Chokerende undersøgelse tyder på, at muslimske skolepiger overtager fundamentalistiske holdninger

Arkivfoto: Steen Raaschou

I en stor del af debatten om islam og muslimer deler man groft sagt den muslimske befolkning op i to:

 

Der er små radikale grupper af imamer og andre ekstremister. Og så er der det brede moderate flertal af muslimer.

 

Men det er floskler, som ignorerer virkeligheden.

 

Nu er der igen kommet en undersøgelse, som punkterer illusionen om en lille radikal gruppe over for det store moderate flertal.

 

Undersøgelsen tyder på, at støtten til fundamentalistisk islam er udbredt blandt muslimske skolepiger.

 

Mange muslimske skolepiger går i dag med islamisk tørklæde. Og en stor del af dem siger, at de ikke blevet presset til at gå med islamisk tørklæde. De har selv valgt det.

 

Undersøgelsen kommer fra Undervisningsministeriet og hedder: “Omfang og karakter af negativ social kontrol i grundskolens 6.-8. klasse“.

 

Den bygger på interviews med et stort antal skoleelever.

 

Stort flertal siger, de går med tørklæde efter eget valg

Eleverne er blandt andet blevet spurgt: I hvor høj grad oplever du, at du selv må vælge, om du vil gå med tørklæde eller andre religiøse symboler som fx kors og kalot?

 

Hele 74 procent af piger med ikke-vestlig baggrund svarer, at de i ‘høj grad’ eller i ‘meget høj grad’ selv må bestemme. Svarene er anonyme. Og de ikke-vestlige muslimske piger er dem, der tilkendegiver den højeste grad af selvbestemmelse. (Tabel 2, side 16)

 

I undersøgelsen står der om de muslimske skolepiger:

 

“I de gennemførte interviews fremhæver de interviewede piger med muslimsk baggrund, at de er særdeles bevidste om deres selvbestemmelse i relation til, om de vil bære tørklæde, samt at deres oplevede grad af selvbestemmelse er høj. Både de piger, der ved interviewene bar tørklæde, og de, der ikke gjorde, udtrykte enstemmigt, at valget såvel som fravalget af tørklædet var deres eget.” (side 17)

 

Man kan altid diskutere, hvor frit de muslimske pigers valg har været. Selv om de kalder det frit, er de fleste af dem udsat for et socialt pres.

 

Men noget kunne tyde på, at pigerne i stort omfang selv går ind for tørklædet. Det er deres holdning, at det er det rigtige at gøre.

 

Eller sagt på en anden måde: Mange muslimske piger har i dag en holdning til tørklædet, der bygger på fundamentalistisk islam. De er fundamentalister – uanset hvordan de nu er blevet det.

 

Det er meget bekymrende. Og det er i tråd med andre undersøgelser, der ligeledes tyder på, at ikke-vestlige unge (muslimer) bliver mere fundamentalistiske.

 

Fundamentalistiske unge i København

Én af dem er et såkaldt integrationsbarometer udarbejdet af Københavns Kommune.

 

I tallene fra 2017 ser man et fald i antallet af unge ikke-vestlige indvandrere, der ser sig selv som demokratiske (sammenlignet med 2016).82 procent af indvandrerne erklærede sig for demokratiske, hvilket var langt lavere end de danske unge, hvor 94 procent erklærede sig for demokratiske.

 

Samtidig siger et voksende antal af ikke-vestlige unge, at de vil følge religiøse love og traditioner, selv om de strider mod danske love. Hele 27 procent gav i 2017 udtryk for denne opfattelse – altså mere end hver fjerde!

 

Kort sagt: Shariaen og anden religiøs lovgivning synes at være blevet styrket blandt ikke-vestlige unge, mens det danske demokrati er på tilbagetog. De er blevet mere fundamentalistiske.

 

Fundamentalistiske muslimer i Storbritannien og Tyskland

I Storbritannien er der lavet flere undersøgelser, som viser, at fundamentalisme breder sig blandt muslimer.

 

 

 

 

En af undersøgelserne er lavet i 2016 af Trevor Phillips, som er tidligere formand for den britiske kommission for Lighed og Menneskerettigheder.

 

Undersøgelsen, som er lavet til et TV-program, viste blandt andet disse resultater:

Trevor Phillips

39 procent af de adspurgte muslimer siger, at en kone altid skal adlyde sin mand.

 

31 procent siger, at det er acceptabelt for en britisk muslim at have mere end én kone.

 

23 procent – altså næsten hver fjerde – ville støtte, at der var områder i Storbritannien, der skulle styres af sharia-loven og ikke af britisk lov.

 

En stor europæisk undersøgelse fra 2014 viste blandt andet, at 65 procent af de adspurgte muslimer mener, at shariaen står over samfundets love. (Wissenschaftzentrum Berlin für Socialforschung)

 

Illusioner og kendsgerninger

Kendsgerningerne er altså, at radikale holdninger er udbredte blandt muslimer i parallelsamfund. Og meget tyder på, at de er særligt stærke blandt unge muslimer – også blandt unge muslimske kvinder.

 

Unge piger og kvinder identificerer sig med muslimsk kultur og religion. De har så at sige overtaget en ideologi uanset, at den betyder, at de bliver udsat for voldsom social kontrol og undertrykkelse.

Det er jo temmelig rystende kendsgerninger. Men politikere, medier og andre vil ikke se disse kendsgerninger i øjnene.

 

Alligevel klamrer politikere, medier og debattører sig til flosklerne om “det store moderate flertal af muslimer”.

De vil fortsat helst tro, at det kun er en ganske lille gruppe, som går ind for sharia med kvindeundertrykkelse og anti-demokratiske holdninger.

 

Den ny undersøgelse er en anledning til at erkende, at det er forkert.
Ligesom Trevor Phillips i forbindelse med med måligen i 2016 erkendte, at han havde taget fejl. Dengang sagde han:
“Jeg troede engang, at Europas muslimer gradvist ville falde ind i landskabet. Jeg burde have vidst bedre.”
Det er sådan en realisme der er en forudsætning for holdbare løsninger.
Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…