Danske medier var i skingert oprør, da nogle syrere skulle sendes tilbage til Damaskus – men de siger ikke en lyd til, at Danmark bliver mere og mere syrisk-muslimsk

Arkivfoto fra en anden sammenhæng

Danske journalister er båret af langt mere venstreorienterede og politisk korrekte holdninger end dem, man finder hos befolkningen i øvrigt. Det samme mønster kender man fra andre vestlige lande.

 

Det sætter sit klare præg på den journalistiske dækning af den ikke-vestlige, især muslimske indvandring til Danmark og de store ændringer i den danske befolkning, som bliver resultatet.

 

Senest er det blevet meget tydeligt illustreret i mediernes omtale af syriske migranter i Danmark.

 

Politisk propaganda til fordel for syriske migranter

For kort tid siden kom flere store danske medier op i det skingre toneleje, da danske myndigheder lagde op til, at man kunne sende en lille gruppe syriske asylansøgere fra Damaskus-regionen tilbage til denne del af Syrien.

 

Ikke mindst medier som TV2 og Politiken kastede sig ud i regulære politiske propagandafelttog for at forhindre hjemsendelserne. De blev stærkt tilskyndet til det af politisk korrekte internationale medier, herunder New York Times og CNN i USA.

 

Danske journalister kan altid trække nogle forargede kommentarer fra disse medier i automaten – og det gør de i vidt omfang.

 

Men tavshed om den massive syriske tilstrømning til Danmark

Derimod hører man ingen alarmklokker ringe i de samme danske medier, når det viser sig, at der kommer flere og flere og flere migranter til Danmark fra blandt andet Mellemøsten, ikke mindst Syrien.

 

Det er ellers en udvikling, som har meget store og alvorlige konsekvenser for det danske samfund. Men her ser man ingen studieværter på TV2, der spadserer rundt foran kameraet med stemmen dirrende af forargelse. Heller ikke hos DR.

 

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2050 vil være godt 70.000 syriske indvandrere og efterkommere i Danmark! Dermed vil syrere være den største indvandrergruppe i Danmark. (Disse tal er viderebragt af Danmarks Videnscenter for Integration).

 

Dermed vil syrere være den største indvandrergruppe i Danmark. Andre grupper såsom irakere, pakistanere og somaliere forventes ligeledes at vokse markant.

 

Tallet er naturligvis behæftet med en vis usikkerhed. Men ifølge lektor i udlændingeret, Peter Starup, er der snarest udsigt til, at tallet bliver langt højere. (Berlingske)

 

For få er i arbejde, for mange er kriminelle

Starup slår dog med rette fast, at selv med 70.000 flere syrere i Danmark vil vi se et helt anderledes Danmark om bare en generation.

 

Han peger blandt andet på, at syrerne i Danmark er underrepræsenterede på arbejdsmarkedet og på uddannelser, mens de er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne.

 

Eller for at sige det på jævnt dansk: Denne indvandring trækker Danmark i den helt forkerte retning.

 

Det samme mønster gælder for migranter fra en række andre lande, der går under betegnelsen MENAPT-lande. Det vil sige Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan og Tyrkiet.

 

De ”veluddannede” syrere

Politisk korrekte journalister forsøger at fremhæve, at flere indvandrere og efterkommere fra disse lande får en uddannelse. Men som Starup nøgternt gør opmærksom på:

 

”Der vil givetvis ske en forbedring, da de kommer fra et meget lavt udgangspunkt. Det kan altså næsten ikke undgås, at der sker fremskridt. Men det er ikke givet, at de reelt kommer i beskæftigelse. Det har vist sig, at en betydelig del af de ikke-vestlige indvandrere ender med aldrig at bruge deres uddannelse.” (Berlingske)

 

Der har været gjort forsøg på at pumpe blandt andet syrerne op til et stort aktiv for det danske samfund. Hvem husker ikke medieberetningerne om, at de syriske migranter var veluddannede og dermed et klart aktiv for et moderne samfund som det danske?

 

Siden viste det sig, at disse påstande var politisk korrekte røverhistorier, ivrigt kolporteret af Journalistisk Venstreparti. Syrerne i Danmark er i hovedsagen dårligt uddannede. De er ikke et aktiv for dansk økonomi – de er en belastning for dansk økonomi. Danskerne betaler.

 

Presset mod vores kultur og værdigrundlag

Men tilstrømningen fra Syrien drejer sig langt fra kun om arbejdsmarked, uddannelse og kriminalitet – selv om det naturligvis er vigtige forhold.

 

Den store ændring i befolkningen, som denne tilstrømning fører med sig, ændrer hele fundamentet for vores samfund.

 

Det handler om den kultur og det værdigrundlag, som det danske samfund hviler på.

 

Kvindeundertrykkelse

For Danmark og danskerne er ligestilling mellem kønnene således fuldstændig afgørende. Men de migranter, der kommer hertil fra MENAPT-lande er slet, slet ikke opdraget til ligestilling mellem kønnene. Kvindeundertrykkelsen i disse lande er aldeles massiv.

 

Hvorfor er det nu lige, at vi skal have mere af den slags i Danmark?

 

Allahs ord er lov

For Danmark og danskerne er åndsfrihed og frihed til at indrette sin tilværelse, som man personligt kan og vil, fuldstændig afgørende.

 

Men for en stor del af muslimerne i Danmark er Allahs ord lov. Man diskuterer ikke med Allah. Man kritiserer ham ikke. Man tager ikke noget opgør med ham. Man gør, hvad han siger – punktum.

 

I praksis gør man det måske ikke altid, men man bøjer sig for, at Allahs ord i de hellige skrifter under ingen omstændigheder kan og må anfægtes.

 

Vi ser da også, hvordan unge muslimske indvandrere i stigende grad sætter religiøse (islamiske) love over demokratiet. Det er således fremgået af Københavns Kommunes såkaldte integrationsbarometer.

 

Hvem har bedt om det?

For Danmark og danskerne er uprovokeret vold blandt mennesker et ubetinget onde. Hvorfor skal vi så i Danmark åbne for en langt stærkere voldskultur fra de muslimske lande? En voldskultur, som kan ses i opdragelsen af børn, og som kan ses, når den rammer uskyldige medborgere på gaden.

 

Og hvem er det lige, der har bedt om, at narkohandel, vanvidsbilisme og truende adfærd i offentlig transport skal være en del af vores dagligdag?

 

Svaret er selvfølgelig, at ingen almindelige danskere har bedt om disse ting. De er resultatet af frygtelige svigt fra de politikere og meningsdannere, der har haft ansvaret for landets ve og vel i det seneste halve århundrede.

 

Ingen anger at spore hos de ansvarlige

Mange af dem har ikke engang gjort sig den ulejlighed at sætte sig en smule ind i, hvad masseindvandringen fra MENAPT-landene ville betyde for Danmark.

 

Hvad gør de så nu? Klæder de sig i sæk og aske for at vise deres anger over deres fatale fejltagelser?

 

Nej, det er kun de færreste. De fleste lader som ingenting og nøjes med at lufte deres heftige forargelse, når der gøres spagfærdige forsøg på at sende bare mindre grupper tilbage til deres hjemland.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…