Skal berygtet dansk moské kunne hylde terror uden konsekvenser?

Collage

Islamisk Stat støtter og hylder terroristerne i Frankrig.

 

Moskeen på Grimhøjvej i Aarhus støtter og hylder terrororganisationen Islamisk Stat. Men det har ingen konsekvenser for moskeen.

 

En central del af Islamisk Stats kamp er terror i de vestlige lande. Denne terror skal skræmme Vesten og svække det i opgøret mod Islamisk Stat. Talløse gange har organisationen opfordret til bestialske drab på tilfældige mennesker, blandt andet i Danmark.

 

Moskeen på Grimhøjvej håber, at Islamisk Stat vinder den væbnede konflikt i Syrien, som altså også føres ved at lægge pres på vestlige lande ved at udløse terror mod dem. Men det har ingen konsekvenser for moskeen.

 

Moskeen på Grimhøjvej kalder den unge danske selvmordsbomber Viktor Kristensen for en helt og en martyr. Dermed gør man Viktor Kristensen til et forbillede for andre unge danske muslimer. Men det har ingen konsekvenser for moskeen.

 

Moskeen på Grimhøjvej har haft den kendte og meget rabiate islamistiske prædikant Abu Hamza som en kær gæst. Abu Hamza var også en åndelig ledestjerne for de franske terrorister, der stod bag blodbadene i sidste uge. Men det har ingen konsekvenser for moskeen.

 

Østjyllands Politi har tidligere vurderet, at 22 ud af 27 unge muslimer fra Aarhus, der rejste til Syrien, havde haft deres gang i moskeen på Grimhøjvej. Der synes således at være foregået en betydelig radikal påvirkning af disse unge i moskeen. Og der er stor risiko for, at nogle af dem vender hjem og begår terror. Men det har ingen konsekvenser for moskeen.

 

Meget bevidst om, hvad man skal undgå

Moskeen kan kort sagt yde et stort bidrag til at gøre reklame for Islamisk Stat og skabe forståelse for terrorhandlinger i både Mellemøsten og Vesten – så længe den bare selv undlader at begå vold eller direkte at opfordre til vold i Danmark.

 

I moskeen er man tydeligvis meget bevidst om ikke at overtræde denne linje, så danske myndigheder griber ind. Til gengæld udnytter man de mange muligheder, man har, til at tale den rabiate og voldelige islamismes sag og præge de unge med den, uden at myndighederne reagerer.

 

Hygge med Østjyllands Politi

Læs også
Radikale muslimer lever blandt os – men de hader vores værdier og kalder os ‘hvide svin’

Ved nærmere eftertanke er det måske ikke rigtigt, at moskeens radikale aktiviteter er helt uden konsekvenser. Den er trods alt nødt til at stille op til ”dialogmøder” med Østjyllands Politi. Men hvad gør man ikke for i øvrigt at blive ladt i fred? Så moskeen holder gode miner til slet spil.

 

For øvrigt kunne det også se ud, som om disse ”dialogmøder” foregår hyggeligt og fordrageligt. Østjyllands Politi har blandt andet bidraget til dette ved at kalde de hellige krigere for ”syriensfrivillige”. Det lyder jo vældig humant og idealistisk – sådan lidt a la ”ulandsfrivillige”.

 

Så kan moskeen ærlig talt ikke få det meget bedre. Den føler sig da også så tryg, at den nu åbent støtter Islamisk Stat.

 

Forespørgsel i Folketinget

På onsdag er der en forespørgselsdebat i Folketinget om lukning af Moskeen på Grimhøjvej, rejst af Dansk Folkeparti.

 

Her vil regeringen utvivlsomt være bevæbnet med en vurdering fra dens jurister, der går ud på, at grundlovens formuleringer ikke giver belæg for en sådan lukning. For det er ikke bevist, at den berygtede moské virker ved vold.

 

Men kendsgerningen er, at grundlovens fædre ikke i deres vildeste fantasi har kunnet forestille sig den ny type udfordringer, som Danmark i 2015 står overfor med en international terror baseret på den rabiate globale islamisme.

Læs også
Asger Aamund fylder 80 år: Islam er i krig med os – det er på tide at se virkeligheden i øjnene

 

I dag kan for eksempel en moské i Danmark bidrage særdeles aktivt til at styrke brugen af vold mod det danske samfund, uden at den selv direkte virker ved vold.

 

Derfor er der særdeles tungtvejende grunde til at overveje, om det tjener det danske samfunds sikkerhed at fastholde den meget restriktive fortolkning af grundlovens bestemmelser om forbud mod organisationer. Altså det med at virke ved vold.

 

Men andet kan også gøres

Men selv inden for den nuværende fortolkning af grundloven, er danske myndigheder mærkværdigt passive.

 

Hvad ligner det, at moskeen på Grimhøjvej modtager offentlig støtte til sin virksomhed?

 

Hvordan kan man lade den varetage undervisning af unge mennesker?

 

Læs også
Han blev ansat som sikkerhedsvagt i supermarked – så sprang han ud som frådende islamist

Hvorfor udøver PET ikke en mere aktiv kontrol med, hvad der foregår sådan et sted. Hvilket propagandamateriale distribueres? Hvad vil efterretningsfolk finde af aktiviteter, hvis de aflægger besøg?

 

Terrorangrebene i Frankrig bør være et ringende vækkeur for det danske samfund.

 

Foreløbig er det lykkedes at optrevle en række terrorplaner ved dygtigt arbejde fra efterretningsfolkene i PET og FET.

 

Men udklækningen af terrorister og hadprædikanter og viljen til et begå terror på ”gadeplan” har nu så voldsomt et omfang, at det bliver sværere og sværere at undgå, at det går galt på et tidspunkt. Specielt hvis man giver radikale moskeer og andre steder gode betingelser for at påvirke.

 

Det vil være stærkt bekymrende, hvis forespørgselsdebatten på onsdag løber ud i det rene ingenting.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…