Over hundrede tusinde med indvandrerbaggrund bliver registreret med dansk oprindelse, men Danmarks Statistik vil ikke ændre metode

Foto: Steen Raaschou

En person af dansk oprindelse kan i dag udmærket være en somalier eller en libaneser for slet ikke at tale om en mellemøstlig radikaliseret muslim med foragt for det danske samfund.

 

Som vi skrev her i avisen i går, så har Danmarks statistik i et svar fra Integrationsministeriet til Folketingets Retsudvalg oplyst, at der i Danmark den 1. januar 2018 var registreret 929.666 personer af udenlandsk herkomst.

 

Af Danmarks Statistiks tabeller over befolkningens sammensætning fremgår det imidlertid, at andelen af indvandrere og efterkommere ligeledes den 1. januar 2018 var på 770.397 personer.

 

Er registreret med dansk oprindelse

Umiddelbart mangler der således omkring 150.000 personer i statistikken over befolkningen sammensætning.

 

Men også kun umiddelbart.

 

”De er blevet registreret med dansk oprindelse,” forklarer den ansvarlige for Danmarks Statistiks befolkningsstatistikker, Dorthe Larsen, til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”I besvarelsen til Folketingets Udlændige- og Integrationsudvalg har vi brugt den tyske opgørelse, som udvalget henviste til i sit spørgsmål, og det giver et større antal med migrationsbaggrund, da man i Tyskland ikke definerer på samme måde, som vi gør.”

 

Den tyske definition, som Dorthe Larsen her henviser til, indebærer, at hvis en person selv, eller hvis en af forældrene har eller har haft udenlandsk statsborgerskab, så vil vedkommende blive registreret som en person med indvandrebaggrund.

 

I Danmark er det statsborgerskabet, der tæller

I Danmark hæfter man sig ikke så meget med oprindelsen, men derimod med statsborgerskab.

 

Her vil et barn automatisk blive registreret med dansk oprindelse, hvis blot den ene forælder er dansk statsborger og født i Danmark.

 

”Og sådan vil vi i fremtiden fortsætte med at registrere oprindelse. Det har vi ingen planer om at ændre på,” siger Dorthe Larsen til Den Korte Avis.

 

Dorthe Larsen pointerer i den forbindelse, at det i øvrigt ikke er umiddelbart muligt at overføre alle dele af den tyske registreringsmodel til danske forhold.

 

Det er rigtigt, at der er nogle, som indgår i den tyske, men ikke danske definition. Men omvendt er der også indvandrere og efterkommere, der indgår i den danske definition, men ikke i den tyske. Den gruppe er bare mindre,” forklarer Dorthe Larsen.

 

Peter Skaarup: Det skævvrider kriminalitetsstatistikkerne

På Christiansborg er formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup (DF), betænkelig ved det faktum, at et sted omkring formentlig 150.000 indvandrere i tredje generation nu bliver registreret som indfødte danskere.

 

”Det skævvrider statistikkerne og tallene gør helt sikkert danskerne mere kriminelle, end de i virkeligheden er,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”I forvejen viser alle tal, at kriminalitetsraten langt højere blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere end blandt danskerne, men de tal her tyder på, at det står endnu værre til.”

 

Peter Skaarup understreger, at det er vigtigt for Folketinget at træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

 

”De tal, vi får, skal være så præcise, at vi kan handle ud fra et regulært og troværdigt indblik i de rent faktiske forhold, og der mangler noget her.”

 

I fredags den 1. marts var der under førstebehandlingen i Folketinget flertal for et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti om at nedsætte en ekspertkommission, der skal komme med forslag til, hvordan indvandringsstatistikker kan gøres mere præcise og retvisende.

 

Af Mellemøstligt, Afrikansk eller østeuropæisk udseende

Med det statistikgrundlag, der i øjeblikket er tilgængeligt, at det således iøjnefaldende, at eksempelvis statistikker over dømte voldtægtsmænds etniske baggrund generelt ikke svarer til de efterlysninger, politiet udsender.

 

Her hedder det som regel, at den formodede og efterlyste voldtægtsmand er af enten mellemøstligt, afrikansk eller østeuropæisk udseende.

 

Ikke desto mindre fremgår det af Danmarks Statistiks seneste opgørelse fra 2017 om voldtægtsdømtes etniske oprindelse, at ud af 86 dømte var de 40  af dansk oprindelse.

 

I alt 39 voldtægtsdømte var af ikke-vestlig oprindelse, medens de syv var af vestlig oprindelse.

 

Uanset at danskerne her mildt sagt er underrepræsenterede i forhold til deres andel af befolkningen, er det alligevel næsten umuligt ikke at tilbageholde en formodning om, at der blandt de 40 dømte danskere skjuler sig nogle af de omkring 150.000 indvandrere i tredje generation, der nu er registreret som etniske danskere.

 

Tilbage står, at tal og definitioner kan bruges til mange ting. Også til at gøre somaliere og libanesere til etniske danskere

 

Læs mere om dømte personers etniske baggrund her:

http://www.statistikbanken.dk/10338 (Tabelkode: STRAFNA4)

 

Opdateret 6.3 14.40 …

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…