De Radikale vil give statsborgerskab til alle unge født og opvokset i Danmark – RV vil sammen med venstrefløjen ændre vores land til ukendelighed

Getting your Trinity Audio player ready...

De Radikale ser ud til at knokle dag ud og dag ind for en hurtigere afskaffelse af ”det Danmark vi kendte”.

 

Uophørligt forsøger partiet at rykke grænserne for danskernes tålmodighed med velvillig hjælp fra de andre venstrefløjspartier.

 

Jo flere og hurtigere migranter (læs muslimer) får dansk statsborgerskab, jo hurtigere kan de stemme og vælges ind i Folketinget.

 

Lyt til de forslag, der kommer fra De Radikale.

 

De Radikales Beslutningsforslag B 52

De Radikale har mange ting i godteposen, nemlig ”Forslag til folketingsbeslutning om statsborgerskab til unge født og opvokset i Danmark”.

 

https://www.ft.dk/samling/20222/beslutningsforslag/B52/BEH1-56/forhandling.htm

 

Ved 1. behandlingen den 4.5.2023 indledte ordfører Christian Friis Bach (RV) kl. 15:47 sin ordførertale med ordene:

 

”Der er 19.000 unge, der er født og opvokset i Danmark. De er danske. De føler sig danske – det siger de ifølge de undersøgelser, der bliver lavet – faktisk i højere grad end unge med dansk baggrund, men de kan ikke rejse, tage på studieture med deres gymnasium, stemme eller blive politimænd eller fængselsbetjente, og det er forkert. Radikale Venstre ønsker, at hvis man er født og opvokset i Danmark, har boet her hele sit liv og ikke har begået kriminalitet, skal man have et statsborgerskab i 18-års fødselsdagsgave. Og det er jo det, forslaget handler om.”

 

Bemærk den af mig kursiverede sætning. Man tror ikke sine egne ører.

 

Men hvem er så de unge udlændinge, der føler sig mere danske end danskerne? Friis Bach nævner dog ikke en eneste af disse.

 

Vrøvl på vrøvl

Ordførertalen giver i øvrigt anledning til flere kommentarer.

 

Sikke noget vrøvl, at ”19.000 unge” ikke skulle kunne rejse? De har jo forældrenes nationalitet og har år efter år kunnet tage med på ferie til forældrenes hjemland. Det er da muligt, at de vil være nødt til at søge visum til nogle skolelejrture til andre lande, men hva’ så? Det må vi andre også til visse lande.

 

Og så slap katten ud af sækken: De kan ikke stemme. Man kan kalde det stemmekvæget, som forsvandt.

 

Der argumenteres for, at børnene er opvokset her i landet, og så kommer en længere opremsning af vuggestue, børnehave, skolegang, videreuddannelse, sport, danske venner osv. Alt det, der lærer børnene, hvad det vil sige at være dansk.

 

Men størstedelen er ikke opvokset i Danmark. De er opvokset i en familie, hvor forældrene aldrig har pakket hjemlandets bagage ud.

 

Vokser man op i en sådan familie, så har man intet forhold til Danmark, for hvem i alverden skulle lære dem det?

 

Mange i 2. og 3. generation (og nu også 4.) taler et miserabelt dansk med et meget lille ordforråd – kendt som kioskdansk. For ikke at risikere, at generation efter generation skulle være bagud på point med det danske sprog, når de starter i skole, blev det vedtaget, at migrantbørn, hvor forældrene ikke talte dansk,  skulle i vuggestue og børnehave.

 

Der var meget kritik og protester over forslaget, ikke mindst fordi det var ”diskriminerende” og “risikabelt eksperiment”. Det eneste, børnene risikerer er vel at de lærer at tale dansk, så de kan følge med i skolen.

 

Og endelig: Dansk statsborgerskab i 18-års fødselsdagsgave? Har man kendt mage. Hvad er det lige, der står i Grundlovens § 44?

 

Hvad får danskerne i fødsels(dags)gave udover spændingen ved at skulle dele deres land med endnu flere fjendtlige fremmede?

 

Integrationsfremmende statsborgerskab

De Radikale undslår sig ikke for at slå om sig med med forældede konventioner, Danmarks internationale forpligtelser (min. 15:57) og Institut for Menneskerettigheders holdninger (min 15:57 ff).

 

De andre venstrefløjspartier bakker op. Ikke mindst Peder Hvelplund (EL). Se min. 16:02, 16:07, 16:15 og 16:17.

 

Ved min 16:08 mener han endog, at dansk statsborgerskab fremmer integrationen. Det er ikke lige netop det synspunkt, der deles af den del af befolkningen, der lever med politikernes manglende viden om virkeligheden. Tværtimod, er det ikke usædvanligt, at kriminaliteten florerer blandt dem, der har modtaget det ”integrationsfremmende statsborgerskab”.

 

Friis Bach går meget ind for lov og orden, og igen og igen må især Socialdemokratiet og de Konservative høre for, at disse partier vist ikke er helt i sync med Danmarks internationale forpligtelser og slet ikke lytter til Institut for Menneskerettigheder.

 

Efter forhandlingerne blev forslaget henvist til Indfødsretsudvalget. Og så blev det sommerferie.

 

Vi kan kun håbe på, at det går som med Socialistisk Folkepartis samme forslag den 30.3.2017, som blev forkastet den 2.6.2017.

 

Et vue udover vesteuropæiske lande

Uanset at de omkringliggende lande, såsom Sverige, England, Tyskland og Frankrig, er sunket ned på samme niveau som Stormellemøsten eller det afrikanske kontinent på grund af en fortvivlende mangel på rettidig omhu, er det vigtigt for venstrefløjspartierne, at det samme skal overgå Danmark.

 

Alligevel fortsætter venstrefløjen med at forsøge med at få en lov igennem, der – uanset Grundlovens § 44 – skal gøre det lettere for udlændinge at få dansk statsborgerskab. Nu skal de bare lade sig føde her.

 

Man skulle umiddelbart tro, at hvis politikerne vidste bare en lille smule om f.eks. Sveriges bandekrige, ville de gøre alt for at beskytte Danmark og den danske befolkning mod de samme miserable tilstande. I stedet ser det ud, som om en del af de danske politikere arbejder på at gøre Sveriges førsteplads rangen stridig.

 

Venstrefløjene i det vestueuropæiske Europa ved lige så godt som andre, at selv når kriminelle er dømt til udvisning, er det kun muligt i meget få tilfælde at slippe af med dem.

 

Dagens dom (5.9.) fra Menneskerettighedsdomstolen dokumenterer dette. Selv de groveste kriminelle kan få medhold i, at de skal have lov til at fortsætte deres modbydelige forbrydelser her i landet.

 

Det er Menneskerettighedskonventionens artikel 8 (om familieliv), der endnu engang har reddet grove forbrydere fra at blive sendt hjem. Kan man overbevise domstolen om, at man ingen familie har (af betydning) i hjemlandet,  er man sikret ophold her til evig tid. Det var det, der reddede den iranske IS-kvinde fra at blive sendt hjem.

 

Mon det er disse kriminelle, Friis Bach betragter som mere danske end danskerne?

 

Danmarks fremtid med fortsat indvandring
Når man overværer forhandlinger i Folketinget, får man uundgåeligt en opfattelse af, at uhyggeligt mange partier ikke har anelse om den omsiggribende og forråede kriminalitet, der foregår i vores eget land og i de omkringliggende lande.

 

Der må jo være en grund til, at der er partier, der ikke alene ikke kan få nok udlændinge til Danmark, og at disse hurtigt skal have permanent opholdstilladelse (hvorefter statsborgerskabet er lige om hjørnet). Se DKA den 31.8.)

 

Endnu mere ødelæggende for vores land er ideen om, at når de fødes og opvokser i Danmark, så skal de have dansk statsborgerskab ved fødslen.

 

Er grunden muligvis, at de Radikales og de andre venstrefløjspartiers politik har et højere og ædlere endemål, der er os andre ubekendt?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…