David Attenborough: ”Vi har ikke bare ruineret planeten, vi har ødelagt den”

David Attenborough fortæller om sin ny film "A Life On Our Planet"

”Vi har ikke bare ruineret planeten, vi har ødelagt den”:

 

Det er den kendte engelske naturforsker David Attenborough (f. 1926), der udtaler sig og med sin nye film ”A Life on Our Planet” (Et liv på vor Planet) gør opmærksom på de problemer, som vi mennesker har skabt her på jorden. Det er en stærk og personlig opfordring til handling. Filmen vil blive vist i biografer og på Netflix senere på året. (New Scientist 4. april 2020)

Hør ham fortælle her – artiklen fortsætter under videoen:

Selvom vi alle ved, hvad der bør gøres for at gøre jorden bæredygtig igen, bliver vi ved med at opbruge jordens ressourcer og forurene til lands, til havs og i luften. Det kan være svært at stoppe, men vi kunne da holde op med at forurene og prøve at rydde op. David Attenborough er også protektor i organisationen Population Matters, der agiterer for en bæredygtig global befolkning: ”Alle vore miljøproblemer vil være lettere at løse med færre mennesker og sværere og til sidst umulige at løse med stadig flere mennesker på jorden.” 

 

Overbefolkning betyder mere forurening og mere CO2 i atmosfæren, hvilket kan ende i en katastrofal global opvarmning med millioner af klimaflygtninge pga. tørke, oversvømmelse og mangel på vand og føde. Ca. 12.000 dyrearter som tigre, isbjørne o.a. er i fare for at blive udryddet. 

 

Vi har fået tid til refleksion under coronakrisen, som til dato har været skyld i over 200.000 dødsfald. For 100 år siden havde vi en endnu værre pandemi nemlig den spanske syge (1918-20), som dræbte ca. 50 mio. mennesker, heraf 14.000 danskere. Den blev kaldt alle pandemiers moder! Vi har nu lært at leve uden flyrejser, vi holder møder via nettet, men i længden har vi brug for den menneskelige kontakt. Det kan dog være, at vor holdning til overforbrug m.m. har ændret sig.

 

I 1920 under den spanske syge var der 1,8 mia. mennesker på jorden og i dag er tallet steget til næsten 8 mia. mennesker, og kun Kina og Singapore har gjort noget ved befolkningstilvæksten. 

 

Hvert år dør 5,6 mio. børn af sult – det havde været bedre, at de ikke var blevet født. Sammen med programmer for sundhed og uddannelse i fattige lande bør man hjælpe kvinderne med  familieplanlægning. Man regner med en fordobling af Afrikas befolkning i de kommende år, og allerede nu sulter 45 mio. mennesker i verden. Nogle mener, at befolkningstallet i fattige lande er forårsaget af import af vestlig medicin, så børnedødeligheden raslede ned, og flere kvinder overlevede fødslerne.  

 

Verdens ressourcer er ikke uudtømmelige, og væksten kan ikke fortsætte i det uendelige. Vi bruger flere naturressourcer, end jorden kan genoprette. En coronavirus har fået os til at lukke ned, og ved en genåbning skal vi også til at løse klimaproblemet, som er gemt men ikke glemt. Vi har længe lukket øjne og ører for problemet og troet, en grøn omstilling kunne løse den. Det er en illusion og rent ud sagt ‘fake news’.

Halvdelen af verdens regnskove er efterhånden ryddet for at dyrke landbrug, palmetræer eller soya til foder for grise, eller vi brænder træerne som flis i vore kraftværker som backup til vind og sol. Sol og vind fungerer kun ved hjælp af massiv backup af biomasse (mest træflis) – eller som Michael Moore siger i sin sidste film ”Menneskets planet”: Grøn energi er ren svindel, som er blevet til big business. Filmen er på min hjemmeside global-alarm.dk – Se endvidere et australsk interview, Sky News Australia 4.5.20: https://www.youtube.com/watch?v=c4NvDaMQs6g (Se den i bunden af artiklen her)

 

Den bedste energi, der kan løse klimaproblemet er kernekraft med thorium, som findes i så store mængder, at der er nok til et globalt energibehov i over 1000 år. Små danske minireaktorer er på vej, men de skal produceres i udlandet pga. en lov fra 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark! Politikerne handler ikke eller handler forkert. Der skal en kursændring til.

 

Læs også
Michael Moores nye film afslører en vigtig del af den grønne omstilling som fup og profitmageri

Den bedste energi, der kan løse klimaproblemet er kernekraft med thorium, som findes i så store mængder, at der er nok til et globalt energibehov i over 1000 år. Små danske minireaktorer er på vej, men de skal produceres i udlandet pga. en lov fra 1985 om ikke at have atomkraft i Danmark! Politikerne handler ikke eller handler forkert. Der skal en kursændring til.

8

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…