Nu har selv de politisk korrekte tyskere fået nok af de mange ikke-vestlige migranter, der er strømmet til deres land – en lære for Danmark

Arkivfoto / Skærmprint

En ny meningsmåling i Tyskland har sendt chokbølger gennem offentligheden. Målingen er iværksat af den såkaldte diakoni, der repræsenterer landets protestantiske kirker.

 

Diakonien har traditionelt været særdeles politisk korrekt, når det gælder holdningen til massetilstrømningen fra den ikke-vestlige verden. Længe har den kunnet føle, at den havde befolkningen med sig i denne politiske korrekthed.

 

Men den ny måling tyder på, at det er slut nu. Tyskerne er blevet langt mere kritiske over for strømmen af asylansøgere og politikernes håndtering af den.

 

Dette er interessant for Danmark. Selv om vi ikke er med i EU’s fælles asylpolitik, gør det en klar forskel for os, hvilken vej Tyskland bevæger sig.

 

Opbrud

Foreløbig kan vi dog ikke hente meget håb hos tyske politikere og medier. Men det er under alle omstændigheder en positiv nyhed, at flertallet af tyskerne nu begynder at sige fra over for masseindvandringen og dens konsekvenser.

 

Den nye tyske meningsmåling er bemærkelsesværdig. Den er særligt bemærkelsesværdig, fordi folk blev spurgt på en måde, der samtidig kunne påvirke deres svar. De blev således oplyst særskilt om, at antallet af flygtninge på verdensplan stiger.

 

Alligevel gav de altså udtryk for en markant kritisk holdning til asyltilstrømningen til landet.

 

Indtil videre har den politiske korrekthed fortsat et meget stærkt greb om tysk udlændingepolitik og om de store tyske medier. Men netop på den baggrund er det opsigtsvækkende, at flertallet i befolkningen siger eftertrykkeligt fra.

 

Selv de politisk korrekte tyskere er tilsyneladende i opbrud.

 

Massiv modstand mod flere flygtninge

I målingen svarer kun en fjerdedel, at landet bør tage imod flere flygtninge. Over halvdelen – næsten 60 procent – siger nej.

 

Denne holdning dominerer i et meget bredt udsnit af den tyske befolkning. Uanset folks beskæftigelse, indkomst, bolig og stemmeafgivning er der en bred enighed om, at man ikke skal tage imod flere flygtninge.

 

Tallene varierer noget. Men der er et flertal for den strammere holdning hos både venstrefløjens vælgere og de borgerlige vælgere (CDU), hos både mandlige og kvindelige vælgere, hos både akademikere og folk uden erhvervsuddannelse, hos selvstændige og pensionister, hos byboere og folk på landet, hos østtyskere og vesttyskere.

 

Kun to grupper skiller sig ud ved at være imod en strammere udlændingepolitik: unge under uddannelse (studerende) og folk, der stemmer på De Grønne. Her er der flertal for, at man skal give asyl til flere.

 

Mislykket integration

Mindst lige så opsigtsvækkende er tyskernes holdning til, om de mennesker, der inden for de sidste ti år er kommet til landet som flygtninge, er godt integrerede.

 

Ingen af de befolkningsgrupper, der indgår i undersøgelsen, har et flertal, der svarer ja på dette spørgsmål.

 

Kun 12,5 procent af de adspurgte mener, at integrationen er lykkedes! Cirka 30 procent svarer ”delvis”. Cirka 57 procent svarer nej (nogle svarer ”nærmest nej”, andre svarer ”nej, under ingen omstændigheder”).

 

Blandt tyskerne er der således en særdeles kritisk holdning til, om migranterne er blevet integrerede.

 

Denne vurdering afspejler sig naturligt nok i den meget kritiske holdning til at tage imod flere flygtninge.

 

Diakoni-formanden, der hedder Lilie, kan ikke undgå at drage denne konklusion: Modtagelsen og integrationen af flygtninge i Tyskland kan ikke betragtes som en succes. Nej, det kan man da roligt sige.

 

Laschet eller Baerbock – det kan kun gå galt

Trods tallenes klare tale, skal man ikke regne med, at politikere og medier i Tyskland forlader den politiske korrekthed, der ligger som en tung dyne over debatten om den ikke-vestlige tilstrømning og dens konsekvenser.

 

Angsten for at være politisk ukorrekt er enorm, ikke mindst på baggrund af den nazistiske fortid.

 

Både de tyske toppolitikere og de fleste førende medier fastholder stædigt en ofte ekstrem politisk korrekthed.

 

Denne korrekthed har mistet jordforbindelsen, og den er dybt skadelig for Tysklands fremtid. Men man tør ikke at slippe den. Og det bliver snarest værre efter næste valg.

 

Hvad enten den kommende forbundskansler kommer til at hedde Armin Laschet (CDU) eller Annalena Baerbock (De Grønne) eller en tredje, så kan det nærmest kun gå galt.

 

Der er ingen udsigt til, at Tyskland slår ind på en udlændingepolitik, der er fast forankret i virkeligheden og i befolkningens oplevelse af denne virkelighed.

 

Danmark skal fortsat være Danmark

Den politiske korrekthed vil fortsat dominere i det store Tyskland. Så meget vigtigere er det, at Danmark holder sin egen kurs i udlændingepolitikken – og gennemfører de væsentlige yderligere stramninger, som er nødvendige.

 

Danmark skal ikke have større ikke-vestlig indvandring. Danmark skal ikke modtage voksende asylstrømme. Danmark skal ikke bevæge sig i mere muslimsk retning.  Danmark skal fortsat være Danmark.

 

Den opsigtsvækkende måling fra diakonien i Tyskland tyder på, at befolkningen her foruroliges mere og mere over, at de mister deres land og deres kultur.

 

https://taz.de/Meinungsumfrage-zu-Migrationspolitik/!5779674/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…