På nogle skoler kan man godt finde ud af at lade muslimske piger svømme sammen med drenge – men der er alligevel grund til at lovgive

Hovedstadens Svømmeklub startede for tre år siden et svømmetilbud målrettet muslimske piger ml. 5-12 år.

 

Fritidstilbuddet blev en bragende succes, indtil videre har 246 piger været gennem tilbuddet og ventelisten er fortsat alenlang.

 

Tilbuddet har udløst stor kritik.

 

Det kan ikke undre, at muslimske piger gerne vil lære at svømme, men mange muslimske forældre vil kun tillade det, hvis klubben kan garantere, at der ikke er drenge og mænd tilstede og hvis vinduespartierne er skærmet af, så man ikke kan kigge ind.

 

Men det behøver ikke være ensbetydende med kønsadskilt svømmeundervisning. Det viser erfaringen fra mange folkeskoler og svømmehaller.

 

Her svømmer muslimske piger samme men andre

Mange steder fungerer den ikke-kønsadskilt svømning fint. Ganske vist må en stor del af de muslimske piger ikke vise sig i en almindelig badedragt. De bruger i stedet en lang badedragt, en såkaldt burkini.

 

Ifølge Jyllandsposten hælder andre folkeskoler i høj grad til at undgå kønsopdeling, burkinien er løsningen. Skolerne og kommunerne står fast på, at det er naturligt at piger og drenge svømmer sammen i et samfund med ligestilling mellem kønnene.

 

I Ishøj kommune som har landets største andel af indvandrere og efterkommere vil man ikke lave særlige tilbud til muslimske piger.

 

”Vi er suverænt den kommune i landet hvor der bor flest med en anden etnisk baggrund. Vi har arbejdet med integration og medborgerskab i årtier. Og gæt engang: Det går faktisk ganske udmærket – også med at få piger i svømmehallen! I Ishøj prøver vi at tage hensyn til alle. Men vi dækker ikke vinduerne til, når kvinder bader. Hvis vi har mandlige livreddere på arbejde og kvinder derfor ikke vil bruge svømmehallen, så må de lade være. Og vi forhandler ikke med religiøse grupper om hvordan kommunens faciliteter skal indrettes. Vi skal bakke de muslimske piger op i deres ønsker om at blive behandlet som alle andre – vi skal ikke skabe særlige parallelle kommunale tilbud, der kun gælder dem. Det er måske velment – men det skader integrationen,” siger Sengül Denuz (S) byrådsmedlem i Ishøj kommune. (Facebook)

 

Men selvom ikke-kønsadskilt svømning fungere tilfredsstillende de fleste steder, er der alligevel grund til at lovgive på området.

Læs også
“Forfølgelse af kristne er næsten på folkemordsniveau” – politisk korrekte politikere og medier gør ingenting

 

Det er Søndervangskolen i Aarhus et eksempel på.

 

Et ønske fra skolebestyrelsen

På Søndervangskolen i Aarhus søsatte skolen for to år siden et projekt med kønsopdelt svømmeundervisning.

 

Eleverne på mellemtrinnet har svømning på skemaet og som normalt er, undervises der klassevist, så pigerne og drengene er i bassinet på samme tid.

 

Men det er åbenbart faldet nogle muslimske forældre for brystet.

 

Derfor stillede skolebestyrelsen forslag om at prøve at kønsopdele eleverne. Søndervangskolen satte et toårigt forsøg i værk. Det er nu ved at være slut, og forsøget skal evalueres i maj.

 

Læs også
Socialdemokratisk politiker blev jaget væk fra Nørrebro: ‘Demokrati er imod Allah’

”Det var et ønske i skolebestyrelsen om at afprøve dette, og hvis man vil tage forældredemokrati seriøst, må man se på, at der er forskellige lokale virkeligheder og ønsker,” siger skoleleder Rani Hørlyck til Jyllandsposten.

 

Ifølge skolelederen må man altså forstå, at det kønsopdelte tilbud er kommet i vej via en demokratisk proces. Med andre ord, skolebestyrelsens muslimske forældre har brugt et demokratisk flertal til, i første omgang, at stemme det toårige forsøg igennem.

 

Kønsopdelt svømning har vist sig, at være en bragende succes andre steder i landet, så mon ikke det toårige forsøg med kønsopdeling vil blive et permanent tilbud på Søndervangskolen – uanset om skolelederen skulle være imod det eller ej.

 

Skolebestyrelsen sidder med det lange strå

Som Rani Hørlyck antyder, kan skolebestyrelsen stemme forslag om kønsopdeling igennem ved simpelt stemmeflertal. I Søndervangskolen bestyrelse er der 11 medlemmer, herunder en suppleant. 8 af medlemmerne har udenlandsk klingende navne.

 

Skolebestyrelsens opgave er at fastlægge de overordnede principper for skolens virksomhed, eksempelvis om undervisningens organisering. Hvis skolebestyrelsen ønsker et overordnet princip om kønsopdelt undervisning, er der intet, der kan forhindre det.

 

Det er ikke svært at forestille sig, at det hurtigt kan gribe om sig med kønsopdelingen. Det kræver blot, at et enkelt medlem taler godt for det, og vupti så har man lige pludselig kønsopdelt svømmeundervisning.

Læs også
Ja til sharia: Socialdemokrater vil bane vej for, at muslimske mænd med flere koner kan få statsborgerskab

 

Kønsadskilt svømmeundervisning er et direkte udsalg af koranens grundsyn. Mænd og kvinder, drenge og piger skal være adskilt. Og piger og kvinder skal være behørligt tildækket, så de ikke frister det andet køn til at få syndige tanker.

 

For at opnå en tilstand hvor piger og drenge er adskilt, kan det lokale demokrati bane vejen for en skole i overensstemmelse med islamisk lov sharia. Og dermed bidrage til en grundlæggende ændring af samfundets værdigrundlag.

 

Mange af skolens elever går i forvejen i weekendkoranskole, hvor de er vant til at undervisningen er kønsopdelt, så for dem vil det være helt naturligt.

 

I sådan en situation kan skolelederen intet stille op, og når først det er en realitet, så er det for sent at lave det om. Derfor vil det være overordentligt fornuftigt at Folketinget tager stilling til problemstillingen. En skolebestyrelse bør ikke have beføjelser til, at udstikke principper om udvidet kønsopdeling i folkeskolen, så skolens virke er i overensstemmelse med islamisk lov.

 

Svage myndigheder og stærke muslimer

Ifølge den ansvarlige rådmand i Aarhus Bünyamin Simsek (V) har Søndervangskolen misforstået sin opgave.

 

Læs også
Hvornår vil Irans regime omsider bryde sammen?

”Der er en skolebestyrelse og en skoleleder, der har misforstået deres opgave. Deres opgave er ikke at adskille børn i køn, deres opgave er at sørge for, at børnene er sammen og laver fælles aktiviteter som bl.a. at svømme,” siger han (JP).

 

Rådmanden vil nu forsøge at stoppe praksis på Søndervangskolen.

 

Når han siger sådan i dag, kan det undre, at Rådmanden ikke forsøgte, at stoppe forsøget for to år siden.

 

Søndervangskolen er Aarhus kommunes flagskib på integrationsområdet, det er en dyr skole og der er stor bevågenhed om dens virke.

 

Bünyamin Simsek er Rådmand for byens 46 skoler. Den Korte Avis har flere gange spurgt Rådmanden via hans facebookside om han ikke kendte til forsøget. Rådmanden har ikke svaret endnu.

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…