte. 

 

Vi bør derfor takke Kina og Ali Baba web-butikken for den storslåede støtte i form af test- og beskyttelsesudstyr, der i omfang langt overgår det som sundhedsministeren for få dage siden meddelte at ville anskaffe.

 

Vi har brug for to slags test. En test der kan vise om en rask eller småsyg person er smittet med corona, og en anden test, der viser om en rask person er helbredt efter corona og er immum. Dernæst må vi omhyggeligt udvælge de personer, som skal testes. 

 

Selv med Ali Babas hjælp kan vi ikke teste hele befolkningen

 

Det er heldigvis ikke så svært. WHO statistikken over udbredelsen af Corona giver tydelige fingerpeg herom blot ved at læse tallene. Smitte er spredt fra ganske bestemte grupper i befolkningen. Nøglen er at se på de lande som har mange corona tilfælde i forhold til befolkningens størrelse. Se her.
Det er lande som Italien, Spanien, Schweiz, Luxembourg, Island, og småstater som Lichtenstein,, Andorra, Færøerne og San Marino

 

Det er de rige folk, som rejser meget og tager på skiferie, som har spredt smitten i Europa i første led. Det er bankfolk, forretningsfolk, politikere, journalister og ansatte i ministerier og EU.
I den danske befolkning er det ikke svært at opspore dem, som har været på skiferie sydpå i februar-marts måned. De bør testes for smitte først, sammen med deres familier, som de er vendt hjem til. De der reagerer positivt på smitte, kan pege på dem de måske selv har smittet.
På den måde er det muligt at finde frem til de fleste smittebærere hurtigt og få standset epidemien.
Hvis man altså vil.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…