Flere unge ikke-vestlige indvandrere i København siger nej til demokrati og ja til sharia – skræmmende radikalisering

Arkivfoto: Steen Raaschou

Københavns Kommune har et såkaldt integrationsbarometer. Her spørger man blandt andet til demokratiske holdninger blandt unge i København i alderen 18-29 år.

 

Integrationsbarometeret er ikke krystalklart formuleret. Men tendensen i den seneste måling er klar. Og den er meget alvorlig.

 

Andelen af unge ikke-vestlige indvandrere, der betegner sig som demokratiske, er faldet.

 

Desværre er der ikke nogen skelnen mellem unge med muslimsk baggrund og unge med anden ikke-vestlig baggrund. Men man må gå ud fra, at en stor andel af de adspurgte er muslimer.

 

I 2017 erklærer kun 82 procent af de unge ikke-vestlige indvandrere sig for demokratiske. Det er et fald på fire procentpoints i forhold til 2016.

 

Samtidig er afstanden mellem unge ikke-vestlige indvandrere og unge danskere blevet øget. I 2017 var det altså kun 82 procent af indvandrerne, der erklærede sig for demokratiske, mens det var 94 procent af danskerne.

 

Demokrati og sharia

De unge bliver også spurgt, om de enige i, at religiøse love og traditioner skal følges, selv om de strider mod dansk lov. Denne problemstilling er især forbundet med islam og shariaen.

 

Et voksende antal siger, at de vil følge religiøse love og traditioner, selv om de strider mod danske love.

 

Shariaen og anden religiøs lovgivning styrkes altså blandt de unge ikke-vestlige indvandrere. Det danske demokrati er på tilbagetog.

 

I undersøgelsen fra 2017 siger 27 procent af de ikke-vestlige indvandrere, at religiøse love og traditioner skal følges, selv om de strider mod dansk lov. Altså mere end hver fjerde!

Læs også
Syrer dræber mand med sværd på åben gade – Tyskland i chok over drabsbølge med indvandrere som gerningsmænd

 

Det er rystende læsning.

 

En blanding af Koranen og grundloven

I 2015 blev der foretaget en undersøgelse af beslægtet karakter (Wilke/Jyllands-Posten).

 

Her spurgte man et repræsentativt udsnit af alle muslimer i Danmark, hvad der skulle være fundamentet for al lovgivning i Danmark.

 

Her sagde lidt mere end hver tiende muslim (11,3 procent), at fundamentet for al dansk lovgivning skulle være Koranen.

 

Men derudover mente 26,5 procent, at fundamentet for lovgivningen skulle være en blanding af grundloven og Koranen.

 

Læs også
Chok i Holland: Mange politifolk med indvandrerbaggrund er stærkt involveret i kriminel aktivitet

Hvis Københavns Kommunes Integrationsbarometer havde åbnet for et sådant både-og svar, ville man formentlig have fået et ekstremt højt tal.

 

Regulært sammenbrud for integration

Under alle omstændigheder er det i dag et skræmmende mange unge indvandrere, der mener, at religiøse love og traditioner skal gå forud for det danske demokrati.

 

Dette er en fundamental fornægtelse af det danske samfund.

 

Disse holdninger bliver ikke svækket blandt de unge ikke-vestlige indvandrere med overvejende muslimsk baggrund. De bliver tværtimod styrket.

 

Der er tale om et regulært sammenbrud for de traditionelle forestillinger om integration.

 

Dette er meget vigtigere end ghettoplan

Læs også
En gruppe ’unge’ terroriserer friluftsbad, men det skjules, hvem disse ’unge’ er – så pludselig kommer der en afsløring  

Den samme tendens ser man i resten af Europa: De unge generationer af muslimer er samlet set mere radikale og mere fjendtlige over for vores samfund end de ældre. Det går i den grad den gale vej.

 

Dette er ét stort argument for, at asylstrømmen og familiesammenføringerne til Danmark fra ikke-vestlige, overvejende muslimske lande skal bremses. Folk skal hjælpes i deres nærområder.

 

Debatten om dette bør have den absolutte førsteprioritet. Men i øjeblikket er det regeringens ghettoplan, som ikke kan løse disse problemer, der fylder det meste af billedet.

 

https://www.dr.dk/nyheder/regionale/hovedstadsomraadet/ny-undersoegelse-faerre-unge-indvandrere-foeler-sig

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…