Sagen mod Claus Hjort startede under Trine Bramsen – en næsten uafbrudt kæde af fejlslutninger

Trine Bramsen (Foto: Folketinget)

Han har ikke holdt hemmelige møder med skumle kinesere og fordægtige russere og byttet statspartier med bundter af pengesedler.

 

Til gengæld skulle Claus Hjort Frederiksen være fremkommer med udtalelser, der er så graverende, at der er tale om ”Landsforræderi og andre forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed.”

 

Udtalelser, der ifølge Hjort Frederiksen selv blandt andet har været kritik af regeringens måde at håndtere en såkaldt skandale, der senere viste sig ikke at være en skandale, i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

 

Trine Bramsen ville vise handlekraft – og så gik det galt

Som udgangspunkt havde Claus Hjort Frederiksen intet at gøre med den sag, hvor han nu står tiltalt for landsforræderi.

 

Den startede hos Tilsynet for Efterretningstjenesterne, som den 24. august 2020 om morgen udsendte en pressemeddelelse om blandt andet angiveligt ulovlig aflytning hos Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

 

Daværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) reagerede prompte og meddelte i en pressemeddelelse nogle timer senere den 24. august, at hun havde fritaget tre ledende medarbejde i FE. Blandt dem FE-chef Lars Findsen.

 

Senere blev yderligere to fritaget og sendt hjem, uden at Trine Bramsen tilsyneladende havde gjort sig den ulejlighed at sætte sig ind i sagen.

 

Havde hun gjort det, kunne en stor skandale måske have været undgået.

 

Der var ingen sag, men tværtimod afsløring statshemmeligheder

Tilsynets pressemeddelelse og Trine Bramsens bekræftelse af indholdet i form ad hjemsendelse af FE-medarbejdere medførte, at en velbevaret statshemmelighed blev afsløret.

 

Der blev nedsat en FE-Kommission, der blandt andet skulle undersøge beskyldningerne om ulovlige aflytninger, men ingen havde gjort noget ulovligt, fastslog Kommissionen i sin rapport, der blev offentliggjort den 13. december 2021.

 

Her hedder det blandt andet:

 

”Som anført har kommissionens undersøgelse bl.a. omhandlet et spørgsmål om mulig indhentning og videregivelse af oplysninger vedrørende danske statsborgere. Kommissionen har ved sin undersøgelse fundet, at der ikke er grundlag for at antage, at FE generelt har indhentet og videregivet oplysninger om danske statsborgere i strid med loven.”

 

Der var altså ingen sag af den enkle grund, at der var et lovgrundlag i form af en aftale mellem Danmark og USA indgået mellem statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) og daværende præsident Bill Clinton om gensidig udveksling af aflytninger fra det undersøiske kabel, der løber gennem Danmark.

 

En næsten uafbrudt kæde af fejlslutninger

Sagen vakte stor opstandelse i udlandet, og herhjemme heglede kritikken ned over Trine Bramsen og regeringen.

 

”Det er regeringen selv, der med sin frygtelige håndtering åbnede døren til hemmelighedernes kamre i denne skæbnesvangre sag og dermed gjorde den politisk,” skrev Berlingskes chefredaktør, Tom Jensen, i en leder den 4. januar.

 

Også en række tidligere departementschefer var ude med riven. Blandt dem Michael Lunn med en 20-årig karriere som departementschef i Justitsministeriet bag sig.

 

I et indlæg i Politiken skrev han blandt andet den 16. februar:

 

”De implicerede myndigheders (og regeringens?) behandling af FE-sagen forekommer mig uforståelig, ugennemtænkt og præget af en næsten ubrudt kæde af fejlslutninger.”

 

Og politisk rykkede især Claus Hjort Frederiksen på banen.

 

Trine Bramsen har skadet udlandets tillid til FE

Den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen lagde fra start ud med hård kritik af Trine Bramsen og hendes håndtering af sagen.

 

”Hun burde i hvert fald ikke bare have kastet det ud i offentligheden. Selv i et demokratisk samfund, er der ting, der er så hemmelige, at vi ikke kan lægge det ud. Bramsen burde have dækket over tilsynets konklusioner, og det bliver endnu værre af at hele ledelsen sættes fra bestillingen, udtalte Hjort Frederiksen dengang til TV 2.

 

Han frygter, at forvirringen omkring de hjemsendte FE-medarbejdere skader udlandets og særligt USA’s tillid til FE.

 

”Vi risikerer en tilbageholdenhed med at give os oplysninger. Det var ekstraordinært bemærkelsesværdigt, at sagen kom frem, som den gjorde, og at hele ledelsen blev fyret (hjemsendt, red). De her mennesker var dem, der havde kontakten med amerikanerne.”

 

Har kun kommenteret allerede kendte oplysninger

Så vidt Den Korte Avis har kunnet gravet frem, har Claus Hjort Frederiksen udelukkende kommenteret på oplysninger, der allerede var kendte i offentligheden.

 

Der er dog nok enkelte undtagelser. Blandt oplysningen om, at alle forsvarsministre inklusive ham selv ved deres tiltræden er blevet orienteret om aftalen mellem USA og Danmark.

 

Men åbenbart ikke Trine Bramsen. Eller også havde hun glemt alt om orienteringen.

 

At Hjort Frederiksen også har bekræftet, at der ligger en aftale med USA, kan måske lægges ham til last.

 

”Det er imidlertid vanskeligt at sige, hvilken selvstændig bærekraft et sådant argument vil have i lyset af, at oplysningerne netop var offentligt tilgængelige,” siger juraprofessor Lasse Lund til Berlingske og fortsætter:

 

”Der må trods alt være en grænse for, i hvilket omfang tidligere ministre er strafferetligt forpligtede til at spille ‘Komiske Ali’ under aktuelle samfundsmæssige debatter.”

 

Men det mener justitsminister Mattias Tesfaye og rigsadvokat Jan Reckendorff som bekendt åbenbart ikke.

 

De vil have Claus Hjort Frederiksen straffet.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.tet.dk/wp-content/uploads/2020/08/PRESSEMEDDELELSE.pdf

 

https://www.fmn.dk/da/nyheder/20202/2020/forsvarsministeren-igangsatter-undersogelse-af-sag-i-forsvarets-efterretningstjeneste/

 

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2022/03/Sammenfatning-af-FE-kommissionens-konklusioner.pdf

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/Karen/FMfcgzGpFqbtSTrCNkLWbwTpBQxFlkTk

 

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/karen+jespersen/FMfcgzGpFqbtSTqsBKdtQqcnQqPjmpTk

 

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art8615640/Jeg-b%C3%B8r-af-mange-grunde-afholde-mig-fra-den-offentlige-debat.-Men-nu-bliver-jeg-n%C3%B8dt-til-at-bryde-denne-regel

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…