DF: Barnebrude er en national skamplet – nu skal der rettes op på fortidens fejltagelser

Arkivfoto fra en anden sammenhæng (CNN/YouTube)
Getting your Trinity Audio player ready...

Tid til at rette op på fortidens fejltagelser med barnebrude i Danmark

I en verden, hvor over 640 millioner kvinder (Unicef) lever med arrene fra et barndomsægteskab, står vi i Danmark over for en dyster sandhed. Indtil for nylig tillod også vi denne grusomme praksis. Som kandidat til Folketinget og Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti, og på vegne af de stemmer, der for længe er blevet ignoreret, opfordrer jeg til oprettelsen af en Barnebrudskommission.

 

Det er på høje tid, at Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, står frem og offentligt undskylder over for de stakkels piger, der blev gift som børn med ældre muslimske familiemedlemmer – en praksis, der fortsatte indtil 2017 med danske myndigheders velsignelse.

 

Disse børneægteskaber er ikke blot et brud på menneskerettighederne; de er en brutal berøvelse af uskyld, frihed og fremtid. Når piger bliver tvunget ind i muslimske ægteskaber, bliver de frataget deres ret til uddannelse, til selvbestemmelse, og til et liv uden frygt for vold og seksuelt misbrug. Konsekvenserne er ikke kun psykologiske, men også fysiske. Tidlige graviditeter udgør en enorm risiko for disse unge piger, og ofte med tragiske resultater.

 

Danmarks rolle i denne praksis må ikke fejes ind under tæppet. Det er essentielt, at vi som nation anerkender og adresserer denne fejltagelse. Oprettelsen af en Barnebrudskommission vil være et afgørende skridt i retning af at gøre op med fortidens synder. Denne kommission skal ikke kun søge at afdække og dokumentere omfanget af disse børneægteskaber i Danmark, men også sikre retfærdighed og støtte til alle ofrene nu og fremover.

 

Derudover skal vi, både som nation og i samarbejde med internationale organisationer som UNICEF, intensivere vores indsats for at bekæmpe børneægteskaber globalt. Vi skal arbejde for at oplyse piger om deres rettigheder og sikre, at de har de nødvendige redskaber og støtte til at modstå og afvise tidlige ægteskaber. Uddannelse, oplysning og lovgivningsmæssige ændringer er nøglen til at bekæmpe denne globale tragedie.

 

Dansk Folkeparti og jeg står urokkelig fast: Ingen pige skal tvinges til ægteskab. Ingen pige skal ofres på alteret af fanatisk islamisk religiøs og kulturel nødvendighed. Det er på tide at handle, både for Danmarks skyld og for alle verdens piger, der lever i islamiske forældede samfund.

Hans Blaaberg, Kandidat til Europa-Parlamentet, Dansk Folkeparti

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…