De fik et pas af Danmark – som tak har over fire tusinde ikke-vestlige indvandrere begået kriminalitet

Tilfældigt gadebillede fra København (Foto: Privat)

Tallene er skræmmende, og mange af forbrydelserne er endnu mere skræmmende.

 

Da den 34-årige iraker, Mohamad Hussein, i januar i år blev idømt 14 års fængsel for sammen med sin hustru at mishandle en nyfødt baby til døde, fordi hun var en pige og ikke en dreng, slap han i modsætning til hustruen for udvisning.

 

Han havde fået dansk statsborgerskab.

 

Det samme havde den 26-årige pakistaner, Rehman Majeed, da han i februar sidste år blev idømt seks års fængsel i en ualmindelig grov og brutal sag om flere års hæmningsløs vold og voldtægter mod sin tvangsgifte hustru.

 

Så han får også lov til at blive i Danmark, når han bliver løsladt.

 

Og da den 38-årige afghaner, Sulaiman Mizan, den 30. april i år blev idømt seks års fængslet for næsten at have dolket sin danske kæreste ihjel og derpå smidt hende ud fra en altan, slap også han for udvisning.

 

Afghaneren havde forinden fået sikret sig et dansk statsborgerskab

 

I alle tre sager nægter de dømte sig skyldige og har anket til henholdsvis Østre- og Vestre Landsret.

 

En ikke-vestlig voldskultur belønnes med dansk statsborgerskab

Når Folketinget to gange årligt uddeler danske statsborgerskaber til flere tusinde ikke-vestlige indvandrere, der for de flestes vedkommende oprindeligt er kommet hertil som flygtninge, lyder det ofte lettere svulstigt fra Folketingets talerstol:

 

”De har villet Danmark.”

 

Hvad nogle af dem har villet med Danmark, står imidlertid klart nu.

 

De har villet kriminalitet, og Folketingets flertal har hjulpet dem til at sikre sig mod udvisning.

 

Langt over fire tusinde er blevet straffet for kriminelle handlinger

Nu har Danmarks Statistik offentliggjort en opførelse over hvor mange, der har begået et strafbart forhold fem år efter, at de har fået statsborgerskab.

 

Her viser det sig, at ikke færre end 4.228 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere tilsammen er blevet dømt for at have begået strafbare handlinger fem år efter, at de har fået dansk statsborgerskab.

 

Ud af det samlede antal har i alt 1.454 begået to eller flere strafbare handlinger inden for de fem år efter, at de har fået dansk statsborgerskab.

 

For vestlige indvandrere og efterkommere er antallet ikke lidt lavere.

 

Her drejer det sig om i alt 195 personer, som har begået strafbare handlinger fem år efter, at de har modtaget danske statsborgerskab.

 

”Jeg synes selv, at det er frustrerende at læse i medierne om folk, der har fået dansk statsborgerskab,” lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

 

Dansk Folkeparti ville have en prøvetid på ti år – men det blev afvist

Tesfayes udtalelse faldt i forbindelse med en debat i Folketinget den 12. december sidste år om et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti.

 

Dansk Folkeparti havde således foreslået, at tildeling af statsborgerskab fremover skal gøres betinget af, at ansøgeren i en periode på ti år efter tildelingen ikke begår kriminalitet, der udløser en fængselsstraf på seks måneders fængsel eller mere.

 

”Det er i denne forbindelse ligegyldigt, om straffen er betinget eller ubetinget,” hedder det i forslaget.

 

Og så dukker endnu en konvention op og spænder ben

På regeringens vegne afviste Mattias Tesfaye beslutningsforslaget med den begrundelse, at Danmark har tiltrådt Statsborgerskabskonventionen

 

Heri fastslås det, understregede Tesfaye, at der kun:

 

”Kan ske frakendelse eller fratagelse af en persons statsborgerskab, hvis den pågældende har udvist svig i forbindelse med erhvervelsen af statsborgerskabet – hvis personen har begået terrorrelateret kriminalitet eller har udvist en handlemåde, som er til alvorlig skade for landets vitale interesser, som det hedder.”

 

Ved afstemningen under andenbehandlingen den 10. marts i år blev forslaget forkastet.

 

Kun Dansk Folkeparti, Liberal Alliance samt Nye Borgerlige stemte for. Dertil kom en enkelt fra Enhedslisten, som ved en fejltagelse kom til at stemme for beslutningsforslaget.

 

Og således fortsætter alt som hidtil i sin skæve gænge.

 

Læs også:

https://denkorteavis.dk/?s=Iraker+d%C3%B8mt+for+mishandling+af+sp%C3%A6dbarn

 

http://www.domstol.dk/glostrup/nyheder/domsresumeer/Pages/26-%C3%A5rigmandid%C3%B8mt6%C3%A5rforblamishandlingogvoldt%C3%A6gtafsin%C3%A6gtef%C3%A6lle.aspx

 

https://denkorteavis.dk/2020/afghaner-saarede-danske-kone-doedeligt-med-knivstik-og-smed-hende-ud-fra-altan-tidligere-er-en-dansk-kvinde-taevet-ihjel-af-en-pakistaner/

 

Talmateriale fra Danmarks Statistik:

https://www.statistikbanken.dk/10061 (Tabelkode: STRFNA23)

 

https://www.statistikbanken.dk/10061 (Tabelkode: STRFNA2)

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…