Kæmpeskandale: Skoleleder blev rost for gode resultater med indvandrerelever – nu afsløres det, at der lå systematisk snyd bag

Modelfoto, Colourbox

Søndervangskolen i Viby syd for Aarhus har været fremhævet for sine gode resultater med indvandrerelever.

 

Skolens leder, Rani Hørlyck, der selv har indvandrerbaggrund, har stået som noget af et ikon i brede kredse. En foregangskvinde, når det gælder om at løfte de faglige kvalifikationer hos indvandrereleverne.

 

Skolefolk og politikere har fremhævet hendes indsats for at gøre indvandrerbørnene dygtigere.

 

Ved Folketingets åbning i 2017 omtalte daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen således, at han i august samme år besøgte Søndervangskolen, hvor de ”allerede havde hævet niveauet med 1 karakterpoint på få år, selv om mere end ni ud af ti elever har indvandrerbaggrund”. (Politiken)

 

Løkke bidrog hermed til at skabe en succesfortælling om en skole, hvor indvandrerelever gjorde store faglige fremskridt trods deres ikke-vestlige baggrund. Det underliggende budskab var:

 

”Det går fint med at integrere disse indvandrere i det danske samfund og dets uddannelsessystem, hvis bare de får den rette hjælp.” Men Løkkes billede af situationen var pivfalsk.

 

Kæmpeskandale

Nu bliver det afsløret, at skolen har snydt med de prøver, der skulle teste elevernes kundskaber. Man har gjort det lettere for eleverne, der helt overvejende har indvandrerbaggrund, at opnå gode karakterer.

 

På den måde har man skabt et fordrejet billede af, hvad disse indvandrerelever kan i sammenligning med danske elever. De har fået mulighed for kunstigt høje karakterer. Indirekte er det jo så en diskriminering af de danske elever.

 

Én ting er at gøre en særlig indsats for at løfte svage elever, herunder elever med indvandrerbaggrund. Noget helt andet er at lave snyd, der giver indvandrerelever kunstigt gode resultater. Den slags metoder er fuldstændig uacceptable i det danske skolevæsen.

 

Det er en kæmpeskandale. Kommunen har sat skolen under tilsyn.

 

Ifølge Politiken rejser ti nuværende og tidligere lærere og tre tidligere elever kritik af skolen. Den anklages for at snyde med afgangsprøverne.

 

Kritikerne siger, at skolens ledelse i 2016 og 2017 gav alle afgangselever på Søndervangskolen ekstra tid til den skriftlige afgangsprøve i dansk – herunder læseprøven.

 

Det skulle der åbenbart ikke tales om

Det siger sig selv, at man kunstigt forbedrer elevens præstation, hvis man giver ham/hende bedre tid end andre til at løse opgaven. Og det var åbenbart det, man gjorde.  Som det hedder i skolelederens bureaukrat-sprog:

 

”Søndervangskolen har haft en for lempelig fortolkning af mulighederne for tildeling af ekstra tid til afgangsprøver. Det betød, at eleverne ved prøverne i skoleåret 15/16 fik forlænget tid ved prøverne ud over, hvad forvaltningen efterfølgende konstaterede, at reglerne om afgangsprøver gav mulighed for.”

 

Så kan det næppe siges mere snørklet – og mere tilslørende.

 

En tidligere klasselærer på Søndervangskolen, Martin Haaning, siger til Politiken, at han undrede sig over, hvorfor hans elever skulle have ekstra tid til prøven. Han føjer til:

 

”Jeg fik at vide, at det var, fordi eleverne var tosprogede. Jeg problematiserede dette over for ledelsen og fik at vide, at det var en beslutning, de nok skulle stå på mål for. Det undrede mig, ligesom det undrede mig, at forvaltningen ikke drog nogen konsekvenser af den meget konkrete henvendelse, jeg foretog til dem efter min afsked med skolen i 2018.”

 

Det skulle der åbenbart ikke tales om. Også andre henvendelser til forvaltningen blev tilsyneladende ignoreret.

 

Kunstigt høje karakterer til tosprogede

Men kendsgerningen var i hvert fald, at dette præstationsfremmende fup i forhold til indvandrereleverne tilsyneladende virkede.

 

I 2014 og 2015 lå karaktergennemsnittet for læseprøven på skolen på 4,8 og 4,2. Men i de efterfølgende år, hvor skolen beskyldes for at have snydt, fik karaktererne et ordentligt løft – til 5,6 og 6,1.

 

Måske var indvandrereleverne bare blevet mirakuløst dygtigere? Det vil Lars Løkke sikkert gerne tro, men det er nok ikke tilfældet. I hvert fald styrtdykkede karaktergennemsnittet til 3,9 og 3,6 i de to efterfølgende år.

 

Martin Haaning, der er tidligere klasselærer på Søndervangsskolen, siger til Politiken:

 

”Der blev givet ekstra tid til samtlige elever i hvert fald i 2016 og 2017 (…) Jeg fik at vide, at det var, fordi eleverne var tosprogede.”

 

Haaning understreger, at han ikke var den eneste lærer, der rettede henvendelse til forvaltningen. Men altså uden resultat.

 

En indvandrer undrer sig over særbehandling af indvandrere

En elev på skolen, Seda Kekec, der selv har indvandrerbaggrund, citeres af Politiken for følgende rystende bemærkning:

 

”Den eneste årsag var, at vi havde anden etnisk baggrund. Jeg forstod og forstår stadig ikke, hvorfor det var muligt, bare fordi vi var tosprogede.”

 

Seda Kekec indikerer her, at der er tale om en dobbelt skandale:

 

På den ene side får indvandrerelever positiv særbehandling og bedre karakterer, end de egentlig skulle have haft. En reel diskriminering af danske elever.

 

På den anden side får elever med indvandrerbaggrund, der faktisk klarer sig godt, hængende på sig, at det nok bare er, fordi skolen giver dem positiv særbehandling.

 

Så forkvaklet og amoralsk kan den politiske korrekthed gøre det danske skolesystem.

 

Indvandrerelever er i disse tilfælde ikke blevet målt på, hvad de faktisk kan. De er blevet målt på, hvad de kan, hvis der bliver fiflet med reglerne for at hjælpe dem.

 

’Kulturel korruption’

Dermed bliver danske elever selvfølgelig gjort relativt ringere, fordi betingelserne for danske elever og indvandrerelever er ulige.

 

At dømme efter Politikens fremstilling er dette foregået koldt og kynisk. Man vidste, hvad man gjorde.

 

Her er tale om, hvad man måske kunne kalde ’kulturel korruption’. Man gør vold på virkeligheden for at opnå en gevinst – nemlig at skabe det indtryk, at integrationen fungerer meget bedre, end den gør.

 

Det ser ud til at virke – blandt andet på tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Politiken skrev om skolen i 2019

Den Korte Avis har tidligere omtalt Søndervangskolen:

https://denkorteavis.dk/2016/aarhusiansk-skole-frarader-foraeldre-at-lade-born-faste/#

https://denkorteavis.dk/2016/de-fleste-skoler-er-der-ikke-konsadskilt-svomning-men-der-er-alligevel-grund-til-at-lovgive-mod-konsopdeling/

https://denkorteavis.dk/2014/sondervangskolen-vi-skaber-fremtidens-multikulturelle-skole/#

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…