Martin Henriksen: Vi er på vej mod en katastrofe med udskiftning af den danske befolkning

Af Martin Henriksen. Forfatter. Folketingskandidat i Sjællands Storkreds for Dansk Folkeparti

 

Når jeg med jævne mellemrum argumenterer for behovet for nye udlændingepolitiske stramninger, herunder behovet for massive hjemsendelser af herboende flygtninge indvandrere og deres efterkommere, så får jeg ofte at vide at det er ekstremt.

 

Det er ekstremt at ville gennemføre yderligere begrænsninger i indvandringen, samt udtrykke ønske om at vi i stort tal begynder at sende mange flere af de føromtalte udlændinge hjem.

 

Men hvorfor er det ekstremt? Jeg vil hellere argumentere for at det er ekstremt at acceptere en befolkningsudskiftning!

 

Hvis man lytter til flertallet af partierne og politikerne, så er det det første, altså hjemsendelsesdelen, der er ekstremt. Men hvor vildt er det synspunkt lige, spørger jeg bare.

 

Illusion at tro på bevarelse af dansk flertal

 

Sagen er jo den, at det er en illusion at tro at vi kan bevare et dansk flertal i Danmark, medmindre der sker noget dramatisk i forhold til nogle heftige begrænsninger af indvandringen (både arbejdskraft, studerende, asyl og familiesammenføringer) og naturligvis også i forhold til hjemsendelser.

 

For alle prognoser peger i en retning. Det kan man blandt andet læse om i Den Korte Avis, senest 9.11.

 

Der er allerede i dag store områder som Brøndby Strand og Odense NØ, hvor der er flere indvandrere og efterkommere end personer af dansk oprindelse. Dertil kommer mindre boligområder, som eksempelvis Mjølnerparken, hvor danskere også er i mindretal.

 

I København som helhed er mere end hver femte indbygger født udenfor kongerigets grænser. Det svarer til 21,4 procent af dem, der bor i vores hovedstad. Læg dertil deres efterkommere.

 

Hvis vi så tager bare en enkelt specifik indvandrergruppe ud af statistikkerne, så fortæller det også en entydig historie om både nutiden og fremtiden.

 

Lidt over 64.000 tyrkere

 

Her er det oplagt at kigge på tyrkerne, som er en af de grupper, der med socialdemokratisk, socialistisk og liberal opbakning er rigtig gode til at opføre moskeer i Danmark med de åbenlyse problemer, som det nu giver.

 

Tyrkere er således den største indvandrergruppe, og hele 17 pct. af alle efterkommere har tyrkisk oprindelse. Der bor lige over 64.000 mennesker i Danmark, som enten er indvandret fra Tyrkiet, eller som er efterkommere med tyrkisk oprindelse.

 

Vi ved også, at især personer med muslimsk baggrund oftest gifter sig med en fra egne rækker, og det gælder også selvom de har været her igennem længere tid.

 

I forhold til den generelle andel af indvandrere og efterkommere i samfundet, altså både vestlige og ikke-vestlige, boede der per 1. juli i år 1,2 millioner mennesker i Danmark med indvandrebaggrund.

 

Det er ud af en befolkning på 5,8 millioner mennesker.

 

Uanset det faktum, at vestlige indvandrere er med i tallet, så burde det for alle nationalsindede politikere være et uacceptabelt højt niveau.

 

 

På vej mod befolkningsmæssig katastrofe 

 

Det vil i stigende grad udvikle sig til en befolkningsmæssig katastrofe, som på mange niveauer vil påvirke vores samfund særdeles negativt. Vi står reelt overfor en gradvis overtagelse af vores land, medmindre vi ændrer den politiske kurs og stopper befolkningsudskiftningen.

 

Jeg ved ikke om alle dem, der mener at det er ekstremt, eller højreekstremt at tale om hjemsendelser, vil stå ved at deres politiske linje uundgåeligt vil medføre en befolkningsudskiftning. Men jeg synes, at de skal stå ved det.

 

Jeg synes også, at politiske kommentatorer og medier burde spørge de forskellige politiske partier hvorfor de accepterer udviklingen henimod en befolkningsudskiftning. For det er det, de gør.

 

Jeg tror ikke, at spørgsmålene vil blive stillet, for spørgsmålene kan altid fejes af banen med en bemærkning om at det er højreekstremt, og så er de fleste politikere og politiske eksperter enige om at nu stopper det.

 

Disse spørgsmål skal stilles – mange gange

 

Men skulle det ske, at spørgsmålene vil blive stillet – og de skal stilles mange gange, igen og igen, for der går lang før tingene kommer helt ud og rundt hos almindelige danskere –  så lad nu være med at tage svar som “antallet betyder noget”, eller “vi skal have en stram udlændingepolitik”, “erhvervslivet skal bruge arbejdskraft”, “vi har internationale forpligtigelser”, “vi laver måske et asylcenter og behandler asylsager i Afrika” eller “vi vil skabe tryghed i ghettoerne” for gode vare. Det er tom sniksnak.

 

De skal svare på, hvorfor de med den politik, som føres nu vil acceptere, at det blot er et spørgsmål om tid, før vi danskere er et mindretal i vores eget land. Det er hele sagens kerne, og set i det lys er de andre ting tæt på at være ligegyldige.

 

Hjemsendelser er fremtiden

 

Det er kun hjemsendelser og nye markante begrænsninger i forhold til den samlede indvandring, der vil virke på den lange bane. I min bog “Nationalt selvforsvar” argumentere jeg for at det årlige antal opholdstilladelse bør være på maks. 5.000.

 

Normalt er det (udenfor coronasæsonen) på omkring 70-80.000 årlige opholdstilladelser. Jeg argumenterer også for en ny udvidet hjemsendelsespolitik, for det er nødvendigt, hvis vi ønsker at bevare et dansk flertal i Danmark.

 

Så undskyld mig, men det ekstreme her må være, at vi med åbne øjne står og stirrer på det uundgåelige, nemlig et opgør med vores egen tusindårige historie.

 

Det er virkelig vanskeligt at forstå at vi som samfund ikke foretager os noget, der for alvor kan rykke ved tingene. Jeg begriber det ganske enkelt ikke, og den seneste tids modbydelige muslimske terrorangreb i en række europæiske lande understreger blot, hvad det er, der venter os, hvis vi konsekvent fortsætter med at gøre for lidt.

Kilder:

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-06-22-tyrkere-er-den-tredjestoerste-indvandrergruppe-i-danmark

 

https://www.berlingske.dk/samfund/flere-udlaendinge-i-koebenhavn-det-har-taget-overhaand

 

https://www.berlingske.dk/samfund/nu-er-hver-fjerde-koebenhavner-indvandrer-eller-efterkommer

 

https://www.berlingske.dk/danmark/nye-tal-foejer-nyt-til-indvandringens-historie-i-danmark-jeg-havde-ikke

 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/folketal

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…