Sikandar Siddique indkalder til samråd om hadforbrydelser – her er hvad der blev sagt

Der blev indkaldt til Samråd den 12. august 2021 om hadforbrydelser. Var virkeligheden uden for Borgen omsider gået op for politikerne? Havde de endelig forstået, at de måtte tage danskernes generelle utryghed i hverdagen alvorligt? Vi er jo ikke alle hærdebrede mandfolk med det sorte bælte i karate, der kan uskadeliggøre 5-10 angribere på én gang.

 

De fleste af os har efterhånden lært at være opmærksomme på omgivelserne og bevæge os forsigtigt rundt med antennerne ude i håb om ikke at være den næste, der bliver udsat for  overfald, korporlige såvel som verbale, lemlæstelse, voldtægt, røveri, tyveri, knivdrab, skyderi eller med et andet ord: Hverdagsterror.

 

Nu ville politikerne omsider adressere det helvede, de har skabt for danskerne.

 

Men nej. Det var en stakket glæde, da det stod klart, hvem der havde indkaldt til Samrådet, nemlig Sikandar Siddique.

 

Det vil føre for vidt at gennemgå hvert ord, der faldt i Samrådet, men nedenstående skulle kunne give et vink om, hvor vi er på vej hen. I linket ovenfor kan man høre hele Samrådet.

 

Sikandar Siddiques visioner

Det bør lige indskydes, at det ikke var første gang, Siddique indkaldte til Samråd om det samme emne. Det skete også den 17.3.2021. En god ting kan ikke gøres for tit.

 

Da Siddique synes, at der må gøres noget probat ved de forfærdelige danskere, hans forældre har tvunget ham til at leve iblandt, er han også fremkommet med et forslag til genindførelse af blasfemiparagraffen.

 

Danskernes racisme, diskrimination og had må simpelthen stoppes – med politikernes hjælp.

 

Og kan vi danskere ikke stoppe med et ønske om at bevare det Danmark, vi kendte, kan Siddique hente hjælp hos venstrefløjen – bl.a. men ikke mindst hos de Radikale. Dette parti fremsatte i maj 2021 et beslutningsforslag om automatisk indfødsret til herfødte udlændinge, hvis forældre er uden dansk indfødsret. Derved bliver det tæt på umuligt at slippe af med dem igen.

 

Siddique kunne slet ikke skjule sin begejstring for de Radikales forslag. Hans overstrømmende leflen for partiet var ekstrem pinlig.

 

Til beroligelse kan oplyses, at forslaget faldt ved 2. behandling.

 

De tre sidste links kan interesserede selv gennemgå – og græmmes.

 

Samrådet den 12. august 2021

Tilbage til Samrådet. Justitsminister Nick Hækkerup var manden i skudlinien, og MF Jeppe Bruus (begge S) var ordstyrer.

 

Siddique blev anmodet om at fremkomme med sin motivering for indkaldelse til Samrådet.

 

Det var gudhjælpemig sagen, der er blevet kendt som ”manden på havnen”, der var årsagen til, at politikerne skulle trækkes væk fra det politiske arbejde i Folketinget og i stedet beskæftige sig med Siddiques andenhåndssårede følelser.

 

Siddique udtalte: ”Ham her Lars udtaler til EkstraBladet, hvorfor han undskylder” og citerer ham (Lars) for at sige: ”Når man ser noget på TV, kan man godt blive harm.”

 

Det er altså faldet Siddique for brystet, at en (navngiven) person har brugt det eneste våben, det er tilladt danskerne at bruge, nemlig at råbe højt, når vi bliver forulempet. Da den berusede så også, stærkt provokeret, bad Kodes-parret forsvinde hjem til deres eget land, brugte han blot den ”ventil”, som ministeren kom ind på (se nedenfor).

 

Siddique synes, at den danske retorik er blevet lidt rigeligt ventileret de sidste 20 år. Den er blevet hård og grum mod minoriteter.

 

Hvilke minoriteter taler han om? Og hvad er der dog sket de sidste 20 år, der har afstedkommet, at et ellers venligt, tolerant og imødekommende folk har foretaget en sådan kovending? Har nogen af de tilvandrede mon opført sig på en måde, der tidligere var fuldstændigt ukendt på disse breddegrader?

 

Siddique ville gerne bede justitsministeren redegøre for, om han anerkender, at den hårde retorik er medvirkende til at legitimere eller anspore til hadtale og racisme. Og nu da justitsministeren var i gang, kunne han også lige redegøre for, hvordan regeringen, set i lyset af seneste tids overgreb og verbale overgreb på minoriteter (sic.), konkret vil bekæmpe racisme, had og diskrimination, der også ifølge statsministerens FB-profil af 25.5.2021 ikke hører hjemme i Danmark.

 

Irettesættelse

Inden Jeppe Bruus gav ordet til Niels Hækkerup, irettesatte han (meget venligt) Siddique, fordi denne have nævnt navnet på ”manden på havnen”. ”Den slags bør man være tilbageholdende med”. ”Det er ikke vores rolle i Retsudvalget at nævne en enkelt person eller bedømme ham på den måde, selv om det er helt fair at diskutere problematikken.”

 

Om Siddique tog kritikken til sig og dermed lærte, at der er visse ting, man ikke gør i Danmark, må henstå i det uvisse.

 

Justitsministerens respons på Siddiques indledning

Som ventet, hørte vi uklare udmeldinger, der ligesom gensidigt udelukkende hinanden.

 

På den ene side udtalte Hækkerup, at hadforbrydelser er dybt alvorlige og ikke kun rammer uskyldige mennesker, men også hele den gruppe, som den enkelte er en del af. De ses ikke som individer, men skyldes i stedet deres tro, hudfarve, seksuelle orientering eller noget helt fjerde.

 

På den anden side mente Hækkerup, at man skal have mulighed for at ytre sig. De vide rammer er en vigtig ventil. ”Vi kan se, at i andre lande, hvor man ikke har denne type debat, fører det til forråelse i samfundet, så man ikke kan få løst problemerne, fordi man efter min mening af misforstået politisk korrekthed (sic.) ikke diskuterer emnerne åbent.”

 

For mig var udmeldingen rettet til de tilvandrede, hvis opførsel mildest talt er forkastelig over for ”hvidhed”, som efterhånden er blevet et skældsord, den (kultur)kristne tro, vores homoseksuelle medborgere, overfald på små piger og drenge, unge kvinder og mænd, ældre og gamle samt handicappede, især hvis de sidder i kørestol. Hertil kommer vores jødiske medborgere, som lever livet farligt i ethvert land, hvor der er alt for mange muslimer.

 

Opfattelsen af justitsministerens udmelding afhænger formentlig af ”øjnene der ser”. Og for Siddique havde det nok mere at gøre med, at danskerne skal tvinges til at anerkende muslimske kvinders promovering af deres ideologi, og at fulde mænd ikke skal løbe grassat og råbe op, selv når de er provokeret.

 

Det er nok Sidiqque, der ”ser” rigtigt, og at den styrkelse af indsatsen mod hadforbrydelser og alt andet uvæsen, der er indgået aftale om, er rettet mod danskerne.

 

Et hold-kæft-bolsje til danskerne

Økonomien er på plads, oplyste Hækkerup, i forhold til den aftale, der er indgået med Anklagemyndigheden og politiet. Aftalen strækker sig over 2021-2023 og skal styrke indsatsen over for hadforbrydelser.

 

Det lyder jo som ret så voldsomme foranstaltninger, hvis det indebærer, at danskerne ikke må give udtryk for afsky ved synet af de muslimske kvinders tilhylning, eller man farer frem med brask og bram, fordi en fuld mand forløber sig.

 

Men det var vist heller ikke lige det, Hækkerup tænkte på.

 

Hadforbrydelse ikke sådan lige til at definere, slet ikke når henses til vores grundlovssikrede ret til at ytre os. Så det bliver altså politiets og Anklagemyndighedens skøn at vurdere. Og i sidste ende domstolene, hvilke hadforbrydelser der er strafbare, og hvilke der ikke er.

 

Med ”økonomien på plads” må vi se i øjnene, at skatteyderne endnu engang må til pengepungen, når vi skal betale for eventuelt at blive straffet.

 

En utilfreds Siddique

Da justitsministeren (min. 11:30) udtaler: ”Der er miljøer i vores samfund, hvor tolerancen netop ikke er til stede; hvor der ikke er respekt for lighed mellem kønnene; hvor homoseksualitet anses for at være en synd, og hvor intolerancen hersker” og ”den intolerance skal vi bekæmpe”, blev det for meget for Siddique.

 

Ved at antyde, at danskerne udsættes for hadforbrydelser fra muslimernes side, mente Siddique, at justitsministeren underminerer alvoren af hadforbrydelser.

 

Derfor havde han fire spørgsmål til Hækkerup:

 

”Anerkender ministeren, at den ventil bevidst eller ubevidst kommer til at legitimere grove udtalelser og en grov tone, som Samrådet er indkaldt til for at afdække?”

 

De tre næste spørgsmål kredser om det samme og er lige så uinteressante.

 

En storslået vision

Den tidligere venstreborgmester i Københavns Kommune, Leslie Arentoft, der har siddet i udvalg med Siddique på Rådhuset har bl.a. udtalt om denne, at hans visioner var få og små.

 

Men det er bestemt ikke visioner Siddique mangler i dag. Visioner om at få danskerne straffet for blasfemi, ”hadforbrydelser, racisme og diskrimination” (hans kæpheste). En vision om, at enhver udlænding (læs: muslim), der fødes i Danmark, har krav på ved fødslen at blive dansk.

 

Kort sagt, en storslået vision om et fuldt ud islamiseret Danmark. Læs her om folketingsmedlemmernes vilkår, der viser, hvad vi betaler Siddique for at afskaffe os selv.

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…