Biomasse er ikke CO2 fri og ikke altid CO2 neutral!

Biomasse er ikke CO2 fri eller CO2 neutral!

 

Når Københavns Kommune sætter vindmøller op i Jylland indgår de i Københavns klima­regnskab, ligesom Kina skal indregne udslip af CO2 fra deres eksportvarer til Vesten. Det er snyd i begge tilfælde, for vindmøllerne burde sættes op på Kongens Nytorv midt i København, ligesom vi i Vesten burde være ansvarlig for den CO2, der kommer fra produktion af købte tekstiler fra Kina!

 

Vedvarende energi som vind og sol har fået en statsstøttet dominans, men vinden blæser stadig ikke hele tiden, og solen er slukket om natten, så på det globale plan er fossile brændstoffer stadig hovedenergien. Store handels­skibe og også GreenPeace sejler på diesel, og flyvemaskiner bruger meget fossilt brændstof.

 

Verden har brug for endnu mere energi især i de fattige lande, som ikke kan hæve deres leve­standard uden tilførsel af en stabil energi som kernekraft, der vil blive billig, rigelig og ren. Den globale opvarmning betyder også, at der vil blive brugt mere aircondition, som næsten bruger samme mængde energi som varme. Det nytter kun lidt at tale om at spare på energi og effektivisere os ud af problemet – i fremtiden vil der blive behov for mere energi på flere områder.

 

Bio-kraftværker skulle fungere som backup til ustabile vindmøller, men biomasse er ikke altid så CO2 neutral, som man har troet. Biomasse kan tværtimod være med til at afskove flere områder til skade for dyr, mennesker og klima. Det er ikke kun dansk træ, men der importeres også træ fra Rusland og fra så fjernt et land som Ghana, og på en eller anden mystisk måde kalder man det både bæredygtigt og klimavenligt. Det drejer sig mere om penge.

 

I stedet for at anvende træ i vore kraftværker burde man bruge noget af den metan, der pga. det varmere klima frigøres fra tundra og andre steder – også fra danske søer. Den stigende mængde metan i atmosfæren er et stort problem. Metanen bør brændes af, inden den brænder jorden af.

 

Politikerne hylder vindindustrien for dens mange arbejdspladser – selv Lars Løkke praler i en JP annonce, at der er over 30.000 arbejdspladser i den grønne energisektor. Det kan undre, at den løntunge vindindustri ikke er flyttet til Polen – men så ville den jo ikke få støtte af den danske stat. Firmaet Oticon (høreapparater) har derimod flyttet en afdeling til Polen, hvor lønnen er mindre. Medarbejderne på Oticon mister deres arbejde, men virksomheden får jo ikke tilskud fra staten.

 

Den næste afsløring må blive af vindindustrien, som er i høj kurs hos politikerne – sidst med socialdemokratiets plan om at bygge 3 havvindmølleparker i stedet for én, som foreslået af regeringen. Politikerne tror, at man i fremtiden kan lagre overskydende vindenergi i store batterier, men vil der være ressourcer nok til de endnu ikke opfundne batterier? Små batterier kan klare et mindre område som Nordhavn i København – men globalt vil det blive meget svært. Vind og sol kan supplere, men for at sikre forsyningssikkerheden skal der være en stabil energi som kernekraft.

 

Staten giver mange penge til vedvarende energi, som ikke har den ønskede effekt. Der er skrevet et par udmærkede bøger om vindenergi, som burde læses af politikerne på Christiansborg: Besat af vind/Skyggesiden af en grøn industri af Peter Skeel Hjorth – og VESTAS/Verdensmester for enhver pris af Birgitte Dyrekilde og Johan Christensen. Bøgerne afslører bagsiden af vindindustrien med dens lange arm nede i statskassen. Det er TVIND om igen!

 

Jonna Vejrup Carlsen, global-alarm.dk

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…