Margrete Den Første skabte Kalmarunionen og bliver af mange historikere regnet for en af de største politiske begavelser  

*** Tre stjerner ud af seks

 

MARGRETE DEN FØRSTE er en dansk, historisk inspireret film med Charlotte Sieling som instruktør og (med)manuskriptforfatter.  

 

Om storprojektet har Charlotte Sieling udtalt: 

 

”Jeg læste tre linjer om Margrete I i danske historiebøger og blev dybt forundret. En dansk dronning i middelalderen, der har været en af tidernes mest originalt tænkende lederskikkelser, der samlede den nordiske union – senere Kalmarunionen – og skabte en fred i rigerne, som holdt til langt efter hendes død. Og så var hun mor.

 

Jeg kunne se min egen samtid i materialet. Vores Europæiske Union i dag, Brexit, ”Me Too” og kvinders stilling i samfundet. Hvordan jonglerer vi moderskab med lederskab? En Shakespearsk kongehistorie med en kvinde i hovedrollen. 

(…) 

MARGRETE DEN FØRSTE rammer ned i et tema, som fylder min hverdag i 2021. En dansk dronning, der regerede på trods af sit køn, og ikke på grund af det.  Hun er et forbillede, og vi undersøger prisen for at være så stor en statskvinde og leder.”

 

Dermed er filmens indfaldsvinkel og perspektiv/tolkningsfilter angivet. 

 

Handling 

Året er 1361. Margretes far, Valdemar Atterdag, har nedkæmpet den gotlandske hær uden for Visbys mure. Margrete er 8 år gammel. 

 

Der klippes til 1402. Fem år tidligere er det lykkedes Margrete (Trine Dyrholm) at etablere Kalmarunionen, der samler Danmark, Norge og Sverige i et fællesskab. Hun står i spidsen for et nyt nordisk storrige efter af have udmanøvreret en række konkurrenter til tronen. 

 

Baggrunden for hendes opstigning til magten er: 10 år gammel bliver hun gift med Norges Kong Håkon og bliver dermed dronning af Norge. 17 år gammel får hun sønnen Oluf. Da Margretes far, Valdemar Atterdag, dør i 1373, udmanøvrer Margrete alle andre tronkandidater og får sin søn indsat som dansk konge med sig selv som formynder. Da Håkon dør i 1380 bliver Oluf også konge af Norge. 

  

Nu retter Margrete blikket mod Sverige, hvor hun ønsker at bringe Oluf i spil som mulig konge. De storstilede planer får en brat ende, da den 17-årige Oluf pludselig dør på Falsterbo Slot i Skåne i 1387. Han er Margretes eneste barn, og Danmark og Norge står derfor uden oplagte tronfølgeremner. 

 

Og så alligevel ikke. 

 

Margrete overtaler rigsrådene i Danmark og Norge til at gøre hende til regent, indtil der findes en tronfølger. Ham sørger hun selv for at tilvejebringe ved at adoptere sin søsters 5-årige barnebarn, der er hentet op fra Pommern. 

 

Han krones som Kong Erik af Pommern, og Margrete får tillige held med at vælte den svenske ’konge’, tyskeren Albrecht, i 1389, så Erik (Morten Hee Andersen) kan krones som konge også af Sverige i 1396. 

 

I 1397 etableres Kalmarunionen og Erik indsat som rigernes fælles konge. I praksis fungerer Margrete fortsat som regent. 

 

Unionen er imidlertid omgivet af fjender. Derfor planlægger Margrete et ægteskab mellem Erik og den engelske Prinsesse Philippa, for en alliance med England vil kunne styrke og sikre Kalmarunionen. 

 

Alt tegner lyst, men så sker katastrofen. I 1402 kommer en mand fra Prøjsen til Kalmar, der hævder, at han er Margretes søn, Oluf – og dermed den retmæssige konge af Norge.

 

Hans tilsynekomst sender chokbølger igennem hoffet, og Margrete står over for at skulle håndtere en af de største udfordringer i sin regeringstid. Hendes livsværk er truet, for hvilken søn skal hun vælge? Den (måske) biologiske eller adoptivsønnen & Kalmarunionen? 

 

(Køns)politiske holdninger i historisk forklædning  

Den første halve time af filmen var svær at kæmpe sig igennem, da Charlotte Sieling så tydeligt har været optaget af at kommunikere sine (køns)politiske holdninger i historisk forklædning (jf. det indledende citat).
   

I de næste 90 minutter går det bedre og bedre, fordi de politisk korrekte budskaber og løftede pegefingre stort set afløses af mere realistiske – og spændende – magtspil og dilemmaer, man kan identificere sig med. Trine Dyrholm er som altid god, det samme er Søren Malling som dronningens chefrådgiver, Biskop Peder. 

 

Mit problem med filmen er, at jeg mener, at Charlotte Sieling går galt i byen ved at tillægge Margrete så stærk en moderkærlighed. Min påstand er, at både instruktør og manuskriptforfattere laver projektioner (jf. fx her).  

 

Selvsagt er vi nødt til at fortolke historiske begivenheder igennem nutidens briller – vi kan ikke andet – men aktuelle, moderne problemstillinger kan ikke bare presses ned over fortiden, uden at det går ud over troværdigheden. 

 

De historiske kulisser virker overbevisende, og mange scener er visuelt meget smukke, men hovedtemaet: Hvordan jonglerer kvinder med moderskab versus lederskab – er snarere ren fiktion end virkelighed, når året er anno 1402.    

 

Længde: 121 minutter 

  • Medvirkende: Trine Dyrholm, Søren Malling, Morten Hee Andersen, Jakob Oftebro, Bjørn Floberg m.fl. 
  • Instruktør: Charlotte Sieling 
  • Manus:  Jesper Fink, Maya Ilsøe & Charlotte Sieling 
  • Censur: Frarådes børn under 11 år 
  • Premieredato: d. 16. september    

Margrete – Queen of the North – International Teaser Trailer (imdb.com)

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…