Finansministeriet: Hvis danskerne arbejder lige så lidt som ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, ville statskassen mangle 200 milliarder kroner

(Arkivfoto: Privat)

Det er dyre gæster, Danmark lukker ind i landet og giver samme rettigheder som danskerne.

 

Den 1. april i år var lidt over 150.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere plus små 45.000 vestlige indvandrere og efterkommere under pensionsalderen på fuld offentlig forsørgelse.

 

Danskernes beskæftigelsesprocent blandt de 16 – 64-årige mænd og kvinder ligger ifølge Finansministeriet i øjeblikket på 76 mod en tilsvarende beskæftigelsesprocent på 56 for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

 

Og nu kom der i går den 8. december tal på, hvor meget det vil betyde for statskassen frem i 2025, hvis danskerne arbejder lige så lidt som ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

 

Dansk Folkepartis finansordfører stillede et ubehageligt spørgsmål

Der er tale om et svar til Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, som havde bedt finansminister Nicolai Wammen (S) om at besvare følgende spørgsmål:

 

”Vil ministeren redegøre for, hvordan de offentlige finanser ville se ud, såfremt danske 16 – 64-årige mænd og kvinder havde en beskæftigelsesfrekvens svarende til herboende mænd og kvinder i alderen 16 – 64 år fra ikke-vestlige lande?”

 

I sit svar understreger Nicolai Wammen, at der vil være tale en hypotetisk beregning, idet der ikke forudsættes økonomiske reformer med videre, og som kan have en ændring i adfærden på beskæftigelsesområdet.

 

Men konsekvenserne målt på de aktuelle forhold, hvis danskerne arbejdede lige så lidt som de ikke-vestlige, ville være katastrofale, fremgår det af svaret.

 

Statskassen ville miste 200 milliarder kroner i 2025

Med som nævnt forbehold for udviklingen skriver finansministen blandt andet i sit svar, at:

 

”I en beregning, hvor de 16 – 64-årige mænd og kvinder med dansk herkomst tilknyttes tilsvarende køns- og aldersbetingede beskæftigelsesfrekvenser som ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er det fundet, at beskæftigelsen vil være lavere i 2025 i en størrelsesorden på cirka 633.000 fuldtidsbeskæftigede.”

 

På det grundlag konkluderes det i Finansministeriet, at:

 

”Den beregnede nedjustering i antallet af beskæftigede i 2025 ville indebære en saldoforværring på godt 200 milliarder kroner (2020-priser) svarende til størrelsesordenen 8 procent af BNP.”

 

Ikke-vestliges lave beskæftigelse er en kompleks udfordring

Afslutningsvis understreger finansminister Nicolai Wammen i sit svar til René Christensen, at den lave beskæftigelse blandt ikke-vestlige er et problem, der ikke er sådan lige til at løse.

 

”Nye tiltag med videre, der kan bidrage til at løfte ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres beskæftigelsesfrekvens vil således kunne løfte den samlede beskæftigelse,” anfører Nicolai Wammen, men understreger:

 

”Udfordringen med ikke-vestlige indvandreres lavere beskæftigelsesomfang er en kompleks udfordring, hvor der ikke findes enkle løsninger, men der er et potentiale, hvilket er baggrunden for den kommission, som regeringen har nedsat om 2. generationsreformer.”

 

Man skal lede længe for at finde en somalier på arbejdsmarkedet

Som nævnt var lidt over 150.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, mænd såvel som kvinder, i alderen 16 – 64 år på fuld offentlig forsørgelse den 1. april i år.

 

Den Korte Avis er gået bag tallene, og det viser sig, at de fem mest kriminelle grupper med i alt lidt under 72.000 personer på fuld offentlig forsørgelse udgør næsten halvdelen af samtlige ikke-vestlige på fuld offentlig forsørgelse.

 

Således skal man lede længe, for blandt andet at finde en somalier på arbejdsmarkedet.

 

Gruppen kommer her listet efter graden af fuld offentlig forsørgelse den 1. april i år i forhold til antal indbyggere i alderen 16 – 64 år den 1. januar i år og omfatter mænd og kvinder.

 

Somaliere: Med 8.698 personer på fuld offentlig forsørgelse svarer det til 62,0 procent af samtlige 14.021 somaliere i Danmark i den pågældende alder.

Libanesere: Med 12.255 personer på fuld offentlig forsørgelse svarer det til 58,7 procent af samtlige 20.892 libanesere i Danmark i den pågældende alder.

Irakere: Med 13.949 personer på fuld offentlig forsørgelse svarer det til 57,9 procent af samtlige 24.092 irakere i Danmark i den pågældende alder.

Syrere: Med 14.698 personer på fuld offentlig forsørgelse svarer det til 56,0 procent af samtlige 26.243 syrere i Danmark i den pågældende alder.

Tyrkere: Med 22.266 personer på fuld offentlig forsørgelse svarer det il 43,6 procent af samtlige 51.112 syrere i Danmark i den pågældende alder.

 

Finansminister Nicolai Wammen finder det komplekst at få ikke-vestlige indvandrere og efterkommere til at bestille noget.

 

Her er der da i hvert fald nogle grupper han kan starte med, så de bruger tiden på fornuftigt arbejde i stedet for at belaste danskerne samt politi og retsvæsen med deres kriminalitet.

 

Se svaret fra finansministeren til René Christensen her:

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/fiu/spm/70/svar/1725002/2299904.pdf

 

Her kan du læse om den ovennævnte gruppes kriminalitet:

https://denkorteavis.dk/2020/nye-tal-somalierne-ligger-stadig-i-top-som-de-mest-kriminelle-ikke-vestlige-med-blandt-andet-rekord-i-vold-og-roeverier/

 

Denne artikel er i øvrigt baseret på disse kilder:

https://www.statistikbanken.dk/10037 (Tabelkode: AUK04)

 

https://www.statistikbanken.dk/10037 (Tabelkode: FOLK1C)

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…