Udenlandske forbrydere bliver hængende i Danmark – vreden skal rettes mod Folketinget, domstolene og konventionerne

Colourbox

Hver gang en udenlandsk forbryder ikke dømmes til udvisning, svømmer nettet over af vrede borgeres kommentarer. De ser gang på gang, at hensynet til en udlændings ve og vel er større end hensynet til danskernes sikkerhed.

 

Derefter kommer vreden over politikerne, de nationale domstole, konventionerne og Menneskerettighedsdomstolen. Samlet ses disse instanser som totalt ligeglade med befolkningernes ret til at leve i sikkerhed, mens andre landes forbrydere fratages ansvaret for egne forbrydelser.

 

Der er næppe tvivl om, at når kriminelle udlændinge gang på gang ikke dømmes til udvisning for de forbrydelser, de begår her i landet, så formindskes befolkningens tilslutning både til Menneskerettighedskonventionen og den tilhørende Menneskerettighedsdomstol og også til de nationale domstole.

 

Hvem har ansvaret, når vi hænger på andre landes forbrydere?

Politikerne klandres for ikke at udforme lovene, så kriminelle udlændinge får en udvisningsdom ved første straffedom.

 

Forhindringerne for, at de nationale domstole ofte ikke dømmer til udvisning, er legio: Udlændingelovens § 26 (se nedenfor), vores ”internationale forpligtelser”, som synes at være uden ende, Menneskerettighedskonventionen og dens utallige knopskud i form af tillægs- og ændringsprotokoller og endelig Menneskerettighedsdomstolen.

 

En yderligere forhindring er Menneskerettighedskonventionens inkorporering i dansk lov i 1992. Man kan med god ret sige, at når det gælder udlændinge er vores strafferet næsten en tro kopi af konventionen.

 

Men hermed hører forhindringerne ikke op. Domstolens dynamiske/aktivistiske fortolkning betyder, at fremmede tillægges endnu flere rettigheder end befolkningerne, der må se deres egne rettigheder trådt for fode.

 

Ingen af de ovennævnte hindringer for befolkningens sikkerhed, er blevet besluttet, vedtaget, underskrevet og ratificeret af netop den befolkning, som må bære konsekvenserne. Det har politikere og embedsmænd sørget for, uden at danskerne har haft den fjerneste anelse om, hvad der er blevet (og bliver) gjort imod dem i deres eget land.

 

Højesteret (og de to landsretter) er ofte også af nogle af landets bedste jurister (er nævnt i DKA her) blevet klandret for at forsøge at forudse, om Menneskerettighedsdomstolen vil acceptere den nationale udvisningsdom, og så undlader at udvise for at undgå kritik.

 

Det har givet nogle groteske og for befolkningen ubegribelige udvisningsundladelser. Det vil føre for vidt at indsætte links for de næsten daglige grove forbrydelser, danskerne udsættes for, så nederst blot nogle af de groveste.

 

Hensynsparagraffen

Når de nationale domstole skal vurdere, hvorvidt en forbryder kan dømmes til udvisning, anvendes først og fremmest § 26 i Udlændingeloven. Det vil af paragraffen fremgå, hvorfor den populært kaldes for hensynsparagraffen. Det er her, det fremgår, hvilke hensyn til forbryderen der skal tages. Hensynet til befolkningen som helhed indgår overhovedet ikke i hensynene.

 

Hensynene omfatter bl.a. udlændingens tilknytning til det danske samfund, alder, helbredsforhold, herboende personer og manglende eller ringe tilknytning til hjemlandet. Endvidere konsekvenserne for udlændingens nære familiemedlemmer (familiens enhed).

 

Og så lægges der særlig vægt på risikoen for, at udlændingen vil lide overlast i hjemlandet.

 

Endelig og frem for alt, må udvisningerne ikke være i strid med – ja, gæt – Danmarks internationale forpligtelser.

 

Har Menneskerettighedsdomstolen skiftet kurs?

I K-news.dk/nyheder december 2018 oplyses det, at Menneskerettighedsdomstolen har anlagt en betydelig mere tilbageholdende linje i efterprøvelsen af nationale domstoles udvisningsafgørelser end tidligere i sager om udvisning af kriminelle udlændinge, da opbakningen til Domstolen er blevet mindre og mindre over årene.

 

Domstolen var i øvrigt af den mening, at de nationale domstole i langt højere grad end Domstolen undlod at dømme til udvisning. Det fremgår i øvrigt af nedenstående links. Det ses ikke, at landsretterne og Højesteret har skiftet kurs.

 

Blandt andet blev det nævnt, at en udvisningsdom til faderen i den berygtede Levakovic-familie ville være blevet accepteret af Domstolen, hvis Højesteret havde udvist ham. Hans forbrydelser i Danmark er i øverste liga, og han har ikke den fjerneste tilknytning til hverken Danmark eller det danske arbejdsmarked. Han slår dog stadig sine folder i Danmark.

 

Stort set alle lande har været ude for, at når endelig udlændinge er dømt til udvisning, har Domstolen ofte annulleret dommene og har krævet, at nationalstaterne ikke måtte udvise forbryderne. Såfremt det allerede inden Domstolens dom var lykkedes at få udsendt en forbryder, blev det krævet, at  udlændingen skulle hentes tilbage igen – det skete for Danmark i 2020. Se DKA her. Sagen er i øvrigt anket til Storkammeret af udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

 

Så selv om det var gået op for Menneskerettighedsdomstolen, at tilslutningen  i befolkningerne var dalende og derfor lovede, at man fremover  ville være mere lydhør over for nationalstaterne, fremgår det af ovennævnte dom, at der næppe er handling bag ordene.

 

Kriminalitet som karrierevalg

Kriminalitet er et valg med stor belønning og lav risiko.

 

Hvis man som udlænding vælger at være kriminel i et fremmed land, må det være personen selv, på hvem ansvaret hviler. For vi ved alle, hvem der må bære konsekvenserne, hvis den kriminelle ikke udvises, nemlig den menige dansker, der ikke kan flytte sig væk fra de steder, hvor der er størst fare for at blive udsat for kriminalitet.

 

Enhver voksen udenlandsk forbryder ved, at der ved kriminalitet er en erhvervsrisiko, og at han m/k, hvis han er rigtig uheldig, kan ende med at blive udvist.

 

Men risikoen – hvor lille den end er – for at blive udvist, var han vel klar over, inden han begik sine forbrydelser?

 

Hvis forbryderen i retten klynker over den skæbne, der venter ham i hjemlandet, så ligger der en konvention parat til at hjælpe ham i hans kvide, nemlig Menneskerettighedskonventionens artikel 3, der forbyder tortur og umenneskelig behandling. Bliver han udvist, kommer han derfor på tålt ophold.

 

Det så vi i forbindelse med den somaliske øksemand, der forsøgte at myrde Knud Westergaard. Han fik 10 års fængsel i Højesteret i 2012 og en udvisning, men da retten mente, det var for farligt for ham at opholde sig i Somalia, er han her formentlig endnu.

 

Tålt ophold er næsten lige så godt som en opholdstilladelse, men til stor fare for resten af befolkningen.

 

Foragtelige danskere

Det er næsten umuligt at udtrykke, hvor foragteligt det er, at danskere med høj uddannelse, rigdom og bopæl i ”hvide” kvarterer, skammer deres landsmænd ud, når disse er bange og utrygge i deres egne kvarterer. Især altid at skulle frygte, om deres børn kommer hjem igen, hvis de møder en flok voldsparate unge.

 

Ikke udviste forbrydere

Voldtægt:

https://www.bt.dk/krimi/dombog-afsloerer-saa-uenige-var-dommerne-om-udvisning-af-somalier

https://ksdha.wordpress.com/2020/02/10/pakistaner-doemt-for-grov-vold-og-voldtaegt-mod-fireaarig-pige-undgaar-udvisning/

https://www.bt.dk/krimi/7-voldtaegtsmaend-der-fik-lov-til-at-blive-i-danmark

 

Vold:

https://ksdha.wordpress.com/2020/08/18/tyrker-doemt-for-grov-dominansvold-mod-dansk-dreng-undgik-udvisning-af-danmark/

 

Bombning er ikke terror:

https://www.berlingske.dk/samfund/32-aarig-undgaar-udvisning-for-brandbomber-mod-christiansborg

 

Knivoverfald:

https://ksdha.wordpress.com/2020/01/14/fem-mellemoestlige-maend-doemt-for-groft-knivoverfald-ingen-blev-udvist/

 

Drabsforsøg:

https://ksdha.wordpress.com/2020/02/28/to-somaliere-doemt-for-drabsforsoeg-paa-23-aarig-kvinde-undgik-udvisning/

 

Snyd med coronamidler:

https://ksdha.wordpress.com/2020/10/26/hamza-ahmad-domt-for-svindel-med-coronahjaelp-for-425-000-undgik-udvisning-af-danmark/

 

Bedrageri mod ældre:

https://ksdha.wordpress.com/2020/03/27/tre-muslimske-maend-doemt-for-at-snyde-aeldre-borgere-for-en-million-kroner-undgik-udvisning af danmark/#comments

 

Multiforbrydere med mange advarsler om udvisning:

https://www.document.dk/2019/09/13/slipper-for-udvisning-voldtog-kvinde-mens-hun-havde-en-kniv-for-struben/

https://ksdha.wordpress.com/2021/01/10/jeg-slar-dig-ihjel-og-knepper-din-mor-indvandrer-slipper-for-udvisning-efter-dodstrusler-mod-betjent-samt-46-andre-forhold/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…