Den Korte Avis har i flere år advaret mod udledning af CO2 fra biomasse – nu kalder internationale forskere Danmarks klimaregnskab for ‘svindel’

Avedøre kraftværk afbrænder 300.000 tons træpiller om året (foto: Colourbox)

I dag (8.9.19) kom afsløringen på dansk TV2: Biomasse er ikke er CO2 neutral.  Afbrænding af biomasse øger faktisk udslippet af CO2.

 

I Danmarks klimaregnskab er  det fremstillet som om afbrænding af biomasse er CO2 neutralt. Det bygger på, at der samtidig bliver plantet træer som opsuger CO2. Men det vil de først gøre om flere årtier, når de er blevet store.

 

Derfor er Danmarks klimaregnskab ‘svindel’, lyder kritikken fra internationale forskere søndag i TV2.

 

Det er ikke en nyhed for læserne af Den Korte Avis. Her er der flere gange blevet advaret mod at påstå at afbrænding af biomasse er CO2 neutralt. Det stod allerede i en artikel fra oktober 2017.

 

Og kritikken blev udbygget i efterfølgende artikler som “Man sætter bio foran og kalder det ren energi – men det udleder CO2” og artiklen “Biomasse kan være lige så sort som kul og er ikke altid klimavenlig

 

I dag (8.9.19) kom afsløringen på dansk TV2, at biomasse ikke er CO2 neutral men faktisk øger udslippet af CO2

 

Det betyder, at det danske klimaregnskab er 39% højere end beregnet.

 

Biomasse er 150% værre end kul men har i årevis været favoriseret og udgjort over halvdelen af dansk vedvarende energi. Et direktiv fra EU i 2009 siger, at biomasse skal betragtes som CO2 neutral. Hvorfor?

 

Anlæg med biomasse er back-up for vindmøller, når det ikke blæser

I Danmark ønsker man at forbyde private brændeovne, der forurener ved deres træafbrænding, mens man med statsstøtte har udbygget store brændeovne/kraftværker som backup til vindmøllerne. Det har været med til at rydde verdens skove og er med til at øge den globale opvarmning!

 

Det har været en fejl at satse mest på vindmøller, for hver vindmølle skal have backup, når vinden ikke blæser, så vi kan have 100% forsyningssikkerhed, og biomasse er blevet favoriseret uden at vurdere skadevirkningen.

 

Alligevel planlægges der endnu flere vindmøller, uden at man har undersøgt vindmøllers påvirkning af mennesker og natur, og beregning af bl.a. økonomi fra produktion til skrot, ressourceforbrug, og hvad der skal ske efter de 20-25 år, som vindmøller kan holde, for beton og glasfiber m.m. kan være svære at genbruge. Det bliver et stort problem!

 

Vindmøller ødelægger insekter og andre dyr

Ødelægges naturen, vil det gå ud over de klimatiske forhold lokalt og globalt. Vi har gjort os til herrer over naturen, som vi udnytter og ofte skader. I USA har man set regnorme forsvinde fra områder med vindmøller måske pga. vibrationer og lyde, og kvæg og andre dyr opfører sig besynderligt (YouTube). Regnorme ilter jorden og er gode for produktion af fødevarer.

 

I Tyskland har undersøgelser vist, at milliarder af insekter og mange fugle dræbes af vindmøller. I Danmark blev en ansat ved Aalborg Universitet fyret pga. undersøgelse af vindmøllestøj, som ikke passede med politikernes holdning. Det ville gå ud over industriens indtjening.

 

Sverige advarer mod to planlagte kystnære havvindmølleparker i Storebælt, der iflg. de svenske myndigheder vil true fuglelivet. Biolog Hans Skotte Møller, der repræsenterer Dansk Ornitologisk Forening i Slagelse Kommune, er enig: Vindmøllerne vil stå i fuglenes trækrute, og tusindvis vil blive ramt af møllevingerne og dø, siger han til Jyllands-Posten. Stiftelsen for Strategisk Forskning i Sverige har udbudt mange mio kr. til forskning i kernekraft – dette fremsyn savnes i Danmark.

 

I Norge (tallene er nok de samme i Danmark) har Turistforeningen lavet en undersøgelse, der viser, at 60% af befolkningen er imod udbygning af vindkraft, som medfører indgreb i urørt natur – og 71% er imod, hvis det medfører forstyrrelse af dyreliv. Forsvinder urørt natur, forsvinder også grundlaget for liv og selve redningen for et bæredygtigt klima. Der er stor modstand imod øget udbygning af vindkraft på land, og man kan ikke ‘redde verden’, hvis folket er imod!

 

Der er store muligheder i thorium – den mindre farlige kernekraft

Danmark skal have en ny klimalov, og klima- og energiminister Dan Jørgensen har et mål med 70% reduktion af CO2 udledning i 2030.

 

I stedet for at anvende træ i vore kraftværker burde man bruge noget af den metan, der pga. det varmere klima frigøres fra tundra og andre steder – også fra danske søer. Den stigende mængde metan i atmosfæren er et stort problem. Metanen bør brændes af, inden den brænder jorden af.

 

Men man behøver ikke på forhånd binde sig til, hvordan man skal nå målet og man behøver ikke udelukke kernekraft.

 

Det gjorde man i 1985, hvor man vedtog, at der ikke i Danmark skulle udvikles kernekraft.

 

Men der kom en vigtig tilføjelsen til beslutningen om at udelukke kernekraft. Det skulle kun udelukkes ”med den nuværende teknologi”.

 

Og der er sket meget på området siden ikke mindst med den mindre farlige kernekraft thorium.

 

Bl.a. hos Seaborg Technologies er der udviklet en wasteburner, der med thorium kan genanvende brugt atomaffald.

 

Vi er nødt til bruge teknologi, der er ren, billig, rigelig og stabil, så vi ikke skal rydde verdens skove og brænde dem i vore kraftværker.

 

Biomasseforsker Tim Searchinger, Princeton Universitet:
Danmark opmuntrer til fældning af tropisk skov men burde i stedet spille en rolle til at løse klimaforandringerne ved at være det gode eksempel. Når Danmark gør det forkerte, sender det et signal til skurkene om, at de også kan gøre det forkerte, siger Tim Searchinger. Hvis Danmark fortsætter med at brænde træ og påstår, at det mindsker CO2-udledningen, så opmuntrer det lande som Brasilien og Indonesien til at fælde mere tropisk skov og påstå, at det er godt for klimaet.

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…