Indvandrere ødelagde Sammys 18-års fødselsdagsfest i Ishøj – mange kan ikke udvises, fordi de har dansk statsborgerskab

Faximili fra B.T.

Gæsterne ved festen blev overdænget med store sten. Vantro danskere skal ikke holde fest i vores bydel, var det indirekte klare budskab.

 

Det fik blandt andre Sammy McKenna at føle, da han for lidt over et år siden holdt sin 18-års fødselsdag for 40 mennesker med dørvagter i festlokalet Lagunen i Ishøj, hvor han bor.

 

Men dørvagterne kunne ikke forhindre chikane og angreb fra områdets ikke-vestlige unge.

 

”Pludselig kom der seks-syv drenge med anden etnisk baggrund, som ikke er mere end 15-16 år. To af dem løber indenfor. Vi får dem ud, fordi det er en lukket fest. Bagefter begynder de at kaste store sten efter os. Flere af gæsterne bliver ramt,” fortæller Sammy McKenna til B.T.

 

Det bliver optaget på video som kan ses her i B.T.

 

Flere af gæsterne får det dårligt og forlader festen. Politiet bliver tilkaldt og ankommer, men kan intet gøre.

 

”De var jo forsvundet på deres cykler,” forklarer Sammy McKenna.

 

Sammy og hans venner er flere gange blevet overfaldet på Vestegnen, skriver avisen.

 

Og Mette Frederiksen og Mattias Tesfaye kan ligesom politiet heller ikke gøre noget

Selvom både statsminister Mette Frederiksen (S) og hendes udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye (S), taler med store ord om at stoppe ikke-vestlige unges overfald på danskere og deres rutinemæssige chikane over for alt, hvad det er dansk, kan de i realiteten intet gøre.

 

Under Folketingets åbningsdebat tirsdag den 6. oktober lød det således fra Mette Fredriksen til de ikke-vestlige typer, der ikke respekterer et opholdsforbud og til de samme typer, der overfaldt Sammy Mc.Kennas fødselsdagsfest:

 

”Her siger vi: I må ikke være her, for ingen andre i vores land skal være bange for at gå på gaden, og I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Hvis opholdsforbuddet ikke overholdes, er det vores forslag, at straffen skal være tydelig, den skal være konsekvent, og den skal kunne mærkes: første gang en bøde på 10.000 kroner,” lød det bombastisk fra Mette Frederiksen.

 

Flotte ord – men vil Mette Frederiksens smide danske statsborgere ud landet?

Der er ofte langt fra Folketingets talerstol og til virkeligheden uden for Christiansborg, og når Mette Frederiksen siger til de unge problematiske ikke-vestlige indvandrere, at de ikke må være her, altså i Danmark, har det intet med virkeligheden at gøre.

 

Mette Frederiksen kan af to grunde ikke smide dem ud af landet.

 

For det første. Tager vi eksempelvis Ishøj Kommune, så bor der i øjeblikket per 1. juli i år i alt 255 unge ikke-vestlige i alderen 15 – 19 år i kommunen, og af dem havde en tredjedel eller i alt 87 dansk statsborgerskab. De kan under ingen omstændigheder udvises.

 

For det andet. Hvad de øvrige uden dansk statsborgerskab angår, så vil de smådomme, de i realiteten får for overfald og chikane, være under bagatelgrænsen i en sådan grad, Danmark ikke kan udvise dem uden at komme i konflikt med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, og som Mette Fredriksen og hendes parti i lighed med Folketingets store flertal klamrer sig til.

 

Så uanset, hvad Mette Frederiksen står og tordner fra Folketingets talerstol i et forsøg på at vise beslutsomhed og konsekvens, så har det intet at gøre med den virkelighed ude i samfundet, og som hendes eget parti bærer et stort ansvar for.

 

Og så er der fatamorgana-bøden på 10.000 kroner

Straffen for at overtræde et opholdsforbud skal være konsekvent, lød det målbevidst fra Mette Frederiksen, som på talerstolen annoncerede, at bøden første gang skal være på 10.000 kroner.

 

Det lyder da også som noget, der rykker, men problemet er blot, at ingen af dem, der skal betale bøden, altså unge ikke-vestlige typisk i alderen 15 – 19 år, ikke tjener en rød reje bortset fra dem på 18 år og derover, der vel for langt de flestes vedkommende vil være på kontanthjælp.

 

Så er der selvfølgelig også dem, der hæver statens uddannelsesstøtte (SU).

 

Den 1. januar 2020 var der således i alt 43.290 ikke-vestlige, der modtog Statens Uddannelsesstøtte, der udbetales, så længe man er tilmeldt et studie, uanset om man passer det eller ej.

 

Af en pjece, som regeringen har udgivet under titlen ”Tryhed for alle danskere”, hedder det blandt andet om opholdsforbuddet med bøden på de 10.000 krone, at det:

 

”Skal give politiet mulighed for at udstede et generelt forbud mod ophold i et geografisk afgrænset område, f.eks. en plads, ved en station eller lignende, i en begrænset periode, hvis en gruppe af personer udviser en utryghedsskabende adfærd i området.”

 

Og når så politiet kommer for at udstede bøder på 10.000 kroner per person for at overtræde forbuddet, vil alle ligesom ved Sammy Mc.Kennas fødselsdagsfest være spredt for alle vinde.

 

Men, lyder det beroligende fra regeringen:

 

”Forbuddet vil ikke forhindre almindelig færden i området som eksempelvis færdsel til og fra stationer og butikker med videre i området.”

 

Og det betyder formentlig, at man under et opholdsforbud på for eksempel Ishøj Station roligt kan stå og studere køreplanen uden at få en bøde på 10.000 kroner.

 

Men tilbage står, at den eneste afskrækkende sanktion er en udvisning, men denne eneste effektive sanktion har Mette Frederiksens parti sammen med et stort flertal i for længst spændt ben for.

 

Læs også:

https://www.bt.dk/samfund/se-videoen-unge-med-indvandrerbaggrund-dukker-op-til-fest-taever-loes-paa

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FOLK1C)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FOLK1B)

 

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2020/10/Publikation-Tryghed-for-alle-danskere-8-oktober-2020_Webtilgaengelig-1.pdf

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…