Skizofren irakisk morder kan blive i Danmark – Menneskerettighedsdomstolen tvinger os til at beholde psykisk syge udenlandske forbrydere

Modelfoto / Colourbox

Så skete det igen!

 

En udenlandsk morder fik annulleret sin udvisningsdom, fordi han er psykisk syg.

 

Det besluttede Højesteret i sidste uge. Dermed fik en paranoid skizofren iraker, der havde myrdet sin ekskone og hendes far, lov til at blive i Danmark.

 

Baggrunden for beslutningen er en tidligere dom ved Menneskerettighedsdomstolen.

 

Trods kritik ingen lydhørhed fra Domstolen

Den stærke og efterhånden ret omfattende manglende støtte fra rigtigt mange EU-lande, er måske det, der omsider fik Menneskerettighedsdomstolen til at erklære, at man ville lytte til nationalstaternes protester over ikke at have ret til selv at bestemme, hvem de vil have boende i deres lande.

 

Lydhørhed har ellers ikke været dét, der har kendetegnet Domstolen mest. Tværtimod har den som et løbsk tog pløjet hen over EU-landene for at harmonisere disses egenart og forsøge at koge landenes kultur, traditioner, sædvaner og økonomi i den samme gryde.

 

Det er svært at se, at der er sket nogen som helst ændring i den lovede lydhørhed.

 

Den dalende tilslutning til konventionerne er ikke kun tilfældet i Danmark, men også i andre EU-lande. Opfattelsen er, at konventionerne giver rettigheder til udlændinge, som har svære konsekvenser for EU-landenes egne borgere.

 

Med Domstolens dynamiske og aktivistiske fortolkning, hvor kriminelle udlændinges rettigheder til stadighed udvides, er det over årene gået ned ad bakke med selvbestemmelsen.

 

Ikke mindst i Danmark, hvor Menneskerettighedskonventionen i 1992 blev implementeret i dansk ret.

 

Det blev endnu en pind til Danmarks ligkiste.

 

Danmark tabte Arif Savran-sagen og bliver psykiatrisk hospital for hele verden

I oktober 2019 tabte Danmark Arif Savran-sagen ved Menneskerettighedsdomstolen.

 

Tyrkere Arif Savran var blevet dømt for mord og udvist fra Danmark til Tyrkiet.

 

Men da han var psykisk syg, dømte Domstolen Danmark til at tage ham tilbage, så han kunne modtage behandling for sin sygdom. (se DKA her om sagens forløb)

 

Sagen fik daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye til at udtale, at Danmark ville blive psykiatrisk hospital for hele verden.

 

Og ja, det ser unægtelig ud til, at Danmark bliver psykiatrisk hospital for hele verden, da den tyrkiske morder Savran vandt og skulle hentes tilbage til Danmark.

 

Det er en ringe trøst, at samtlige EU-lande, der lider den tort at huse en skizofren kriminel i deres midte, nu også er tvunget til at beholde dem.

 

Da Menneskerettighedsdomstolen således har talt og oplyst, hvordan der fremover skal dømmes, har de nationale domstole ingen anden mulighed end at lade befolkningerne bære konsekvenserne.

 

Ingen EU-lande kan undslå sig. Måske er det muligt for lande, der ikke har implementeret Menneskerettighedskonventionen i deres nationale love, at slippe afsted med at blæse på de absurde domme, som Domstolen finder på. Om dette må jurister udtale sig.

 

Skizofrentilfælde som perler på en snor

Ovennævnte Savran blev den første i rækken af Domstolens nye påhit.

 

Den næste i rækken blev endnu en tyrker (i kendelsen anonym, men kaldt T).

 

Nummer 2: T bliver hentet til Danmark fra Tyrkiet

Han havde intentionen om at myrde sin mor, men på trods af utallige knivstik lykkedes det ikke. Se DKA.

 

Han var som Savran også rejst til Tyrkiet, men skulle ligesom Savran hentes tilbage til Danmark.

 

Den 11. oktober 2022 afsagde Højesteret følgende kendelse:

 

”Efter en samlet vurdering finder Højesteret herefter, at udsendelse af T til Tyrkiet som bestemt ved Østre Landsrets dom af 10. oktober 2019 vil være i strid med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og at dette gælder, selv om der nu fastsættes et tidsbegrænset indrejseforbud.”

 

Det er dog ikke alle skizofrene kriminelle, der når at blive sendt hjem, inden udvisningen iværksættes.

 

Så her er nr. 3 i rækken.

 

Nummer 3: Iraker der myrdede sin ekskone og hendes far

En iraker, der lykkedes med at slå sin ekskone og dennes far ihjel, fik også en udvisningsdom.

 

Men da han ligeledes er erklæret psykisk syg, ophævede Højesteret i sidste uge beslutningen om udvisning. Det meddelte Højesteret i en pressemeddelelse den 16. februar.

 

Anklagemyndigheden havde ikke, mente  morderens forsvarsadvokat, undersøgt, hvorvidt det var muligt for morderen at få tilstrækkelig behandling i Irak.

 

Nummer fire: Anklaget for at ville udøve ’sort magi’ med kniv mod kvinde

Kandidaten til nr. 4 i rækken er en unavngiven 38-årig fra et ligeledes unavngivet land, der venter på sin dom.

 

Udover sine øvrige sadistiske handlinger mod en kvinde fremgår det af anklageskriftet, at han blandt andet har holdt en kniv for struben af en person og truet denne på livet, fordi der blev udøvet ”sort magi”. At beskylde nogen for at udøve sort magi turde være den sikre adgang til forvaring, hvilket anklageren da også ønsker den 38-årige idømt tillige med udvisning for bestandigt.

 

Dommen forventes at blive afsagt den 17. marts i Retten i Århus.

 

Skulle dommeren i byretten udvise den 38-årige, er der ingen tvivl om, at forsvareren vil anke til landsretten, herefter eventuelt videre til Højesteret.

 

Men da Højesteret jo allerede ved, at Menneskerettighedsdomstolen har beordret EU-landene til at beholde andre landes skizofrene forbrydere, slutter den her.

 

Samler Danmark på skizofrene mordere og sadister fra ikke-vestlige muslimske MENAP-lande?

Vi kan takke politikerne/embedsfolkene for ratificering af et utal af konventioner, der betyder, at dødsensfarlige personer fra jordens fjerneste egne har rettigheder her i landet, mens befolkningen har pligt til at affinde sig med de konsekvenser, som de såkaldt ansvarlige i dette land pålægger os.

 

I et Notat af 27.8.2022 oplyser regeringen at ville skærpe udvisningsreglerne: ”Det skal være muligt at udvise flere kriminelle udlændinge”.

 

Intet udtrykker så tydeligt mistro som det engelske Yeah right!

 

Og der er da også grund til mistro, for den sædvanlige passus er medtaget: ”Kun hvis det med sikkerhed er i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise, skal udvisning undlades.”

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…