Kriminaliteten stiger hurtigere end indvandringen – hver fjerde libanesiske mand og hver femte somaliske er nu dømt for kriminalitet

Skærmprint/YouTub/Arkiv fra en anden sammenhæng

I går skrev vi her i avisen, at kultursammenstødene mellem indvandrere og det danske samfund er ude af kontrol.

 

Det er den ene side af de alvorlige kulturelle sammenstød, det danske samfund takket være årtiers ukontrollable indvandring fra muslimske lande i dag står over for.

 

Den anden side er den stigende kriminalitet, indvandringen fra især visse muslimske lande har påført den danske befolkning, og som stiger hurtigere end indvandringen fra de pågældende lande.

 

Den Korte Avis kan i dag dokumentere, at der ikke er noget lige for lige forhold mellem stigende indvandring fra en række muslimske lande og den stigende kriminalitet fra indvandrere fra de samme lande.

 

Tværtimod viser det sig, at kriminaliteten stiger hurtigere end indvandringen af flygtninge og deres efterkommere fra de pågældende lande.

 

Det gælder især libanesere, hvor hver fjerde i 2018 blev dømt for kriminalitet mod blot hver sjette i år 2000.

 

Indvandrere fra fem muslimske lande fører suverænt

Det drejer sig om libanesere, somaliere, irakere, pakistanere og syrere.

 

Da antallet af kvinder dømt for kriminalitet fra de fem pågældende lande er så få, at de statisk ikke betyder nævneværdigt, er deres procentvise andel ikke medtaget ud over en oplysning om antal dømte kvinder 2018.

 

Statistikken dækker mænd i alderen 15 – 79 år, og især libaneserne, hvilket primært vil sige palæstinensere har den kriminelle føretrøje.

 

Libaneserne:

I år 2000 blev i alt 915 libanesiske mænd dømt for kriminalitet. Det svarerede dengang til 16,0 procent af den daværende libanesiske mandlige befolkning på i alt 5.706 personer

 

I 2018 blev i alt 2.712 libanesiske mænd dømt for kriminalitet. Det svarer til 24,3 procent af den mandlige befolkning, der 1. januar 2018 var oppe på 11.175 personer.

 

I alt 33 libanesiske kvinder blev i 2018 dømt for kriminalitet.

 

I øjeblikket har 10.045 libanesiske mænd i den pågældende dansk statsborgerskab, og kan derfor ikke udvises.

 

 

Somalierne:

I år 2000 blev i alt 484 somaliske mænd dømt for kriminalitet. Det svarede dengang til 11,3 procent af den daværende somaliske mandlige befolkning på i alt 4.292 personer.

 

I 2018 blev i alt 1.451 somaliske mænd dømt for kriminalitet. Det svarer til 19,3 procent af den somaliske mandlige befolkning, der 1. januar 2018 var oppe på 7.501 personer.

 

I alt 38 somaliske kvinder blev i 2018 dømt for kriminalitet.

 

I øjeblikket har 4.357 somaliske mænd dansk statsborgerskab og kan derfor ikke udvises.

 

Irakerne:

I år 2000 blev i alt 587 irakiske mænd dømt for kriminalitet. Det svarede dengang til 10,1 procent af den daværende irakiske mandlige befolkning på i alt 5.837 personer.

 

I 2018 blev i alt 2.041 irakiske mænd dømt for kriminalitet. Det svarer til 15,0 procent af den irakiske mandlige befolkning, der 1. januar 2018 var oppe på 13.569 personer.

 

I alt 18 irakiske kvinder blev i 2018 dømt or kriminalitet.

 

I øjeblikket har i alt 9.395 irakiske mænd dansk statsborgerskab, og kan derfor ikke udvises.

 

Pakistanerne:

I år 2000 blev i alt 1.024 pakistanske mænd dømt for kriminalitet. Det svarer til 15,6 procent af den daværende pakistanske mandlige befolkning på i alt 6.563 personer.

 

I 2018 blev i alt 1.534 pakistanske mænd dømt for kriminalitet. Det svarer til 14,2 procent af den pakistanske mandlige befolkning, der 1. januar 2018 var oppe på 10.790 personer.

 

I alt 19 pakistanske kvinder blev i 2018 dømt for kriminalitet.

 

I øjeblikket har i alt 5.915 pakistanske mænd dansk statsborgerskab, og kan der for ikke udvises.

 

Syrerne:

I år 2000 blev i alt 92 syriske mænd dømt or kriminalitet. Det svarer til 18,0 procent af den daværende syriske mandlige befolkning på i alt 511 personer.

 

I 2018 blev i alt 1.948 syriske mænd dømt for kriminalitet. Det svarer til 13,1 procent af den syriske mandlige befolkning, der 1. januar 2018 var oppe på 14.862 personer.

 

Blot én syrisk kvinde blev i 2018 dømt for kriminalitet.

 

I øjeblikket har i alt 1.228 syriske mænd dansk statsborgerskab, og kan derfor ikke udvises.

 

Bortset fra pakistanerne, hvor kriminalitetshyppigheden stort set er uændret, er syrerne eneste undtagelse, hvor stigningen i kriminaliteten ikke overstiger stigningen i antallet af mandlige indvandrere

 

Til gengæld er antallet af syriske mænd dømt for kriminalitet næsen tyvedoblet siden årtusindeskiftet.

 

Danskerne og den omvendte verden

Næsten samtlige af de dømte og deres efterkommere er kommet til Danmark som flygtninge for officielt at søge beskyttelse mod forfølgelse og krig.

 

Men det er der efterhånden blevet vendt op og ned på således, at det nu i stegende grad er danskerne, der skal beskytte sig mod flygtningene.

 

Det er vist, hvad man kan kalde den omvendte verden.

Læs også:

https://denkorteavis.dk/2020/kultursammenstoedene-mellem-indvandrere-og-det-danske-samfund-er-ude-af-kontrol-nye-oplysninger-viser-situationens-alvor/

 

https://denkorteavis.dk/2020/nu-er-langt-over-halvdelen-af-unge-somaliere-med-flere-fra-bestemte-aargange-har-begaaet-kriminalitet-endnu-inden-de-er-fyldt-30-aar/

 

https://www.statistikbanken.dk/10338 (Tabelkode: STRAFNA4)

 

https://www.statistikbanken.dk/10021 (Tabelkode: Folk2)

 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=29446&sid=indv2019

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…