Illegale migranter strømmer ind i Danmark – nye tal viser opsigtvækkende stigning i antallet af asylansøgende

Arkivfoto: Steen Raaschou

Asylansøgere er nu for alvor igen begyndt at strømme mod Danmark.

 

Sidste år søgte således i alt 4.591 personer asyl i Danmark.

 

Der er hermed tale om en fordobling i forhold til 2021, hvor antallet af asylansøgere nåede op på i alt 2.099 personer.

 

Ligeledes er der tale om det højeste antal siden 2017, hvor i alt 3.500 personer søgte asyl i Danmark.

 

Langt over tusinde fik opholdstilladelse

I løbet af 2022 fik i alt 1.400 asylansøgere bevilget opholdstilladelse, men det tal dækker også asylansøgere som i 2021 søgte asyl sidst på året.

 

Sidste år søgte sidste år eksempelvis lidt over 700 personer asyl i Danmark i løbet af årets sidste tre måneder.

 

Deres ansøgninger vil således af gode grunde først være færdigbehandlet i år.

 

I realiteten er det kun lidt over halvdelen af asylansøgerne, der opnår opholdstilladelse.

 

Sidste år blev der bevilget opholdstilladelser i 59 procent af de behandlede ansøgninger, medens det i 2021 drejede det sig om 55 procent.

 

Når opholdstilladelsen er hjemme følger familien efter

En opholdstilladelse til én asylansøger kan per automatik imidlertid lynhurtigt blive til flere opholdstilladelse.

 

Danmark har via tilslutning til internationale konventioner forpligt sig til at give flygtninge med opholdstilladelse ret til efterfølgende at få hentet familien herop.

 

Det vil sige ægtefæller eller samlevere på over 24 år og børn på under 15 år samt mulighed for dispensation til også at lade nærtstående syge slægtninge følge med.

 

I 2022 blev der således givet i alt tilladelser til familiesammenføringer fordelt på 276 ægtefæller eller samlevere og 156 medfølgende børn.

 

I 2021 blev der tilsvarende givet tilladelse til familiesammenføringer fordelt på 355 ægtefæller eller samlevere og 226 medfølgende børn.

 

Da antallet af asylansøgere næsten udelukkende er muslimer, løber antallet af muslimer i Danmark stille og roligt op, hver gang én asylansøger får opholdstilladelse.

 

Dertil kommer så efterfølgende de fødsler, der er et resultat af ægtefællesammenføringerne.

 

Ukrainere og afghanere som følge af særlove

De i alt et pænt stykke over de fire tusinde asylansøgere, der sidste år søgte asyl i Danmark, er ikke de eneste, der i 2022 søgte mod Danmarks grænser.

 

Ruslands invasion i Ukraine den 24. februar medførte en flugt af ukrainske kvinder, børn og ældre, medens de våbenføre mænd blev hjemme og kæmpede mod russerne.

 

Altså det omvendte af, hvad man ser fra muslimske lande, hvor det er mændene, der flygter og efterlader koner og børn.

 

Således søgte i alt 37.523 ukrainere sidste år opholdstilladelse i Danmark efter særloven om fordrevne ukrainere.

 

Af dem havde i alt 33.324 ukrainere ved årets slutning fået opholdstilladelse, medens 610 havde fået afslag.

 

Alt i alt blev 32.583 ukrainere sidste år fordelt mellem kommunerne, hvor cirka halvdelen af de jobparate nu er i arbejde.

 

Dertil kommer så opholdstilladelser til i alt 849 afghanere som følge af særloven for afghanere, der havde bistået danske myndigheder i Afghanistan.

 

Også rekordstort antal ved Middelhavet

Tendensen i Danmark med et stærkt stigende antal asylansøgere i forhold til tidligere år er også gældende Middelhavsområdet.

 

Her satte 159.410 migranter i 2022 rekord i forhold til 2018, der med 141.472 landede migranter hidtil havde haft det højeste antal til og med 2021, hvor 123.318 migranter ifølge FN’s Flygtningeorganisation (UNHCR) søgte mod EU via middelhavslandene.

 

I løbet af årets første tre uger er der i middelhavsområdet landet i alt 5.922 migranter i primært Italien, Grækenland og Spanien.

 

Det har desværre ikke været muligt for Den Korte Avis at få oplyst antallet af asylansøgere i Danmark for den tilsvarende periode, da antallet af en eller anden grund endnu ikke ligger i Rigspolitiets POLSAS database.

 

Kilder til denne artikel:

https://us.dk/media/10481/hjemmeside-december-2022.pdf

 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/Selectout/pivot.asp

 

https://data.unhcr.org/en/situations/mediterranean

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…