Danmark har ikke pligt til at hjemtage ikke-danske mødre fra kurdiske fangelejre – det har Østre Landsret i dag afgjort

Skærmprint fra al-Hawl lejren / Youtube

Østre Landsret har i dag givet Udenrigsministeriet medhold i, at Danmark ikke er forpligtet til at hjemtage ikke-danske mødre fra kurdiske fangelejre, men kun deres børn.

 

Og vel at mærke kun, hvis børnene er født med dansk statsborgerskab.

 

Den konkrete sag drejede sig om to mødre med tre børn, som sad i den kurdiske al-Roj fangelejr i det nordvestlige Syrien.

 

Havde fået frataget dansk statsborgerskab

Inden de to kvinder rejste til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat, havde de dansk statsborgerskab, men også beholdt deres henholdsvise marokkanske og somaliske statsborgerskab.

 

Da det af samme grund således ikke ville være i strid Statsløsekonventionen, fik de begge administrativt frataget deres danske statsborgerskab på grund af deres tilslutning til Islamisk stat.

 

Havde tilbudt at evakuere børnene

Udenrigsministeriet har siden maj 2021 tilbudt, at de danske børn i lejrene i Syrien kunne blive evakueret sammen med deres mødre.

 

Men altså kun, hvis mødrene var danske statsborgere, og uden mødrene, hvis mødrene ikke var danske statsborgere.

 

Danmark er som bekendt kun forpligtet over for egne statsborgere.

 

To af børnene er kommet til Danmark

Sagen angik oprindeligt spørgsmålet om samlet evakuering af tre angiveligt danske børn og deres mødre, der ikke var danske statsborgere.

 

Den var anlagt mod Udenrigsministeriet af Foreningen Repatriate The Children Denmark

 

Men inden Landsretten nåede at tage stilling, blev to af de tre børn samt deres marokkanske moder efter politisk pres evakueret til Danmark.

 

De landede i Københavns Lufthavn den 22. juni sidste år, hvor moderen blev arresteret og fængslet med en sigtelse for medvirken til terror.

 

Den somaliske kvinde

Den aktuelle sag drejer sig således om den somaliske kvinde og hendes barn, der fortsat sidder i al-Roj fangelejren.

 

Her nægter hun at redde sit barn ud af fangelejren, medmindre hun selv følger med.

 

En tvangsfjernelse, som i høj grad vil være berettiget, er ikke muligt på grund af lovgivningen i det kurdiske område.

 

Den somaliske kvinde blev ved en dom afsagt i foråret 2023 frakendt sit danske statsborgerskab.

 

Dommen om fratagelse af dansk statsborgerskab er anket til Østre Landsret, som endnu ikke truffet afgørelse i sagen.

 

Du kan se en udskrift af Landsrettens afgørelse her:

https://domstol.dk/oestrelandsret/aktuelt/2024/1/ej-pligt-til-bistand-til-evakuering-af-et-dansk-barn-i-roj-lejren-i-syrien/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…