COP24: Det var, hvad der var muligt, men ikke, hvad der var nødvendigt!

Klimatopmødet COP24 i Polen blev afsluttet med klapsalver, selvom det faktisk kun var en opfølgning af de løfter man gav i Paris 2015 – til implementering i 2020. En lang proces for de knap 200 lande med vidt forskellige forudsætninger og baggrund – med aftaler om en klimafond til fattige lande, der bliver ramt af klimaændringer. Alle lande har nu et regelsæt at følge, men som en af de delegerede sagde: Det er, hvad der er muligt – men ikke, hvad der er nødvendigt!

 

Ikke et ord om overbefolkning, selvom hver ekstra person udleder ekstra CO2

Rige lande udleder mest CO2, men afrikanske o.a. fattige lande har en stor befolkningstilvækst, der øger den globale opvarmning. Familieplanlægning ville være en fornuftig måde at reducere CO2 på, som sagt af Protektor for Population Matters, David Attenborough (1926-, britisk naturforsker): Alle miljøproblemer bliver sværere, og til sidst umulige at løse med stadig flere mennesker.

 

Klimafonden skal hjælpe fattige lande til at afværge klimakatastrofens skader, men det hjælper kun, hvis de fattige overbefolkede lande samtidig indfører familieplanlægning for at reducere deres børnetilvækst, som tynger i klimaregnskabet. Selv statsminister Løkke Rasmussen konstaterer blot, at der bliver så mange flere mennesker i Afrika, at man er nødt til at støtte med midler, men det er som at hælde benzin på et bål. I menneskepligterne, der bør supplere menneskerettighederne står der i artikel 18: Familieplanlægning er ethvert pars ansvar!

 

Menneskepligterne (Human Responsibilities) blev udarbejdet af 35 forhenv. præsidenter og statsmænd og var på FNs generalforsamling i 1998 men blev ikke ratificeret. Artikel 7: Alle har pligt til at beskytte luften, vandet og jorden af hensyn til nuværende og fremtidige generationer.

 

På COP24 var der ikke et ord om atomkraft, som kunne erstatte de fleste fossile brændsler

IPCC siger, at vi er nødt til at bruge moderne teknologi som atomkraft for at bremse den globale opvarmning. Iflg. tidligere formand for dansk atomenergikommission Henning Sørensen kunne vi have haft thorium kernekraft år 2000, men i stedet bliver den danske natur ødelagt af vindmøller og elmaster til gene for dyr og mennesker! Moderne atomkraft med thorium er energi for fremtiden.

 

NASA er ved at afprøve små atomreaktorer til brug ved en kolonisering af MARS. Generatoren er på størrelse med en skraldespand, og selve atomkernen som en køkkenrulle (Ill.Vid. 28.1.18). Hvis man kan bruge en lille reaktor til at sikre lys, varme og teknisk udstyr gennem 10 år på Mars, kan den også anvendes i Vejle – eller på et fly, så vi igen kan tage på ferie til Thailand!

 

I Tyskland betales mange mio. € om året for ubrugt grøn strøm fra vindkraft, som ikke kan lagres. Augsburger Allgemeine fortæller om erstatningskrav til producenterne i 1. kvartal 2017 på 142 mio. € (1. kv. 2018 = 228 mio. €). Total erstatningskrav i 2017 var 610 mio. €. De tyske forbrugere må betale for strøm, de ikke bruger. Samtidig dækkede det kun for 4,1% af det samlede energiforbrug.

 

I Danmark tales der om det store Vindmølle BEDRAG, da vindmøller kun leverer energi, når vinden blæser. De rette økonomiske tal oplyses ikke. Politikerne har besluttet, at vindkraft skal være Danmarks hovedenergi, men vind er ustabil og afhængig af backup, som består af fossile brændsler – mest biomasse af træpiller og flis fra fældede træer (skovrydning?), som udleder 150% CO2 i forhold til kul, og 74% af den vedvarende energi er biomasse. Der reklameres med 47% vind i elproduktionen, hvilket er ca. 10%, da strøm kun er 20%  af al energi. Vindindustrien får stor statsstøtte, som iflg. Ingeniøren for nogle år siden var på ca. 3 mia. kr. årligt. Indirekte går store summer til lønninger, som fx 16 mio. kr. årligt til direktøren for Ørsted! Rimeligt eller grådigt?

 

Den 15-årige svenske skoleelev Greta Thunberg holdt klimatopmødets stærkeste tale: I siger, at I elsker jeres børn mere end noget andet, men I stjæler deres fremtid for øjnene af dem! Talen gjorde indtryk men ikke nok til, at verdens uansvarlige ledere vil ændre kurs. Det drejer sig om penge!

 

Læs også
David Attenborough: ”Vi har ikke bare ruineret planeten, vi har ødelagt den”

global-alarm.dk

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…