Kultursammenstødene mellem indvandrere og det danske samfund er ude af kontrol – nye oplysninger viser situationens alvor

Tilfældigt gadebillede/arkiv: Privat

Fra slutningen af forrige århundrede åbnede Danmark for en masseindvandring fra ikke-vestlige, især muslimske lande. Et hastigt voksende antal fik ret til at slå sig ned her, fordi de blev tilkendt asyl eller familiesammenføring.

 

Mange danskere var bekymrede over udviklingen. Men de ansvarlige politikere belærte dem om, at det ikke var noget problem.

 

Når indvandrerne havde opholdt sig nogen tid i Danmark, ville de blive lige som os. Både i deres værdier og deres adfærd.

 

Og hvis der skulle vise sig problemer, kunne de overvindes med en aktiv integrationsindsats, hed det sig.

 

Man opfandt masser af puljer, projekter og kurser, som inden for overskuelig tid skulle gøre somaliere, palæstinensere, tyrkere, marokkanere og andre fra den muslimske verden til danskere.

 

Kultursammenstødene er ude af kontrol

Men i dag står det klart, at disse fine integrationsplaner er brudt sammen. Med grupper som vietnamesere og folk fra Sri Lanka går det væsentligt bedre.

 

Der findes et antal personer fra den muslimske verden, som bliver integrerede. Men ser man på det samlede billede, er situationen dybt alvorlig.

 

Kultursammenstødene mellem disse indvandrere og det danske samfund er ude af kontrol.

 

Høj kriminalitet

Forleden (19.2.) omtalte Den Korte Avis en undersøgelse af kriminaliteten i grupper af unge indvandrermænd. Undersøgelsen er gennemført af tænketanken Unitos.

 

Unitos kan blandt andet afsløre, at over halvdelen af unge mænd med somalisk, libanesisk (palæstinensisk) og marokkansk baggrund er blevet straffet for kriminalitet, inden de er fyldt 30 år! Dette til trods for, at alle disse unge har boet i Danmark siden de var 14 år.

 

62 procent af somalierne er blevet dømt for kriminalitet (overtrædelse af straffeloven).

 

Det samme gælder 60 procent af libaneserne, der stort set er palæstinensere.

 

Blandt de marokkanske unge er 54 procent blevet dømt for overtrædelser af straffeloven.

 

Til sammenligning har ’kun’ 18 procent af danske unge fået en dom, inden de fyldte 30 år.

 

Indvandringen fra de pågældende lande har således bidraget til væsentligt højere kriminalitet og større utryghed i det danske samfund. De fine integrationsideer er brudt sammen.

 

Ballade på gymnasier

Det ser man også på et andet område, der er blevet heftigt debatteret på det seneste:

 

Ifølge politikernes integrationsideer skulle gymnasieelever med indvandrerbaggrund bare glide ind i gymnasiernes liv side om side med danske elever. Men sådan er det langt fra.

 

De unge indvandrere søger i høj grad mod gymnasier, hvor der i forvejen er mange indvandrere. Det skaber etniske parallelsamfund, der i en række tilfælde optræder dominerende og forstyrrende i forhold til de andre elever.

 

Viby Gymnasium er et af de gymnasier, der har fået stor tilgang af indvandrerelever (”tokulturelle” elever).

 

Resultatet er uro og konflikter – både i forhold til danske elever og mellem indvandrereleverne. Mellemøsten er flyttet til danske gymnasier.

 

Udover larm og konflikter fører det også til, at undervisningsniveauet bliver trukket ned.

 

Kultursammenstød, så det brager

Viby Gymnasiums rektor, Lone Sandholdt Jacobsen, forsikrer over for Jyllands-Posten, at der ikke så meget er tale om et angreb på danske værdier fra indvandrerelevernes side. Hun hævder, at ”det, der foregår nu, er nok mere et udtryk for sociale skel”.

 

Avisen kan dog citere en ganske anden vurdering fra en ekspert, integrationskonsulent Henrik Kokborg.

 

Han udtrykker bekymring for, at konflikter i det kriminelle miljø er flyttet med ind i gymnasiet.

 

I modsætning til gymnasiets rektor, der søger at nedtone kultursammenstødene, taler Kronborg også om ”velkendte kulturelle konflikter, der sker på en række andre gymnasier og ungdomsuddannelser”.

 

Kokborg føjer til:

 

”Mange tosprogede, især fra udsatte boligområder, kommer med et helt andet værdisæt end det, danske unge normalt lever under. Det er et kultursammenstød.”

 

Den slags kultursammenstød sætter danske værdier under alvorligt pres, og de er ødelæggende for sammenhængskraften i det danske samfund. Vi får et langt mere konfliktfyldt samfund, hvor en voldskultur slår stærkere igennem.

 

Indvandrerkvinder lader sig forsørge af os andre

På det seneste har endnu en side af kultursammenstødene været i søgelyset:

 

Indvandrerkvinder smyger sig således uden om at arbejde for i stedet at indkassere offentlige ydelser. Nogle tvinges til det af familiens mænd, andre er selv med på det. Kvinder gøres under alle omstændigheder til noget andenrangs.

 

Ideen om integration er død

Ideen om integration er død, når det gælder indvandringen fra især den muslimske verden.

 

Nogle kan blive integrerede i vores samfund. Men store grupper lever deres eget liv efter deres egne værdier, som ligger langt fra de danske.

 

Hvis man vil have bedre styr på udviklingen, må man tage langt stærkere fat på anden vis:

 

Der skal lukkes meget mere af for den uorganiserede ikke-vestlige tilstrømning til landet – herunder det betydelige antal, der kommer illegalt ind i landet eller bliver her illegalt. Grænsekontrol er her afgørende.

 

Der skal langt kraftigere gang i hjemsendelser, når forholdene i hjemlandet tillader det. Det bør gå hånd i hånd med en langt mere restriktiv holdning til uddeling af dansk statsborgerskab.

 

Betingelserne for familiesammenføring skal strammes.

 

Vi er nødt til at erkende, at den meget omtalte integration i stort omfang er slået fejl. Vi er nødt til at erkende, hvor stærke kultursammenstødene bliver, hvis vi lader stå til.

 

https://denkorteavis.dk/2020/nu-er-langt-over-halvdelen-af-unge-somaliere-med-flere-fra-bestemte-aargange-har-begaaet-kriminalitet-endnu-inden-de-er-fyldt-30-aar/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…