På COP25 i Madrid bør atomkraft drøftes som del af løsningen på klimakrisen!

Verden er blevet mere klimabevidst, men det går stadig den forkerte vej. Der ydes endnu støtte til kul- og olieproduktion, og i Danmark steg udledningen af CO2 i 2018 – årsagen var mindre vind til vindmøllerne. På COP25 bør man vende hver en sten og ikke udelade atomkraft, som har været et tabu! Hvis temperaturen ikke holdes nede, vil jordens natur og biodiversitet blive ødelagt og dermed grundlaget for mange menneskers overlevelse. Vind og sol kan ikke dække energibehovet.

        

Vindmøllevingers drab af fugle, flagermus og insekter vækker bekymring, for fødekæden forstyrres, og hvem skal så bestøve vore afgrøder? Et andet problem er den påvirkning, støj fra vindmøller har på mennesker i nærheden. En ven (læge) i Jylland skriver, han er blevet dødelig syg af støjen: ”Det går desværre støt ned ad bakke med mine sygdomme, da jeg 24 timer i døgnet er udsat for kraftig infralyd fra vindmøller af de store. Lægerne aner ikke, om disse sygdomme skyldes infralyd + vibrationer fra vindmøllerne. Profitindustrien har forbud mod at skrive om det.” 

        

Folks livskvalitet forringes, men en undersøgelse kunne skade eksporten m.m. og give modstand mod flere landvindmøller. Mange klager gør dog, at man nu vil kompensere med 5.000 kr. årligt for ulemper med støjen! Et latterligt beløb for et måske ødelagt liv! Svenske forskere i Folkbladet.se skriver, at støj fra vindmøller kan påvirke menneskers helbred (hjertekarsygdomme). I Australien, Canada og andre lande forskes der i vindmøllers støj! Læs mere på stopthesethings.com.

        

Danmark ønsker at være i en grøn førerposition men er et af de lande, der udleder mest CO2 pr. person. I 2016 kom kun 7% (i dag ca. 9%) af Danmarks energi fra vind – på verdensbasis var tallet 0,68%, mens ca. 70% er backup af biomasse/træ, som sjældent er CO2 neutral eller ren!        

        

Stm. Mette Frederiksen har valgt Henrik Poulsen, CEO Ørsted, Danmarks største producent af vindmøller som formand for energiområdet i et nyt klimapartnerskab. Han er god til at fremme vindindustriens interesser og har anbefalet en stor vindmøllepark ud for Bornholm. Et forslag fra vindindustrien er også, at Europa skal bruge 10 gange mere havvind, og at 85% af vindmøllerne bør anbringes i Nordsøen. Vindindustrien tænker nok mere på egen vækst end på klimaet (JP 27.11.19). 

        

Vi skal have ren energi, og atomkraft bør ikke udelukkes pga. frygt. Vi bør ændre aftalen fra 1985, om ikke at have atomkraft i Danmark, der havde tilføjelsen ”med den nuværende teknologi”, og i dag udvikles reaktorer med det mere sikre thorium som brændstof i stedet for uran, og affaldet kan genanvendes. Thorium kan ikke nedsmelte og er uegnet til våben. Reaktorer med thorium er under udvikling i Kina, Indien og andre steder. Efter Tjernobyl skabtes en frygt for atomkraft, men som US præsident Franklin D. Roosevelt sagde i indtrædelsestalen 4.3.1933: ”The only thing we have to fear is fear itself!” (Det eneste vi skal frygte, er selve frygten!) Global opvarmning er værre! 

        

FN’s klimapanel går ind for atomkraft og mener, mængden af atomkraft bør øges 500%, hvis vi skal bremse temperaturstigningen. CO2 udledningen er steget igen i år, og målet fra Paris 2015 om højst 1,5 graders stigning vil blive overskredet i 2035 med en prognose på 3,2 grader C i 2100. Danmark burde have lyttet til IPCC og anvendt de mange støttekroner til vedvarende energi til fx det danske firma Seaborg Technologies, der forventes i 2027 at have en atomreaktor klar til at levere el/varme til 200.000 husstande med en thorium wasteburner (molten salt reactor).    

        

Den amerikanske økonom Warren Buffet mener ikke, man kan overlade bekæmpelse af den globale opvarmning til folk, der ikke har klimaet som 1. prioritet men mere tænker på penge og profit. Warren Buffet har givet en stor del af sin formue til Bill Gates (Microsoft), som har sat alt ind på at løse klimakrisen med 2 nyudviklede atomreaktorer: En bølgereaktor, en ‘traveling wave reactor’ (TWR) og en ‘molten salt reactor’ (MSR). Reaktorerne har potentiale til at gøre atomkraft billigere, langtidsholdbar, sikker og klar om ca. 5 år – bølgereaktoren kan udnytte uran-spild.

        

USA’s tidligere præsident Barack Obama: For at imødekomme vort voksende energibehov og forhindre de værste konsekvenser af klimaændringer, er vi nødt til at øge vor forsyning af atomkraft. Så enkelt er det.’ (To meet our growing energy needs and prevent the worst consequences of climate change, we’ll need to increase our supply of nuclear power. It’s that simple.’)! LYT til dem!

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…