De får den attraktive pension: Ikke-vestlige på førtidspension fordoblet på blot femten år – samtidig er danskernes andel faldet

Modelfoto: Steen Raaschou

I sammenligning med andre former for fuld offentlig forsørgelse er førtidspensionen den absolut mest populære.

 

Når først den er i hus, er der ingen krav om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet eller tage et flexjob og lignende.

 

Og det har især personer med ikke-vestlig baggrund fundet ud af.

 

Siden 1. oktober 2007 og til og med 1. oktober 2021 er ikke-vestliges antal på førtidspension på nær nogle få hundrede blevet fordoblet.

 

Hver sjette førtidspensionist er nu ikke-vestlig

Fra at være hver tolvte på førtidspension den 1. oktober 2007 udgør personer af ikke-vestlig herkomst nu hver sjette af samtlige, som er på førtidspension i Danmark.

 

Den 1. oktober 2007 fik alt 20.300 personer af ikke-vestlig herkomst førtidspension og udgjorde dermed 8,7 procent af samtlige 233.649 personer på førtidspension i Danmark.

 

Den 1. oktober 2021 var antallet af ikke-vestlige førtidspensionister næsten blevet fordoblet til 39.538.

 

De udgør dermed nu 17,0 procent af de 232.775 personer, der 1. oktober 2017 fik førtidspension i Danmark.

 

I samme periode er antallet af danskere på førtidspension faldet fra 207.704 i 2007 til i alt 188.297 personer den 1. oktober 2021.

 

Blandt personer med vestlig herkomst lå antallet af førtidspensionister den 1. oktober 2017 på i alt 5.645 personer. Det antal var femten år senere faldet til 4.940 personer.

 

Under Mette F er antallet af førtidspensionister steget

Medens det samlede antal af førtidspensionister bortset fra ikke-vestlige har været konstant faldende under de tre forudgående regeringer siden 2007, er det nu atter begyndt at stige under Mette Frederiksen.

 

Det er kendetegnende for de tre forudgående regeringer, at antallet af førtidspensioner til ikke-vestlige personer steg konstant, medens antallet af danskere og personer med vestlig baggrund på førtidspension tilsvarende faldt konstant.

 

Under regeringerne Anders Fogh Rasmussen / Lars Løkke Rasmussen (2007 – 2011) steg antallet af ikke-vestlige personer på førtidspension steget med 9.282, medens antallet af danskere og vestlige på førtidspension faldt med henholdsvis 4.037 og 19 personer.

 

Under regeringerne Helle-Thorning Schmidt (2011 – 2015) med Bjarne Corydon som finansminister faldt det samlede antal førtidspensioner til 214.341, hvilket er lidt mere end 24.000 færre end antallet i 2011.

 

I den periode steg antallet af ikke-vestlige personer på førtidspension ikke desto mindre med 1.495, medens antallet af danskere og personer med vestlig baggrund på førtidspension faldt med henholdsvis 25.507 og 972 personer.

 

Under regeringerne Lars Løkke Rasmussen (2015 – 2019) faldt det samlede antal førtidspensionister yderligere med lidt over ti tusinde til i alt 204.502. Men i den periode steg også antallet af ikke-vestlige på førtidspension.

 

Denne gang med 3.296 personer, medens henholdsvis antallet af danskere og vestlige personer på førtidspension faldt med henholdsvis 12.732 og 403 personer.

 

Efter to år med regeringen Mette Frederiksen (2019 –     ) er antallet af førtidspensionister for første gang i næsten femten år atter begyndt at stige.

 

På blot to år er antallet nået op på 232.775 den 1. oktober 2021, hvilket er lidt over 28.000 flere, end da Lars Løkke Rasmussen i 2019 overlod hende nøglerne til statsministeriet.

 

Under Mette Frederiksen er antallet af ikke-vestlige personer på førtidspension således steget med 5.165 til de nuværende i alt 39.538 personer per 1. oktober 2021.

 

Antallet af danskere på førtidspension er under Mette Frederiksen steget med 22.419 personer til de nuværende i alt 188.297 personer per 1. oktober 2021.

 

Ligeledes er antallet af førtidspensionister med vestlig baggrund under Mette Fredriksen steget 689 personer til i alt de nuværende 4.940 personer per 1. oktober 2021.

 

Jo flere på førtidspension desto bedre for andre statistikker

Det er kommunerne, der afgør, om folk kan komme på førtidspension, men i den forbindelse må man ikke glemme, at de får refusion fra staten.

 

Førtidspensionen udbetales af Udbetaling Danmark, som i første omgang hæver pengene i statskassen, som derefter sender en refusionsopgørelse ud til kommunerne.

 

For en regering, der gerne vil have pæne statistikker på det sociale område, bliver eksempelvis antallet af kontanthjælpsmodtagere færre, når man sender dem på førtidspension.

 

På samme måde falder antallet af ikke-vestlige personer uden for arbejdsmarkedet i det tempo, man sender dem på førtidspension, og dermed kommer de såkaldte integrationstal til at se bedre ud.

 

Om det hænger sådan sammen, skal hermed ikke være sagt, men det store opsving i tildelingen af førtidspensioner under Mette Frederiksens regeringsledelse virker påfaldende.

 

Især taget i betragtning, at der også er indført en såkaldt Arnepension.

 

Kilder til denne artikel:

https://www.youtube.com/watch?v=A4xGcFm7a4k&list=UUr-kqi495GfcdPZ8jUcLEFg&index=14 (Tabelkode: AUK04)

 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103136/125076/F683484372/DNK103136Danish.pdf

 

https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201422L00004

 

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…