Østre Landsret udviste afghanske voldsmænd, underkendt af Menneskerettighedsdomstolen – Danmark finder sig i det

Endnu engang har Menneskerettighedsdomstolen blæst på Danmarks domstole (se DKA her). Fire grove forbrydere blev idømt udvisning, og alle fire indbragte deres udvisningsdomme for Menneskerettighedsdomstolen. To af dem – begge afghanere – fik medhold i Menneskerettighedsdomstolens 4. kammer, mens de to andre (henholdsvis iraker og congoleser) tabte.

 

I alle fire sager drejede det sig om, hvorvidt Danmark havde overtrådt

Menneskerettighedskonventionens artikel 8.

 

Procesbevillingsnævnet har i alle fire sager afvist at lade dem klage over udvisningen til Højesteret.

 

(Menneskerettighedsdomstolens domme – se links – er på engelsk, og uddragene er oversat af mig).

 

Afghaneren Omid Noorzae https://hudoc.echr.coe.int/

Han blev født i 1995 i Afghanistan og blev familiesammenført som femårig.

 

Hans forbrydelser som mindreårig (15- til 18 år):

I 2011: 30 dages betinget fængsel for vold

I 2013: 60 dages betinget fængsel for vold

 

Hans forbrydelser som voksen:

I 2015 og 2016: Adskillige bøder for tyveri, hærværk og overtrædelse af Lov om euforiserende stoffer og færdselsloven.

I 2019 Retten i Lyngby: 1 år og 2 måneders fængsel for at være i besiddelse af 15,7 kg cannabis til distribution (kan give op til 10 års fængsel), for vold, i besiddelse af kniv, bilkørsel uden kørekort og i besiddelse af 54,3 gram cannabis til distribution. Dertil advarsel om udvisning.

I 2020: Østre Landsret kendte ham skyldig i med kniv at true to personer, som han hævdede havde stjålet hans cannabis. Hans straf blev hævet til 1 år og 3 måneder (altså én måned!). Yderligere blev han dømt til udvisning i 12 år.

 

Noorzae er ikke gift og har ingen børn, men han har en veninde. Han benægtede at have begået forbrydelser som voksen, og at han – inden han blev dømt til udvisning – havde fået en betinget udvisning.

 

Med en udvisning på i 12 år, mente han ikke, det ville være muligt for ham at vende tilbage til Danmark.

 

Hjemrejsestyrelsen oplyste den 2. november 2022 og igen den 22. Februar 2023, at han er forsvundet. Hans hjemrejsedato var endnu ikke blevet planlagt.

 

At håbe på, at han vil vedblive at være forsvundet, er nok at tage glæderne på forskud. Hans advokat er sikkert bekendt med klientens opholdssted, så han kan få overbragt den glædelige nyhed, og så har vi ham tilbage igen.

 

Man kan nok undre sig over, hvilket privatliv Menneskerettighedsdomstolen mener, den nationale domstol har krænket.

 

Afghaneren Amir Shah Sharifi https://hudoc.echr.coe.int/

Han blev født i 1992 i Afghanistan. Han kom til Danmark som 9-årig i 2001 sammen med sine forældre og søskende.

 

Den 10.2.2003 blev hele familien meddelt opholdstilladelse efter

Udlændingelovens § 7.2.

 

Hans forbrydelser som mindreårig (mellem 15 og 18 år):

I 2008: 6 måneders betinget fængsel for vold og bestikkelse af vidner.

I 2009: 40 dages betinget fængsel for tyveri, brug af en andens bil, overtrædelse af våbenloven og Lov om euforiserende stoffer

I 2010: 20 dages betinget fængsel for at tage en bil uden ejerens tilladelse under særligt skærpende omstændigheder

 

Hans forbrydelser som voksen:

I 2012 (14.2.): 30 dages fængsel for flere tilfælde af vold.

I 2012 (15.8.):  bøde for overtrædelse af Lov om euforiserende stoffer.

I 2019 (27.9.) Retten i Holbæk: 2 år og 6 måneders fængsel for overtrædelse af våbenloven ved under særligt skærpende omstændigheder på offentligt sted den 18.1.2019 at være i besiddelse af to haglbøsser med det formål at sælge dem (strafferammen 8 års fængsel). Samtidig blev han dømt for at være i besiddelse af 0,4 gram kokain. Han blev samtidig dømt til udvisning i 12 år.

 

Den  1. juli 2020 stadfæstede Østre Landsret byrettens udvisningsdom med indrejseforbud i 12 år.

 

Sharifi og hans veninde ”etablerede deres familieliv” 8 dage før han den 18.1. blev varetægtsfængslet, og barnet blev avlet, mens Sharifi var i fængsel!

 

Sharifi har aldrig boet sammen med sit barn. Familielivet blev etableret på et tidspunkt, da parterne var klar over, at den enes immigrationsstatus var således, at et vedvarende familieliv var usikkert.

 

Terminen for barnets fødsel var i august 2020 (se dommens pkt. 22).

 

Sharifi mente ikke, at de danske domstole havde taget hensyn til, at han aldrig havde fået en betinget udvisning, at han havde stærke bånd til Danmark, herunder en samboende kæreste og et barn, og at han ingen bånd havde til Afghanistan. Han mente dog ikke, at han ville være uden muligheder for at bo i Afghanistan.

 

Sharifi mente ikke, at han ville have mulighed for at holde kontakt med sin nærmeste familie, når han blev udvist i 12 år, og at hans mulighed for at vende tilbage til Danmark kun var teoretisk.

 

De danske myndigheder fremførte, at landsretten havde taget hensyn til proportionalitet ved ikke at idømme Sharifi en livsvarig udvisning. Derfor  burde Menneskerettighedsdomstolen være tilbageholdende med at se bort fra resultatet af den nationale domstols vurdering.

 

Uagtet denne høflige appel dømte Menneskerettighedsdomstolen Danmark for krænkelse af artikel 8.

 

 

Congoleseren William Hakeem Goma  https://hudoc.echr.coe.int/

Han blev født i 1999 i den Demokratiske Republik Congo. I august 2003, da han var 3 år gammel, kom han til Danmark sammen med sin mor og bror og fik opholdstilladelse i Danmark som kvoteflygtning.

 

Han blev født i en flygtningelejr i sit hjemland. Hans forældre kommer fra et andet land. Han har ingen familie i DR Congo, og han har ikke været i sit hjemland, siden han var 3 år gammel.

 

Goma er ikke gift og har ingen børn, har ingen uddannelse bortset fra grundskole, og han er arbejdsløs. Han taler og skriver flydende dansk. I hjemmet tales fransk.

 

Allerede som 16-årig havde han udviklet et stofmisbrug, så efter voldtægtsdommen blev han tilbudt både terapi for sit misbrug og sexterapi. Han har fortsat terapien for sit misbrug.

 

Gomas forbrydelser:

2018 (8. maj): 2 år og 6 måneders fængsel for voldtægt. Han blev samtidig idømt betinget udvisning med en prøveperiode på 2 år. Han blev dog allerede prøveløsladt 22. november 2019 med resterende 306 dage at afsone.

2020 (13. oktober): Bøde for overtrædelse af Lov om euforiserende stoffer.

2020 (8. december): Retten i Holstebro idømte ham 2 års fængsel (hvori var inkluderet de 306 dage, der ikke var afsonet) for røveri, udført sammen med andre den 6. juli. Samtidig blev han dømt til livsvarig udvisning.

 

Udvisningen blev anket til Østre Landsret, og den 1. juli 2021 stadfæstede landsretten byrettens dom.

 

Den 2. november 2022 bad Hjemrejsestyrelsen Congos ambassade i Paris om at udfærdige et rejsedokument til Goma. Hvorvidt dette er sket fremgår ikke af dommen, kun at Gomas deportation på det tidspunkt endnu ikke var planlagt.

 

Måske bor han nu på Kærshovedgård.

 

Menneskerettighedsdomstolen gav Danmark medhold i, at der ikke var sket en krænkelse af artikel 8.

 

 

Irakeren Mohamad Mustafa Hamid Al-Masudi https://hudoc.echr.coe.int/

Han blev født i 1994 og blev i 1998 som 3-årig familiesammenført til Danmark. Han fik permanent opholdstilladelse i februar 2002.

 

Hans forbrydelser som mindreårig (mellem 15 og 18 år):

2010 (marts): 30 dages betinget fængsel for tyveri og overtrædelse af våbenloven.

2010 (november): dømt for røveri og beordret til at underkaste sig struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling.

2012: bøde for overtrædelse af Lov om euforiserende stoffer.

 

Hans forbrydelser som voksen:

2013: 3 måneders fængsel for grov vold og overtrædelse af Lov om euforiserende stoffer.

Mellem oktober 2013 og januar 2020 fik han otte gange bøder for overtrædelse af Lov om euforiserende stoffer.

2017: 6 måneders fængsel for grov vold. Han fik samtidig en advarsel om udvisning med en prøveperiode på 2 år.

2018: 6 måneders fængsel for vold og overtrædelse af Lov om euforiserende stoffer. Han fik igen en advarsel om udvisning.

2020 (marts): Nykøbing Falster Byret idømte ham 2 år og 9 måneders fængsel for besiddelse af 57,1 gram MDMA (ecstasy) og 12,1 gram amfetamin til brug for distribution, for at have et oversavet jagtgevær og patroner i et ulåst skab på sit værelse i hjemmet. Han blev samtidig idømt livslang udvisning.

 

Han har kun været i Irak én gang som 10-årig. Han voksede op hos sine forældre og fire søskende. Han har ingen nære familiemedlemmer i Irak. Han taler dårligt arabisk. Han har ingen uddannelse og har ikke haft nogen varig forbindelse til arbejdsmarkedet. Han får bistandshjælp. Han er ugift og har ingen børn, men fik en dansk kæreste få dage før, han blev varetægtsfængslet.

 

At sagsøgte blev forlovet, mens han var varetægtsfængslet, og at kæresten blev gravid under denne periode, kan ikke føre til et andet resultat.

 

I 2020 (december) blev parrets fællesbarn født.

 

2020 (september) stadfæstede Østre Landsret byretsdommen.

 

Menneskerettighedsdomstolen gav Danmark medhold i, at der ikke var sket en krænkelse af artikel 8.

 

Al-Masudi blev deporteret til Irak den 18. juli 2022.

 

Er advarsler nødvendige?

I Jyllands-posten (bag betalingsmur) peger professor Jens Elo Rytter på, at dommene lægger vægt på, at de to afghanere ikke var blevet advaret om, at de risikerede en udvisning, næste gang de begik en lovovertrædelse (afghaneren Noorzae fik en advarsel om udvisning af Retten i Lyngby).

 

Se rapport fra Institut for Menneskerettigheder pkt. 4.7 (side 40) ”Særligt om advarsler”, hvor ”intet tyder på, at advarslen var afgørende for Domstolen, eller at de pågældende ikke kunne være udvist uden de pågældende advarsler.”

 

Fødselsdagsgaven

Som bekendt er det de Radikales kongstanke, at alle fremmede, der er født og/eller opvokset her, skal have dansk statsborgerskab på deres 18-års fødselsdag eller når de har bestået folkeskolens afgangseksamen, for de føler sig jo danske, ja endnu mere end danskerne (DKA). De må dog ikke have begået kriminalitet, mener de Radikale. Spørgsmålet er, hvad der er kriminalitet i de Radikales forståelse.

 

Det må Folketinget kunne bruge årelange palavere på, for hvis man er mindreårig, er man så egentlig ansvarlig for noget som helst? Tilsyneladende ikke i domstolenes øjne, når man ser på de latterligt lave straffe. Det fremgår også tydeligt, at når de er blevet myndige, så tager kriminaliteten til, ikke mindst i grovhed. Mon de Radikale mener, at taknemligheden over statsborgerskabet ville ændre på det?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…