Indlæg fra læserne 10. juli: Er TV2s journalister helt uden initiativer? # Hvor er ledelsen i ældreplejen og det offentlige generelt? # Plejesvigt # Forkælethed er fællesnævneren # Ældre og syges svigt # Hvem skabte den moderne verden? #

Er TV2s journalister helt uden initiativer?

Af Morten Dreyer DF, Formand for Dragør tekniske udvalg

 

I disse dage kører TV2 en følgeton over gentagne umenneskelige forhold på aarhusianske plejehjem.
Hvor man på skærmen ser journalister med alvorlige ansigter beklage, at hverken den
socialdemokratiske borgmester og udvalgsformand vil komme med en udtalelse i vanrøgt sagerne. De
ønsker ikke at udtale sig, og så stopper de ellers professionelle journalister helt op.
Åbn dog øjnene og tænk alternativt.

 

Et byråd består af en række ligemænd, hvor hvert medlem har et kollektivt ansvar. Bliver et medlem
opmærksom på en ulovlighed eller anden uregelmæssighed, så skal medlemmet reagere. Det kan være at informere borgmester eller forvaltning. Eller ved selv at tage sagen op i byrådet eller i medierne,
alt efter personlig vurdering og temperament.

 

Af praktiske årsager har byrådet valgt en borgmester og udvalgsformænd. Derved er der en direkte
kontakt imellem det politiske og det forvaltningsmæssige. Derved har pressen også personer, som kan
kontaktes. Hvis disse offentlige personer ikke ønsker at udtale sig om en given sag, er det fair. De kan have en god personlig begrundelse.

 

Men medierne kan da bare ændre fokus. Får man et: “Ingen Kommentarer” eller en ubesvaret mail fra
borgmesterens side, så spørger man da bare et andet medlem af byrådet.

 

For eksempel oppositionens leder. Han kan sandsynligvis komme med nogle gode svar, da han via den
udvidede aktindsigt kan få de samme informationer som borgmesteren. Dertil kan han have en
kvalificeret mening om kommunens indsats på området. Både på det økonomiske og det administrative
område.

 

Så i stedet for at stå ude i regnen og forsøge at overdøve blæsten, så kan journalisten sammen med
byrådsmedlemmet i ro og mag optage et indslag, alt imens de sidder i et varmt mødelokale på
Rådhuset.

 

Hvis det på sigt erkendes blandt borgmestre, at en ubesvaret mail eller en manglende udtalelse vil
medføre, at hans konkurrerende borgmesterkandidat får fuld taletid i landsdækkende medier, vil det
måske medføre, at en borgmester naturligt informerer borgerne om sagerne, også når de ikke er så
rosenrøde, som åbningen af en ny svømmehal.


 

Hvor er ledelsen i ældreplejen og det offentlige generelt?

Af Svend Nielsen

 

Så er den gal igen – og tredie gang indenfor kort tid – at vi skal høre vores ældre medborgere bliver misrygtet i Aarhus kommune. Som om ikke det var nok, er den nu også gal i Randers kommune, og så er det jo slet ikke første gang, vi hører om disse umennekelige forhold andre steder i landet. Børneinstitutionerne i København var op til valget i 2019, et af de andre store emner, dokumenteret med videooptagelser.

 

Min påstand er, at det handler om dårlige ledelse i institutionerne  og i de pågældende kommuner. For hvor er den daglige ledelse, og hvor er den overordnede kommunale ledelse i disse svigt?  

 

Det første politikkere og fagforeninger gør, er at rose ledelse og medarbejdere for den store indsats de udfører, (så er vælgerne blevet pleaset) og som det første foreslår, at man nedsætter en gruppe til afdækning af årsagerne. Endvidere indførelse af uanmeldte kontrolbesøg, således at ledelse og medarbejdere kan gå rundt hver dag, og blive stressede over, at man aldrig ved hvem og hvornår, der kommer nogen kigger en overskulderen (hvem sagde Stasimetoder). Det er udtryk for en ekstrem mistillid til egne medarbejdere, og egne ledelsessystemer, og en elegant måde at frasige sig det overordnede kommunale ledelsesansvar, og ikke mindst det politiske ansvar. Altså endnu en offentlig vaskebalje, hvor ingen vil tage ansvar.

 

Jeg har selv været ansat i det offentlige 9 år – Teknisk Skole som faglærer – og et klart kendetegn er, at man udnævner ledere, som er pleasere og ukontroversielle ift. den overodnede ledelse. Hvad får man så? Adminstratorer, der ser som deres vigtigste opgave, at please ledelsen og rette ind under de givne forhold.! Det resulterer i mere af den samme uprofessionalisme, hvilket vil sige ingen udvikling og innovation af ansvarområdet. Jeg har endvidere eksempler på, at man forflytter medarbejdere, der har en vision og stiller krav til egen ledelse, fordi de simpelthem er for besværlige. I Silkeborg fyrede man ovenikøbet en overlæge, ikke fordi han var uduelig, tværtimod, men fordi han var for besværlig.

 

Jeg har mange års ledelseserfaring fra det private erhvervsliv, herunder 10 år som selvstændig, og kan ikke forstå, hvorfor ledelse gøres til raketvidenskab. Det er et håndværk ligesom alt muligt andet, med givne spilleregler også ift ansættelseskontrakter og indgåede overenskomster.

 

Lad os antage, man har ansat den rigtige lederprofil på et givet plejehjem. Hvis ikke plejepersonalet/medarbejderen lever op til ansættelseskravende, i dette tilfælde almindelig omsorg/empati og god skik/standard jf uddannelsen, må man forlange/forvente at lederen skrider ind, og tager en konkret samtale mhp korrigerende adfærd. Kræver det sidemandsoplæring eller efteruddannelse, så sæt igang. 

 

Hjælper ingen af delene, så må lederen trække en skriftlig advarsel op af skuffen, med konkrete kritikpunkter, til forventet efterlevelse. Dette er samtidig en juridisk forberedelse til det ultimative skridt, efterfølgende advarsler med understregning af tidshorisont til korrigerende adfærd og i sidste ende en konsekvens, hvis ikke det resulterer i den ønskede ændring – en fyring !! Følger man disse enkle regler, får man heller aldrig en sag om uberettiget fyring. Ledelsen har stadig ledelsesretten og pligten. Hvad ellers ? At udvise Laizes faire, dvs at lade stå til, gør lederen til medansvarlig, hvilket er uansvarligt og bør få samme forløb og konsekvens overfor lederen, som beskrevet på medarbejder niveau.


En anden mulighed er, at lederen ikke har de nødvendige resurser og vilkår stillet til rådighed. ! Her må man forlange og forvente, at vedkommende leder henvender sig til den ansvarlige i relevant forvaltning i kommunen, og beder om support til at løse problemstillingerne. Hjælper det heller ikke, må man som leder sikre sig dokumentation (mail f.eks.) i den fortsatte dialog, således at man ikke selv står med aben, når lortespanden vælter, som det nu er sket i bl.a Århus og Randers kommune. 

 

Det sker netop ikke i de fleste tilfælde, – hvorfor – fordi ledelsen i kommunen har sikret sig mod den besværlige leder, ved at udnævnte en loyal pleaser, i stedet for den fagligt dygtigste og til tider den mest udfordrende af egne systemer.

 

Det er beskæmmende, at det bedste man kan foreslå i situationen, når utilstrækkeligheden bliver afdækket, er stasimetoder (uanmeldte besøg), som i den grad afspejler mistillid til egne systemer og medarbejdere. Det man i stedet burde gøre, var at arbejde for optimal professionalisme dvs sige de dygtigste ledere og en tillidsfuld dialog, mhp på at løse den opgave vi alle betaler en høj skat og moms for at få udført.


Ældre og syges svigt

Af Hans Erik Adsbøl

Det vi har set i Aarhus ældrepleje er et total svigt og de ansvarlige skal stå til ansvar overfor dette svigt.

Nu fik Århus kommune, en dom på, at disse optagelse ikke måtte sendes. Det siger mig, at de optagelser, er så voldsomme, at de har valgt at forbyde dem, med begrundelsen, at ofret ikke kunne sige ja til denne overvågning. Den lov skal hurtigst muligt ændres, så pårørende kan sige ja på vegne af beboerne.
Og jeg mener, at man skal gi lov til disse optagelser, hvis den forurettede ikke kan svare for sig selv, det er den måde, man formentlig kan dæmme op for disse svigt. Jeg troede ikke, at vi i Danmark er kommet så langt ud, at vi behandler disse sårbare mennesker som fanger. Jeg ved, at I engang imellem, får de kontrolbesøg på plejehjemmene. Det skal fremover være et uanmeldt kontrol der foretages, de skal ikke være skemalagt.

 

Plejesvigt

Af Michael Nedersøe, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Horsens og folketingskandidat i Østjylland

 

Jeg bliver så edderspændt rasende over at se den dårlige behandling.

 

I disse dage bringer Ekstra Bladet nogle små klip fra den TV2 dokumentar, der har har fået fogedforbud mod at blive vist til danskerne. Dette fordi der har været anvendt skjult kamera til optagelserne.

 

I klippene kan man af flere omgange se misrøgt/overgreb mod den 90-årlige Else, der bl.a. bliver sendt til halloween-fest, i hendes egen afføring. Plejepersonalet mente ikke, det kunne betale sig at skifte Elses ble, da hun havde diarre og derfor klarede man lige “plejen/omsorgen” ved at vikle et par tæpper omkring hende, så det ikke lugtede så kraftigt.

 

I et andet klip ser man Else hænge i en lift i næsten 10 min. og da hun havde store smerter, bad hun gentagne gange personalet om at komme ned og ligge. Dette blev ignoreret, da plejepersonalet lige ville have hende til at presse en ekstra lille pølle ud, for så var de fri for dobbeltarbejde.

 

Jeg har stor tiltro til, at plejepersonalet i Horsens gør det meget bedre, men jeg har alligevel sendt flere spørgsmål til vores forvaltning, da jeg vil sikre mig, at vi behandler vores ældre borgere med den respekt, de fortjener og som vi alle betaler til.


 

Forkælethed er fællesnævneren

Af Mogens Justesen

 

Er amerikansk politi racistisk?

I den grad da, hvis Black Lives Matter (BLM) og deres politisk korrekte proselytter her og der og allevegne skal sige det. Og det skal de jo. Og det gør de jo. Og vore oikofobiske medier spiller med. De ser det tydeligvis som deres ypperste mission at få lagt den vestlige, “hvide” civilisation i graven. En mærkelig masochistisk dagsorden, synes jeg nok.

 

Det ville ellers være rart, om fornuften og statistikken kunne få ordet. Om ikke andet så for en kort bemærkning:

 

I absolutte tal er 5.417 amerikanere blevet dræbt af politiet siden 1. januar 2015. Af de 4.897 personer, hvis race kendes, var 2.477 hvide (50,6 pct.) og 1.299 sorte (26,5 pct.).

 

Regnet pr. million indbyggere ser det anderledes ud:

31 sorte, 23 latinoer, 13 hvide og 4 af “øvrige racer” (primært østasiater). Ups, en klar overvægt til sorte og latinoer. Så har BLM vel ret: Sorte jages og skydes ned af hvide racistiske betjente.

 

Men hvad nu, hvis sorte beklageligvis bare er mere kriminelle? Hvad siger statistikken?

 

I 2018 blev 442 sorte pr. 100.000 anholdt for voldskriminalitet sammenlignet med 122 hvide (inkl. personer af latinamerikansk herkomst) og 42 af asiatisk herkomst.

 

Men så er det vel kun, fordi politiet netop i højere grad går efter at anholde sorte? Og skal det endelig være, skyldes en eventuel overkriminalitet vel “socio-økonomiske faktorer”?

 

Og sådan kan man blive ved.

 

Der er lavet undersøgelser, som konkluderer, at der generelt ikke ligger racistiske motiver bag det amerikanske politis ageren. Dem kan man selvfølgelig vælge at lade være med at tro på. Det er det nemmeste.

 

Emotionelle pandemier kommer væltende ind over os i stride strømme. Jeg er efterhånden spændt på, hvor mange der er plads til på én gang.

 

Førhen kunne vi nøjes med en bølge ad gangen, så vi i det mindste kunne holde pusten og stå det igennem. I 1970’erne og 80’erne var det f.eks. revolutionsromantik og almindelig forkælethed, der hærgede.

 

Nu har vi på én gang både et klimahysteri og et antiracisme-hysteri kørende. OG almindelig forkælethed. Og der kommer et nyt hysteri til i morgen og nok et i overmorgen. Vær vis på det. Det går hurtigt nu om dage.

 

Forkæletheden er fællesnævneren. Har folk for lidt at lave?

 

De fleste i dette land knokler dag ud og dag ind for at holde vort fantastiske, vort dyrebare Danmark fungerende, sådan som vi gerne vil have, det skal fungere. Det nyder bl.a. jeg som pensionist godt af, og det er jeg dybt taknemmelig for.

 

Men de, der bruger tiden på at rende rundt og råbe og skrige racisme allevegne og forlange statuer væltet, de har da vist for lidt at lave.


Hvem skabte den moderne verden?

Af Jørgen V. Casse

 

Da de første katolske missionærer i 1548 ankom til Afrika, det var de såkaldte Jesuitter, katolske missionærer, der drog ud for at sprede kristendommens glade budskab, fandt de stammer af helt eller delvis nøgne sorte, der dansede rundt på den nøgne jord med et spyd i den ene hånd og et skjold fremstillet af dyrehuder i den anden, hverken mere eller mindre.

 

Den nøgne krop var ifølge den katolske tro noget der skulle dækkes til, en nøgen krop førte til syndighed, lyst om man vil. Som konsekvens heraf klædte missionærerne disse primitive stamme medlemmer på fra yderst til inderst. Vi europærer klædte afrikanerne på. Deres sparsomme påklædning, hvis nogen overhovedet, bestod af dyrehuder.

 

Påklædningen med klædestof var kun mulig fordi europæerne havde opfundet det at spinde og væve. Under den industrielle revolution blev dette erhverv rationaliseret og mekaniseret, før den tid var det udføre som hjemmearbejde, der blev aftaget af firmaer og solgt videre.

 

James Hargreaves fra Manchester Lancashire opfandt i 1764 den første industrielle ‘spindemaskine’ Spinning Jenny. Denne relative simple opfindelse blev raffineret og førte frem til de store spinnerier i Midt England. Uden James Hargreaves’ opfindelse ville konfektionsbrancen have trange kår. (Desværre var James HVID, undskyld)

 

Men han kan trøste sig med at han ikke er den eneste i gruppen, faktisk er det en meget stor gruppe. Uden den var vi næppe kommet frem til dags dato, negrene i Afrika havde ikke været i stand til at klare opgaven.

 

Da de første europære kom til Afrika havde de afrikanske stammer ikke udviklet sig overhovedet. De dansede rundt på den tørre jord, de var samlere og jægere. De førte stammekrige med deres nabo stammer, lejlighedsvis fortærede de deres ‘krigsfanger’, ud fra den antagelse, at det mod som denne fange havde udøvet ville man gerne overføre til sig selv. Det de i dag påberåber sig som en kultur er faktisk noget europæerne har opfundet, selv anede de ikke hvad det ville sige.

 

Lad mig her slå fast, at der i denne sammenhæng ikke er tale om intelligens overhovedet, blot om udvikling. En samfundsudvikling der ikke fandt sted i Afrika syd for Sahara, fra tidernes morgen frem til 1548. Det skal her anføres, at mennesket så vidt vides stammer fra en hule i Sydafrika, Lucie er navnet som vedkommende er blevet givet, (igen af hvide, Undskyld).

 

Skal vi fortsætte med de hvides ugerninger gennem århundreder, så bliver listen meget lang, og for ikke at trætte de stakkels læsere fra den venstreorienterede side, skal jeg nøjes med at fremhæve nogle få, men meget betydningsfulde ‘skurke’, der advares mod stærke sager, svage og ubefæstede sjæle bør ophøre med at læse videre her.

 

James Watt videreudviklede dampmaskinen fra den første fungerende dampmaskine opfundet af Thomas Savery og Thomas Newcomen. Watt lagde også navn til effekt. De var alle fra England. Uden disse tre ingen damplokomotiver, ingen dampskibe, ingen dampmaskiner til elværker, eller til spinderierne, dampmaskinen pumpede vand op fra minerne og luft ned samme sted, dampmaskinen blev uundværlig i den europæiske industri revolution. Tak til alle tre. (de var alle hvide, undskyld).

 

John Laudon McAdam skotsk civilingeniør der opfandt macadamiseringen, der den dag i dag anvendes ved vejbygning, alle veje og fortove har en hældning som får regnvandet til at løbe af meget hurtigt, den er ca. på 4 promille. Edgar Purnell Hooley fik patent på det man i dag kalder asfalt, (bitume (Tjære) der er bindemidlet i asfalten har været kendt i mange tusinde år, egypterne anvendte det i bygninger etc.) det er vi vist alle glade for uanset politisk standpunkt, men ups! Den ene var Skotte den anden Englænder, og (de var begge hvide, undskyld).

 

H.C. Ørsted er ansvarlig for elektromagnetismen, og dermed elektromotoren, Thrige i Odense var i Danmark synonym for elektromotorer bl.a. til skibsspil, og styremaskiner i skibe. Ørsteds opdagelse var en kæmpe fremskridt i Europas udvikling. Behøver jeg nævne det??? (han var hvid, undskyld).

 

Étienne Lenoir opfandt eksplosionsmotoren i 1860, det var den første kommercielle motor af denne type. Han blev fulgt op af Nicolaus Otto i 1876, der konstruerede den moderne motor. Uden eksplosionsmotoren ingen biler. (Begge hvide, undskyld).

 

Rudolf Diesel var skyldig i dieselmotoren, der blev installeret i et dansk fragtskib ved navn M/S SELANDIA i 1912, skibet tilhørte ØK som var ejet af H.N. Andersen. B&W fik patentet på skibsdieselmotorerne, og tusindvis af skibe har siden besejlet verdenshavene med B&W skibsmotorer. Ja! Ja! Jeg ved det godt. Diesel var tysk, Andersen dansk. (begge var hvide, undskyld).

 

Brødrene Wright i USA var blandt de første der fik en maskine til at flyve, en anden var Ellehammer i Danmark. Uden dem intet SAS, Lufthansa, Air France, mfl. Intet Royal Air Force osv. Desværre (de var begge hvide, undskyld)

 

Kineserne opfandt krudtet (Hurrae endelig nogen der ikke er hvide), uden krudtet ingen moderne krige, ingen Alfred Nobel (av den var værre han er hvid) Nobel ejede virksomheden Bofors, alle nationer har anvendt, nogle gør det stadig, en 40mm antiluftskytskanon fra Bofors. Nobel er også stifteren af Nobel-prisen som uddeles hvert år, krudt og kugler kaster af sig. (Nobel er hvid, undskyld).

 

Og så er der lige de græske filosoffer, uden dem ingen udvikling, det forhadte demokrati stammer fra disse filosoffer. (de var alle hvide, undskyld)

 

Dette er kun nogle få milepæle i udviklingshistorien, men kendetegnende for det hele er, at den er foregået i Europa næsten udelukkende. Vi skal meget langt tilbage i historien for at finde arabere der har bidraget med noget, arabertallene er faktisk opstået i Indien. Men vi kan slå fast at negrene i Afrika intet bidrag har ydet ud over fysisk arbejdskraft på europæernes ordre.

 

Som før nævnt er der ikke tale om intelligens, måske mere om tilfredshed versus utilfredshed. Selv EU kan være udtryk for utilfredshed, utilfreds med sig selv, og manges utilfredshed med EU, men utilfredshed er nøgleordet for Europa. (europæer er hvide, undskyld).

 

Curiosity killed the cat, satisfaction brought it back! Men det gjorde den ikke mindre nysgerrig tværtom, den stillede nye spørgsmål.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…