To muslimske kvinder glædede sig for tidligt: Albertslund Kommune nægter at udbetale 50.000 kroner i bod for bortvisning

Modelfoto: Privat

Aldrig i livet. De skal ikke have en krone.

 

Nogenlunde sådan lød reaktionen fra Dansk Folkepartis medlem af kommunalbestyrelsen i Albertslund, Tina B. Nielsen.

 

Tina B. Nielsens kontante melding var en reaktion på en afgørelse i Ligebehandlingsnævnet.

 

Ligebehandlingsnævnet havde idømt kommunen en bod på 50.000 kroner for ulovlig bortvisning af to muslimske lærerpraktikanter.

 

De to muslimske lærerpraktikanter havde begge nægtet at give hånd til mænd.

 

Det er i strid med kommunens politik.

 

Og derfor kan de to muslimer i hvert fald foreløbig vinke farvel til den klækkelige erstatning.

 

Nu nægter kommunen at udbetale pengene

Efter indstilling fra blandt andre Tina B. Nielsen om at nægte at udbetale pengene, afholdt kommunens økonomiudvalg, hvor Tina B. Nielsen er medlem, et ekstraordinært møde den 22. december.

 

Her fremgår det af et internt referat, som Den Korte Avis har fået kendskab til, at økonomiudvalget:

 

”Tiltrådte indstillingen. Idet man besluttede af principielle årsager ikke at betale godtgørelse til de to studerende og der samtidig tages kontakt til KL (Kommunernes Landsforening – red.) med henblik på de videre juridiske skridt.”

 

De må slæbe os i retten, og det må koste

Ud af de 21 medlemmer i kommunalbestyrelsen i Albertslund har Konservative, har Venstre og Dansk Folkeparti tilsammen kun seks medlemmer.

 

De øvrige fordeler sig på de etablerede røde partier inklusive Socialdemokratiet.

 

”Albertslund er grundlæggende en rød kommune, og det kom da også helt bag på mig, at vi kunne skaffe flertal for at nægte at udbetale denne vanvittige og helt urimelige erstatning,” siger Tina B. Nielsen til Den Korte Avis og fortsætter:

 

”Men vi fandt, at det var nødvendigt at sætte en fod og en hæl i velvidende, at de så kan slæbe os i retten, og det må så koste.”

 

Under det ekstraordinære møde i kommunens økonomiudvalg stemte imidlertid kun SF imod beslutningen om at udbetaling af erstatning.

 

De ørige røde partiet undlod enten at stemme eller var fraværende, medens Socialdemokratiet sammen med Konservative, Venstre og DF stemte for.

 

En underlig afgørelse – stritter i alle retninger

Ifølge Tina B. Nielsen var Ligebehandlingsnævnet hurtige til at træffe en afgørelse, efter at Albertslund Kommune havde indsendt sin redegørelse for kommunes politik om ligestilling, der også omfatter krav om håndtryk

 

”Og det bærer afgørelsen præg af. Den stritter i alle retninger,” lyder det fra Tina B. Nielsen.

 

Ifølge Ligebehandlingsnævnets afgørelse starter sagen med, at de to kvindelige muslimske lærerstuderende ikke ville give hånd til en mandlig praktikvejleder i forbindelse med deres praktikophold på en af kommunens skoler.

 

Efterfølgende bliver de kaldt til et møde på skolen og får at vide, at det er en betingelse for at fortsætte praktikopholdet, at de giver hånd til alle uanset køn.

 

Det ville de to kvindelige lærerstuderende med henvisning til deres religion ikke acceptere og valgte derfor selv at afbryde praktikforholdet.

 

På den baggrund konkluderede Nævnet:

 

”at skolens krav om, at medarbejderne skulle give hånd til alle personer uanset deres køn, var et tilsyneladende neutralt krav, der ville stille personer med den kvindelige lærerstuderendes religiøse overbevisning ringere end andre.”

 

Hvordan hun ville blive stillet ringere, bliver af en eller anden grund ikke uddybet.

 

På den anden side vurderer Nævnet så pludselig længere nede i sin afgørelse:

 

”at det var hensigtsmæssigt at stille krav om, at medarbejdere skulle give hånd til alle uanset deres køn. Nævnet vurderede imidlertid, at skolen ikke havde løftet bevisbyrden for, at det var nødvendigt at fastholde denne praksis over for den kvindelige lærerstuderende for at opnå formålet om at sikre ligestilling.”

 

Konklusion: Det er altså helt legitimt at stille krav om ligestilling, blot kravene ikke omfatter troende muslimer.

 

Gad vide, hvad Ligebehandlingsnævnet vil stille op den dag, en muslim kommer og klager over være blevet nægtet dansk statsborgerskab, fordi vedkommende af religiøse grunde ikke ville give hånd ved Grundlovsceremonien?

 

Tolv juridiske medlemmer – alle forurettede kan klage over alt

Ligebehandlingsnævnet blev oprettet den 1. januar 2009 og behandler klager over forskelsbehandling.

 

Det betyder, at man som borger kan klage, hvis man føler sig forskelsbehandlet på arbejdsmarkedet på grund af køn, race, hudfarve, religion, tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, national oprindelse, social oprindelse eller etnisk oprindelse. (Kilde: Beskæftigelsesministeriet)

 

Sagt på en anden måde, så dækker Ligebehandlingsnævnet hele paletten af alle mulige forurettelser fra folk, der på en eller anden måde føler sig uretfærdigt behandlet.

 

Nævnet består af 12 medlemmer med juridisk baggrund. Blandt dem en formand og to næstformænd, der udpeges af Domstolsstyrelsen, medens de øvrige udpeges af Beskæftigelsesministeriet.

 

Kan anlægge retssag mod Albertslund Kommune

Ud over at træffe afgørelser kan Nævnet også anlægge retssager mod de personer eller myndigheder, der ikke efterleve Nævnets afgørelser.

 

Det får blandt andet betydning for Albertslund Kommune, som nu afventer en retssag fra Ligebehandlingsnævnet, efter at kommunen har nægtet efterleve Rådets afgørelse om at udbetale 50.000 kroner i erstatning til kvindelige muslimer.

 

Læs Ligestillingsrådets to afgørelser for hver af de to muslimer her:

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20220902825

 

https://www.retsinformation.dk/eli/accn/W20220903225

 

Læs også:

En muslimsk lærerstuderende klagede, fordi skole krævede, at hun gav hånd til mænd – Ligebehandlingsnævnets reaktion er en skandale

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…