Der er for mange på offentlig forsørgelse – men jeg vil ikke regnes med

Jeg vil ikke medregnes

Jeg læser altid med interesse Søren Skaftes interessante artikler i DenKorteAvis, således også artiklen den 6. januar: ”3 millioner danskere er afhængige af den offentlige sektor”. Jeg er meget enige i artiklens konklusioner, nemlig det uholdbare i at en stadig voksende del af befolkningen forsørges af det offentlige.

 

Dog har jeg en enkelt anke, nemlig den, at jeg som folkepensionist er medregnet i de 3 millioner forsørgede, og det vil jeg gerne på det kraftigste have mig frabedt. Forklaringen er følgende:

 

Jo, jeg er folkepensionist, men selv i den situation vil jeg, i lighed med tusindvis af andre pensionister, fortsat – år efter år – i den resterende del af min levetid via skatter bidrage økonomisk positivt til den umættelige statskasse. Jeg er således 100% selvforsørgende og vil ikke inkluderes i de 3 millioner statsforsørgede.

 

Jeg modtager folkepensionens minimumsbeløb på brutto ca. 6.000 kroner pr. måned, men eftersom jeg igennem hele arbejdslivet har brugt mindre end jeg har tjent, og anvendt det overskydende beløb bl.a. til privat pensionsopsparing, er jeg nu i den – for staten – heldige situation, at jeg i min månedlige skat rigeligt tilbagebetaler den nævnte minimumsfolkepension grundet beskatningen af mine private pensionsopsparinger. Jeg har altså – billedlig talt – ikke sugerøret i den offentlige honningkrukke, men er faktisk som folkepensionist, med til at fylde honning i krukken, således at der er nok honning til der voksende antal der suger fra krukken!

 

Ja, faktisk er det sådan at jeg og mine ”ligesindede” bidrager relativt mere til fælleskassen end mange ”i arbejde”. Dette hænger sammen med at vores politikere har bestemt, at nogle pensionister, udover almindelig personbeskatning, også – som den eneste gruppe her i landet i øvrigt – skal straffes med en ekstra skat, fordi de har opsparet for meget til deres otium, eller sagt på en anden måde, de har været for økonomisk ansvarlige (!). Selvom strafskatten er utrolig uretfærdig, har den fået det sympatiske navn ”udligningsskatten”.

 

Det virker på den måde, at hvis en pensionist via egen pensionsopsparing oppebærer en pensionsindtægt på over 31.000 kroner pr. måned – ca. svarende til en faglært håndværkers månedsløn – så bliver pensionisten udover normalbeskatningen straffes med en ekstraskat – udligningsskatten – på det beløb der overstiger de nævnte 31.000 kroner. I 2015 udgjorde denne strafskat 6%.

 

Med andre ord jeg betaler, i lighed med tusindvis af andre pensionister, væsentlig mere i skat end jeg modtager fra staten i folkepension, og derudover betaler jeg relativt mere i skat af min indtægt end erhvervsaktive ikke-pensionister med tilsvarende indtægt – så derfor Søren Skafte, vil jeg ikke medregnes i de 3 millioner offentlig forsørgede, og fremover tror jeg ikke jeg vil benævnes ”Pensionist” (underforstået en økonomisk byrde for samfundet) med i stedet vil benævnes ”Rentier” (selvforsørgende, der løfter byrder for samfundet).

 

Jacob R. Iversen,  Ishøj

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…