Endnu en sindssyg forbryder skal efter udrejse hentes tilbage til Danmark

Efter at en dom i Menneskerettighedsdomstolens Storkammer krævede, at Danmark skulle hente den sindssyge morder Arif Savran tilbage til Danmark, flere år efter hans udrejse til Tyrkiet, udtalte daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, at ”Et nederlag i retssagen vil kunne gøre Danmark til psykiatrisk hospital for hele verden” (Berlingske).

 

Og det er kommet til at holde stik.

 

I december 2021 vandt Savran retssagen mod Danmark.

 

Og nu er der endnu en udvist kriminel, der kan komme tilbage til Danmark, fordi han er erklæret psykisk syg.

 

Det skete, da Højesteret ved dom af den 11. oktober 2022 ophævede den af Østre Landsret afsagte udvisningsdom over en sindssyg tyrkisk statsborger efter endt psykiatrisk behandling. Han skal hentes tilbage til Danmark.

 

En dom i Menneskerettighedsdomstolens Storkammer skal nu følges af Højesteret 

I denne højesteretssag (benævnt i domsudskriften som T) blev den sindssyge tyrker ikke morder, selv om han gjorde sit allerbedste for at blive det, da han angreb sin mor med mange knivstik. Så han blev kun dømt for drabsforsøg til behandling på psykiatrisk hospital. Samtidig blev han i Østre Landsret idømt udvisning, når behandlingen var endt.

 

T rejste den 3. oktober 2021 hjem til Tyrkiet.

 

T’s advokat havde anket Østre Landsrets udvisningsdom til Højesteret. Da der allerede forelå en dom ved Menneskerettighedsdomstolen, efter hvilken det EU-medlemsland, der har det uheld at have fået en sindssyg fremmed statsborger på halsen, ikke må udvise vedkommende efter endt psykiatrisk behandling.

 

Af Højesterets kendelse afsagt tirsdag den 11. oktober 2022, fremgår det:

 

”Det er for Højesteret oplyst, at T den 3. oktober 2021 er udrejst til Tyrkiet. Advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja, der er beskikket for T, har i processkrift af 6. juli 2022 oplyst, at han senest har været i kontakt med T i marts 2022, og at T på dette tidspunkt opholdt sig i Istanbul og beskrev sin umiddelbare helbredsmæssige tilstand, herunder skizofrenilidelsen, som acceptabel. Advokat Khawaja har også oplyst, at T under kontakten beskrev sit ophold i Tyrkiet som foreløbigt og anførte, at han har løbende daglig kontakt til sin familie i Danmark og lidt kontakt til sin familie i Tyrkiet.”

 

Højesteret ophævede udvisningen af T.

 

Thi bestemmes: Bestemmelsen i Østre Landsrets dom af 10. oktober 2019 om udvisning af T ophæves. Statskassen skal betale sagens omkostninger for Højesteret.

 

Statskassen er som bekendt de danske skatteydere.

 

Selv om der er glimrende behandlingsmuligheder i Tyrkiet for skizofrene og andre sindssygdomme, bliver ansvaret for yderligere genindlæggelser, medicinering osv. af den sindssyge T altså Danmarks, og risikoen for yderligere drabsforsøg må bæres af befolkningen.

 

Godt et år efter udrejsen, er T tilbage igen.

 

Et resume af Savrans sag

Der er sikkert en del, der kan huske Savran-sagen, hvor en sindssyg tyrkisk morder blev udvist ved dom, når den idømte psykiatriske behandling i Danmark var afsluttet. Han hjemrejste i 2017.

 

Savrans advokat klagede over udvisningen til Menneskerettighedsdomstolen i Strassbourg, hvor et af Domstolens kamre gav Savran medhold. Han skulle hentes tilbage til Danmark.

 

Mattias Tesfaye ankede sagen til Storkammeret. Efter at sagen var færdigbehandlet i Storkammeret, tog det tid (7. december 2021), inden dommerne fandt ud af, hvad de egentlig mente.

 

Der var uenighed om, hvorvidt Danmark havde krænket Menneskerettighedskonventionens artikel 3 eller 8. Kammeret og Storkammeret havde hver sin opfattelse af det.

 

Det endte dog med, at Danmark igen tabte sagen, hvorfor Savran efter flere års ophold i Tyrkiet, hvor han ifølge sin advokat gik rundt og var ked af det, skulle tilbage til Danmark.

 

Morderen havde vundet. Danmarks befolkning havde tabt.

 

Hvad der også faldt dommerne for brystet var, at Savran var udvist for bestandig, så han aldrig igen ville kunne besøge familien i Danmark. Jamen, det var jo det, der var meningen. Han skulle ikke under nogen omstændigheder tilbage til Danmark.

 

Storkammeret mente dog, at han burde have været åremålsudvist. En besynderlig barnepigementalitet, al den stund sikkert mange tusinde tyrkere hvert år rejser på ferie til hjemlandet. Man må gå ud fra, at det ville være  uproblematisk også for Savrans familiemedlemmer i Danmark at flyve på ferie til Tyrkiet.

 

Menneskerettighedsdomstolen mener altså, at når medlemslandene udviser en forbryder, så må det for alt i verden ikke være for bestandigt, selv om medlemslandet selv mener, det er en god idé og i overensstemmelse med landets love og befolkningens ønske. Udvisningen skal ske ved åremål. Det er formentlig på denne baggrund, at politikerne fik ændret udlændingelovens regler om indrejseforbud ved Lov nr. 919 af 21. juni 2022 – jf. især § 32.

 

Professor Bryde Andersen har adskillige gange skrevet om, at Menneskerettighedskonventionen burde opsiges, og at 1992-inkorporationen i dansk ret burde annulleres. Årsagen er bl.a., at Menneskerettighedsdomstolen til stadighed udvider menneskerettighederne. Det vil sige, at Domstolen begiver sig ind på politikernes domæne og lovgiver.

 

Det sker igen og igen og igen.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…