Eid i Gellerup: I Danmark har vi Folketinget – men det bliver nu trængt stadig længere tilbage af Allah i takt med befolkningens ændring

Eid (Eid al-Fitr) er den muslimske fest, der markerer Ramadanens afslutning.

 

Igen i år blev festen visse steder markeret med store offentlige forsamlinger af muslimer forsamlet i bøn. Således var der en talstærk forsamling i den stærkt islamiserede bydel Gellerup i Århus. (se video i bunden)

 

Kønsopdeling

Forsamlingen var kønsopdelt. Mænd og kvinder må ikke stå sammen. Det er noget, Allah skal have sagt, og så kan det ikke diskuteres.

 

Men det er ikke bare en kønsopdeling. Det er en markering af, at ”mænd står over kvinder”. Sådan står der nemlig i Koranen (sura 4, vers 34).

 

På billederne fra Eid-bønnen i Gellerup kan man da også se, at mændene står forrest i forsamlingen, mens kvinderne må holde sig i baggrunden.

 

Mænd står over kvinder. Og muslimer står over os andre. Som vantro kan vi ikke gøre krav på den samme status som de rettroende.

 

Islam er en lovreligion

Dette afspejler et helt fundamentalt træk ved islam, som mange politisk korrekte debattører og politikere er lykkeligt uvidende om. De har ikke gjort sig den ulejlighed at sætte sig ind i det, og det er jo meget praktisk at holde sig selv i uvidenhed, så man ikke ryger ind i besværlige problemer.

 

Et af de problemer, som de politisk korrekte kunne risikere at ramme, hvis de satte sig ind i tingene, er:

 

Islam er ikke bare en tro, som kristendommen er det. Islam er en lov for, hvordan man skal indrette samfundet og leve sit eget liv. Islam er en lovreligion. Det er ikke op til os mennesker at diskutere denne lov. Den skal bare adlydes.

 

Som det står skrevet hos en af de største autoriteter inden for islam, Yusuf al-Qaradawi i en polemik mod vestlig tankegang:

 

Tilhængerne af denne vestlige tankegang ”glemmer, at islam er Allahs ord, og at hans ord altid står over alt andet”.

 

Hvis Allah siger, at mænd står over kvinder, ja, så står mænd over kvinder. Hvis Allah siger, at samfundet skal indrettes efter islam, ja, så skal samfundet indrettes efter islam. Man diskuterer ikke med Allah – punktum.

 

Det vi sige, at islam ikke bare er religion. Islam er også politik – det vil sige regler for, hvordan samfundet bør indrettes. Og Koranen har altid det sidste ord.

 

Men da Koranen er skrevet for 1400 år siden er der mildt sagt mange emner, den ikke giver svar på.

 

Derfor kan islamiske lærde udstede fatwaer.

 

Sådanne råd af islamiske lærde er islams svar på Folketinget. Koranen i stedet for Karnows lovsamling.

 

Hvornår er det nu lige, at man har hørt danske politikere diskutere denne problemstilling? Den eksisterer stort set ikke for dem – det er meget lettere at leve i uvidenhed.

 

Eid – Allah er størst

Når muslimer samles i stort tal i forbindelse med Eid-festen, så samles de ikke bare for at holde en fest. De samles for at sende et budskab – til hinanden og til os andre danskere: ”Allah er størst.”

 

Det er ikke bare noget, som islamiske ekstremister kan finde på at råbe, når de laver terror (”Allahu akbar!”). Det er en fundamental sandhed i islam. Allah er størst, og det er hinsides enhver diskussion.

 

At der så er nogle muslimer, der tager lidt mere afslappet på Allahs regler end andre, ændrer ikke ved det fundamentale: Islam er ikke bare en rent personlig tro. Islam foreskriver, hvordan samfundet skal være og hvilke retningslinjer det enkelte menneske skal følge.

 

Når muslimer i større tal holder offentlig Eid-fest, så er det altså ikke bare en religiøs fejring. Det er også en fejring af en bestemt holdning til, hvordan vores samfund og vores liv skal indrettes ifølge islam.

 

For eksempel princippet om, at ”mænd står over kvinder”. For eksempel kravene om, at kvinder i et eller andet omfang skal være tildækkede. Eller kravene om kønsadskillelse for eksempel i svømmehaller.

 

På en stribe afgørende punkter støder islam sammen med den danske frihedstradition.

 

Kun ganske få danskere forholder sig til, hvad der er det religiøse indhold i for eksempel Eid-festen.

 

Men problemet er frem for alt, at islam, herunder Eid, handler om meget mere end religion. Islam stiller krav til, hvordan samfundet bør indrettes, og hvordan mennesker bør leve deres liv.

 

Islam strider mod danskernes frihedsværdier

Men langt de fleste danskere bryder sig absolut ikke om, at en religion – ovenikøbet en ekstremt autoritær religion – skal definere reglerne for det danske samfundsliv.

 

Langt de fleste danskere bryder sig absolut heller ikke om, at andre borgere i vores samfund tvinges ind under den slags religiøst funderede regler. For eksempel unge muslimske kvinder, der forbydes at have kærester eller at svømme i samme bassin som mænd. Eller som presses af forældrene til at holde sig på afstand af danske unge, der lever livet.

 

Islam er en lovreligion, som i den grad støder sammen med den danske frihedstradition.

 

Islam rummer en kønsdiskriminering, der strider mod fundamentale danske principper om kønnenes ligestilling.

 

Islam hviler på et sæt urokkelige religiøse dogmer, der støder sammen med den kritiske tænkning, som er en helt afgørende del af vores kultur og vores værdier.

 

Selvfølgelig kan man have muslimsk baggrund og så vælge at bryde med en frihedsfjendtlig islams  samfunds- og menneskesyn.

 

Men man kan ikke både blæse og have mel i munden. Hvis man hylder islam som en korantro lovreligion, ja, så vil man noget helt andet med Danmark, end det massive flertal af danskerne vil.

 

Sådan er det i dag.

 

Men uansvarlige og hovedløse danske politikere har ført en indvandringspolitik, som vil føre til store ændringer i befolkningens sammensætning.

 

Man har bragt det danske samfund ind i en udvikling, der betyder, at befolkningen bliver mere og mere muslimsk, og som vil give islam en stadig stærkere status i vores samfund.

 

Denne kurs er i vidt omfang lagt uden seriøs debat og uden lydhørhed over for befolkningens modstand.  Man (politikerne) har bare ladet det ske.

 

De har groft sagt ladet det danske samfund præge mere og mere af islam – uden at ane, hvad islam er.

https://www.facebook.com/FredensMoske/

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…