Aftale om kontanthjælp – det skal kunne betale sig at arbejde

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har i dag indgået en aftale om et kontanthjælpssystem, hvor det bedre kan betale sig at arbejde.

 

Hovedelementerne i aftalen er et nyt kontanthjælpsloft, der sikrer en mærkbar økonomisk gevinst ved at gå fra kontanthjælp til arbejde, og et skærpet krav om rådighed ved at indføre en 225-timers-regel.

 

Med kontanthjælpsloftet bliver der lagt et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager kan modtage i offentlige ydelser. For en typisk familie bestående af et ægtepar med to børn betyder det for eksempel, at de fremover vil opnå en gevinst på ca. 3.100 kroner om måneden efter skat ved at tage et job i den lavere ende af lønskalaen. Det er ca. 1.200 kroner mere end i dag.

 

225-timers-reglen indebærer, at kontanthjælpsmodtagere, der kan, skal arbejde mindst 225 timer inden for et år for at fastholde retten til den fulde kontanthjælp. Kravet skal understøtte, at kontanthjælpsmodtagere løbende har incitament til at bibeholde en tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

– Det skal kunne betale sig at tage et arbejde i stedet for at være på kontanthjælp. Det er ikke bare sund fornuft – det er også afgørende for sammenhængskraften i vores velværdssamfund. Jeg er derfor rigtig glad for den aftale, vi har indgået i dag, hvor vi lægger et loft over, hvor meget en kontanthjælpsmodtager kan modtage i offentlige ydelser. Langt flere skal tage skridtet fra offentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet, og det kræver som det første, at der er en mærkbar gevinst ved at gå fra kontanthjælp til job. Det har vi sikret i dag.

 

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti, siger:

– Det har været vigtigt for Dansk Folkeparti at sikre, at man aldrig kan få mere ud af at være på kontanthjælp end ved at arbejde på mindsteløn. Dansk Folkeparti har med aftalen også sikret, at de mennesker, der er syge og derfor ikke kan arbejde, ikke bliver ramt af 225-timers-reglen. Samtidig har det været vigtigt for os, at unge, der har taget en uddannelse, ikke skæres yderligere i deres ydelse, som regeringen ellers lagde op til. Endelig har Dansk Folkeparti sikret, at kontanthjælpsmodtagere fortsat har mulighed for at holde ferie – det er kun rimeligt.

 

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen, Venstre, siger:

– Vi har i dag indgået en ambitiøs aftale om et kontanthjælpsloft, der giver et stærkere incitament til at tage arbejde end sidst, vi havde et kontanthjælpsloft. Det er både rigtigt og nødvendigt at gå skridtet videre, hvis vi for alvor skal sikre, at det kan betale sig at arbejde. Det skal vi, fordi det er forudsætningen for vækst og velfærd i fremtiden. Venstre gik til valg på, at det skal kunne betale sig at arbejde, og det leverer regeringen på nu.

 

Beskæftigelsesordfører Joachim B. Olsen, Liberal Alliance, siger:

– Liberal Alliance har under forhandlingerne kæmpet for, at aftalen blev endnu mere ambitiøs end regeringens udspil. Det er lykkedes, og vi har fået en god aftale, der sikrer, at det fremover bedre kan betale sig at tage et arbejde. Kontanthjælp skal være et sikkerhedsnet og må ikke i praksis komme til at virke som et værn mod arbejdsmarkedet, fordi gevinsten ved at tage et job er for lille.

 

Læs også
Ledige finder sjældent job gennem jobcentret eller A-kassen

Beskæftigelsesordfører Rasmus Jarlov, Det Konservative Folkeparti, siger:

– Der kommer til at være en lidt større gevinst ved at gå fra kontanthjælp til arbejde og derved kommer lidt flere i arbejde, og vi får samtidig mulighed for at sætte skatten lidt ned. Det er derfor en god reform, som trækker i den rigtige retning.

 

LA uddyber om kontanthjælpsaftalen: Bedre end Regeringens udspil

Liberal Alliance glæder sig over, at det er lykkedes at forbedre regeringens forslag til et nyt kontanthjælpsloft, så det for endnu flere kan betale sig at arbejde.

 

Sådan lyder det fra Liberal Alliances beskæftigelsesordfører Joachim B. Olsen, efter at der netop er blevet indgået en ny kontanthjælpsaftale. Aftalen betyder, at det såkaldte kontanthjælpsloft sættes til 80 procent af en mindsteløn på 17.700 kr. og ikke 80 procent af en mindsteløn på 18.500 kr., som regeringen oprindeligt havde lagt op til.

 

“Vi er glade for, at det er lykkedes Liberal Alliance at trække denne aftale i en retning, hvor det for flere mennesker – og i endnu højere grad – kan betale sig at tage et arbejde sammenlignet med det udspil, regeringen lagde på bordet. Vi har et problem i Danmark, fordi de laveste lønninger dårligt kan konkurrere med niveauet for kontanthjælp, og det problem bliver lidt mindre med den her aftale,” siger Joachim B. Olsen.

 

Konkret betyder det nye kontanthjælpsloft, at en enlig med to børn for eksempel går fra i dag at have et rådighedsbeløb – altså _efter_ der er betalt skat, husleje, varme, el og daginstitution – på 13.100 kr. til at have 10.500 kr. med den nye aftale.

 

Læs også
Regeringen sender vildt selvmodsigende signaler om flygtninge og arbejde – nu må vi have ren besked

“Der er helt sikkert nogle, som farer i flint over denne aftale, men man skal huske på, at aftalen bringer flere mennesker i arbejde. Og så vil en enlig med to børn på kontanthjælp altså fortsat vil have 10.500 kr. til rådighed efter skat, husleje, varme, el og daginstitution er betalt. Det mener jeg er rimeligt. Vi har stadig et kontanthjælpsniveau, der ligger langt over niveauet i vores nabolande, vi som regel sammenligner os med,” udtaler Joachim B. Olsen og fortsætter:

 

“Det er et beløb, som er mere end anstændigt, og vi havde da også gerne set, at man gjorde endnu mere for at øge gevinsten ved at tage alle former for arbejde. Men den parlamentariske situation taget i betragtning, så glæder vi os over, at vi med denne aftale tager et skridt i den rigtige retning. Og der er heldigvis intet til hinder for, at vi med tiden tager endnu flere skridt ad den vej.”

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…