Nye tal: Somalierne ligger stadig i top som de mest kriminelle ikke-vestlige med blandt andet rekord i vold og røverier

Model/arkivfoto fra Youtube

Skal man tro de kriminalstatistikker for 2019, som Danmarks Statistik offentliggjorde vedrørende etnicitet i går den 7. december, udgør Danskerne under 75 procent af befolkningen, medens ikke-vestlige indvandrere udgør små 25 procent.

 

Eller sagt på en anden måde, så var fjerde, der i 2019 blev dømt efter straffeloven, af ikke-vestlig oprindelse på trods af, at denne gruppe i 2019 kun udgjorde 8,7 procent af befolkningen, medens danskerne omvendt udgjorde 85,7 procent.

 

Procenttallene dækker mænd såvel som kvinder.

 

Tallene kan dog være lettere misvisende – især hvad angår danskerne

Beklageligvis skal tallene tages med et vist gran salt, da de kan være lettere misvisende hvad angår især kriminelle med dansk etnicitet.

 

Det skyldes, at Danmarks Statistik registrerer enhver som etnisk dansker, hvis blot en af forældrerne er født i Danmark og har dansk statsborgerskab. Uanset om der er tale om en somalier eller ej.

 

”Det skævvrider statistikkerne og tallene gør helt sikkert danskerne mere kriminelle, end de i virkeligheden er,” sagde Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, til Den Korte Avis den 5. marts 2019.

 

Som i tidligere år: Ikke-vestlige topper med voldtægt

I 2019 blev i alt 74 mænd dømt for voldtægt, og med forbehold for begrebet etnisk dansker, blev af dem 42 danskere dømt, medens tre vestlige og 29 ikke-vestlige blev dømt for voldtægt.

 

Det svarer til, at 56,7 procent af de dømte var af danske oprindelse, medens 4,1 procent var af vestlig og 39,2 procent af de voldtægtsdømte var af ikke-vestlig oprindelse.

 

Tallene skal ses i forhold til, at danske mænd i alderen 15 -17 år i 2019 udgjorde 85,6 procent af befolkningen, vestlige udgjorde 5,7 procent og ikke-vestlige 8,7 procent, men altså 39,2 procent af de voldtægtsdømte.

 

Sådan fordeler voldtægterne sig

Tyrkere, libanesere og irakere med hver især tre voldtægtsdømte eller tilsammen i alt ni.

 

Somaliere, marokkanere, afghanere og syrere med hver især to eller tilsammen otte voldtægtsdømte.

 

Så er der en flok med hver især én voldtægtsdømt. Der drejer sig om mænd fra Uganda, Bosnien, Jugoslavien, Serbien, Indien, Ukraine og Kina med tilsammen syv voldtægter.

 

Endelig er der en opsamlingsgruppe, ”Øvrige lande – ikke-vestlige”, der står bag fem voldtægter.

 

Blandt vestlige blev to bulgarer og en tysker dømt for voldtægt.

 

Hver tredje dømte somalier blev i 2019 dømt efter straffeloven

I 2019 blev i alt små 158.000 personer i alderen 15 – 79 år dømt for en lovovertrædelse. Det være sig straffelov, færdselslov med videre.

 

Blandt dem var de 78 procent af dansk oprindelse, vestlige udgjorde 4,9 procent og ikke-vestlige 17,1 procent.

 

Ud af alle disse dømte blev i alt 21.520 dømt efter straffeloven, og heraf var de 72,4 procent af dansk oprindelse, 4,3 procent af vestlig og endelig var de 23,3 procent af ikke-vestlig oprindelse på trods af, at deres andel af befolkningen udgør 8,7 procent

 

I forhold til deres antal topper somalierne med i alt 517 straffelovsdømte, hvilket svarer til, at en tredjedel eller i alt 32,2 procent af de i alt 1.605 dømte somaliere i 2019 blev dømt for overtrædelser af straffeloven

 

Vold – en ikke-vestlig specialitet

I 2019 var fjerde eller i alt 25,3 procent af de i alt 6.059 voldsdømte det år af ikke-vestlig oprindelse på trods af, at de i alderen 15 – 79 år som nævnt blot udgjorde 8,7 procent af befolkningen

 

Danskerne udgjorde 71,7 procent af de voldsdømte mod 85,6 procent af befolkningen i alderen 15 – 79 år. Vestlige udgjorde 3,0 procent.

 

Alt i alt blev 1.534 personer af ikke-vestlig oprindelse dømt for vold i 2019, og af dem kom de dømte med lidt over halvdelen eller i alt 896 dømte fra fem forskellige indvandrergrupper.

 

De er her listet i kriminel rangorden med domfældte i forhold til antal indbyggere, mænd og kvinder, i alderen 15 – 79 år.

 

Somaliere – nummer 1 på listen med 183 voldsdømte ud af en befolkning på i alt 14.664 personer.

Libanesere – nummer 2 på listen med 237 voldsdømte ud af en befolkning på i alt 21.630 personer.

Irakere – nummer 3 på listen med 147 volddømte ud af en befolkning på i alt 25.657 personer.

Syrere – nummer 4 på listen med 138 voldsdømte ud af en befolkning på i alt 26.819 personer.

Tyrkere – nummer 5 på listen med 191 voldsdømte ud af en befolkning på i alt 54.375 personer.

 

I øvrigt viser det sig, at somalierne også har rekord i røverier. Ud af i alt 124 ikke-vestlige røveridømte i 2019 topper somalierne med ikke færre end 32 dømte for røveri med irakerne på andenpladsen med 19 røveridømte.

 

Sammen med 11 røveridømte libanesere står disse tre nationaliteter for halvdelen af de røverier, ikke-vestlige blev dømt for i 2019.

 

Glem alt om udvisning – halvdelen af dem har dansk statsborgerskab

Samtidig med, at en fjerdedel af samtlige straffelovsovertrædelser begås af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, hænger Danmark og danskerne på i hvert fald halvdelen af dem i al fremtid.

 

Plus deres efterkommere.

 

Ud af de 420.121 ikke-vestlige i alderen 15 – 79 år, som den 1. oktober i år havde folkeregisteradresse i Danmark, havde halvdelen eller i alt 212.521 gennem tiderne fået tildelt dansk statsborgerskab af et stort flertal i Folketinget.

 

Denne efterhånden kvarte million ikke-vestlige med dansk statsborgerskab må danskerne lære at leve med i al fremtid, uanset om de bryder sig om det eller ej.

 

Takket være blandt andre politikere som Socialdemokratiets indfødsretsordfører, Lars Aslan Rasmussen, som på Folketingets talerstol udbrød:

 

”Dagen i dag er en glædens dag,” da Folketinget torsdag den 12. november på ny kastede en håndfuld danske statsborgerskaber i grams til blandt andre 52 somaliere, 81 afghanere og ikke færre end 109 tyrkere.

 

Læs her avisens interview med Danmarks Statistik om registreringen af ikke-vestlige som etniske danskere:

https://denkorteavis.dk/2019/over-hundrede-tusinde-med-indvandrer-baggrund-bliver-registreret-med-dansk-oprindelse-men-danmarks-statistik-vil-ikke-aendre-metode/

 

Denne artikel er baseret på følgende kilder:

https://www.statistikbanken.dk/10338 (Tabelkode: STRAFNA4)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FOLK1C)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: FOLK1B)

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2020/dagen-i-dag-er-en-glaedens-dag-saadan-loed-det-fra-den-socialdemokratiske-ordfoerer-da-folketinget-gav-statsborgerskaber-til-blandt-andre-somaliere/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…