Hvis Inger Støjberg skal stilles for en rigsret, bør Mette Frederiksen også stilles for en rigsret – men begge dele vil være forkerte

En række jurister og politikere vil have Inger Støjberg stillet for en rigsret. Det gælder også Støjbergs egen partiformand, Jakob Ellemann-Jensen.

 

Hvad er Ellemanns begrundelse for at Støjberg skal for rigsretten? Han har ingen selvstændig begrundelse. Han nøjes med at sige, at hvis juristerne siger, at det skal være sådan, så skal det være sådan.

 

Dette er ildevarslende. Hvis det alene skal overlades til jurister at vurdere, om politiske indgreb i forbindelse med nye, store samfundsproblemer er i orden, så kan det danske samfund hurtigt havne i en dyb krise, fordi man ikke har handlekraft til at klare de problemer, der vælter ind over os.

 

Mette Frederiksen og minkene

Her er det på sin plads at trække en parallel til statsminister Mette Frederiksen og hendes krav til minkejerne om at aflive deres mink.

 

 

De skulle aflives, sagde hun. Men det havde hun ikke noget lovgrundlag for. Så også dette må betegnes som en ulovlig instruks.

 

Skal Mette Frederiksen så også for en rigsret?

 

Svaret blæser i vinden. De kræfter, der kræver Støjberg for en rigsret, tager overhovedet ikke stilling til, hvor det danske samfund ville havne, hvis Inger Støjberg, Mette Frederiksen og guderne må vide hvem blev stillet for rigsretter.

 

Man kan vel sige, at hvis Inger Støjberg skal for Rigsretten, så skal Mette Frederiksen det også.

 

Skal Mette Frederiksen for Rigsretten?

De jurister, der er sat til at vurdere en rigsretssag, er styret af et juridisk tunnelsyn, hvor de kun er optaget af, om der rent juridisk er basis for en rigsretssag. Helt i orden, det er deres opgave.

 

Der kan givetvis fremføres nogle juridiske argumenter for, at Inger Støjberg kan stilles for en rigsret. Men der kan givetvis også fremføres nogle juridiske argumenter for, at Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret, fordi hun krævede alle mink aflivet, selv om hun ikke havde noget lovgrundlag for det.

 

Man kan vel sige, at Mette Frederiksen afgav en ”ulovlig instruks”, som det hedder i forbindelse med sagen mod Inger Støjberg. Ja, Mette Frederiksen gjorde sådan set mere end det: Hun afgav noget, der i den grad lød som en ulovlig ordre om at aflive alle mink.

 

Hun gjorde det for at forhindre en udvikling, der var helt uholdbar for det danske samfund.

 

Faktisk gik Inger Støjberg ikke engang lige så langt som Mette Frederiksen.

 

Støjberg udstedte ikke en ordre om, at ingen mindreårige indvandrerpiger måtte bo sammen med deres ældre mand.  Hun holdt en facade, hvor hun talte om individuel vurdering af de enkelte tilfælde.

 

Men hun efterlod absolut ingen tvivl om, at denne individuelle vurdering skulle have som rettesnor, at vi i Danmark ikke vil tillade, at piger bortgiftes til ældre mænd.

 

Svaret er nej

Bør Mette Frederiksen stilles for en rigsret?

 

Nej.

 

Bør Inger Støjberg stilles for en rigsret?

 

Nej.

 

Begge gik langt i retning af at forfølge nogle politiske målsætninger, som de anså for ubetinget nødvendige for at bringe Danmark igennem en alvorlig krise.

 

Mette Frederiksen gav reelt en ordre om at aflive alle mink. Inger Støjberg gik langt for at sikre, at mindreårige piger ikke skulle underkastes ældre mænd.

 

Mette Frederiksens handling var et forsøg på at få styr på coronakrisen. Inger Støjbergs handling var et forsøg på at forhindre frygtelige menneskelige konsekvenser af den massive indvandringskrise, som uansvarlige politikere har påført det danske samfund.

 

Man mister propotionssansen

Naturligvis må man altid diskutere, om den politiske handlekraft bevæger sig ud over et juridisk holdbart grundlag. Efter alt at dømme er der basis for en næse eller anden påtale til Støjberg.

 

Men det er absurd at diskutere juraen fuldstændig isoleret fra, hvilket problem det danske samfund er konfronteret med.

 

I debatten om barnebrudene fortier Støjbergs fjender fuldstændig den politiske dimension. Hvilket samfund ønsker vi? Hvordan sikrer vi os imod situation, hvor vores samfundsform og værdier bliver løbet over ende af begivenheder, som er dybt skadelige?

 

Ingen danskere ønsker barnebrude i Danmark. Ingen danskere ønsker en coronapandemi, der kommer ud af kontrol, blandt andet fordi der breder sig massiv smitte blandt mink.

 

Vi skal naturligvis diskutere de juridiske rammer for at gribe ind mod disse trusler. Men dette er ikke bare en juridisk diskussion. Det er ikke primært en juridisk diskussion.

 

Det er først og fremmest en diskussion om, hvordan vi beskytter vores samfund og de mennesker, der findes her i landet. Herunder små muslimske piger, der bliver bortgiftet.

 

Hvis man ikke holder sig dette for øje, mister man proportionssansen. Og det er tilsyneladende det, der sker i sagen om Støjberg og rigsret.

 

Ellemann taler kun jura

Debatten har i vidt omfang været støvsuget for overvejelser om, hvad det er for et samfund, vi vil have.

 

Jo, måske overskred Mette Frederiksen sine beføjelser. Jo, måske overskred Inger Støjberg sine beføjelser. Der bør der selvfølgelig reageres imod.

 

Men det politiske flertals reaktioner har været meget mere forstående over for Mette Frederiksens kamp mod minksmitten end over for Inger Støjbergs kamp mod barnebrude.

 

Det er en falliterklæring, hvis vi kun diskuterer juraen. Vi må i den grad også diskutere de kriser for vores samfund, som de to politikere forsøgte at få hold på.

 

For Jakob Ellemann-Jensen synes det alene at handle om juraen: Hvis juristerne vurderer, at der er basis for en rigsretssag, så er der ikke mere at diskutere.

 

For både Inger Støjberg og Mette Frederiksen handler disse sager i høj grad om politik, samfund og mennesker.

 

Ikke et rent juridisk problem

Mette Frederiksen har jo mere end nogen anden statsminister gjort det klart, at hun ikke vil være gidsel for embedsmænd, herunder jurister. Hun vil sætte politikken i højsædet.

 

Det vil være bemærkelsesværdigt, hvis hun nu går arm i arm med juristerne om at ramme Støjberg, fordi den tidligere integrationsminister er gået langt i forsøget på at forhindre, at små piger lever som barnebrude.

 

Mette Frederiksen nægtede at acceptere, at minkproblemet var et rent juridisk problem. Hun insisterede på, at det var et sundhedsproblem.

 

Hun skulle vel være den sidste til at acceptere, at problemet med barnebrudene var et rent juridisk problem, og at Støjberg derfor skal sendes for en rigsret.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…