Dybt skræmmende videnskabelig undersøgelse tyder på, at Sundhedsstyrelsens corona-strategi har været en farlig fejltagelse

hospital i Herning (Foto: Ole Sørensen)

En bombe er sprunget i den danske debat om corona. Den ser ud til at ramme Sundhedsstyrelsens strategi mod den farlige virus meget hårdt.

 

’Bomben’ har form af en længere videnskabelig artikel i det fremtrædende tidsskrift ”Science”. Den er skrevet af epidemologer fra USA, Kina, Hongkong og Storbritannien.

 

Sundhedsstyrelsens nye strategi

I kampen mod corona ændrede Sundhedsstyrelsen for nylig strategi. Den gik fra den såkaldte inddæmningsstrategi til den såkaldte afbødningsstrategi.

 

I inddæmningsstrategien satsede man på at få testet folk med symptomer, inden smitten bredte sig – så sundhedssystemet kunne gribe tidligt ind. Men det opgav man nu.

 

I stedet ville man i højere grad overlade det til folk selv at vurdere, om de kunne være smittede. Hvis de fik feber, åndedrætsbesvær og tør hoste, skulle de betragte sig selv som smittede, holde afstand til andre og søge læge.

 

Men artiklen i ”Science” peger på, at det er en farlig strategi.

 

Skjult smitte

Artiklen påviser nemlig, at smitten i Kina i høj grad blev spredt af personer, der ikke havde synlige tegn på corona-smitte! De pågældende personer var således heller ikke selv klar over, at de havde sygdommen.

 

Derfor søgte de ikke læge. Og derfor spredte de smitten videre til andre i det skjulte – og det gik meget hurtigt.

 

De resultater, som artiklen fremlægger, gør det klart, at folk i mange tilfælde ikke selv er i stand til at opdage, at de er smittede og dermed farlige for deres omgivelser. Det kan betyde, at de er for længe om at søge læge.

 

De videnskabelige resultater, som ”Science” publicerer, lægger op til en intensiv indsats for at opfange de smittekilder, som ikke er umiddelbart synlige. Kina slog ind på denne vej med succes. Men Sundhedsstyrelsen i Danmark har altså anbefalet en anden vej.

 

Sundhedsdirektør trækker i land

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, er nu begyndt at trække i land med strategiskiftet – velsagtens i lyset af den kritik, han har fået.

 

Nu taler han ikke så meget om, at man skal vente med at inddrage sundhedssystemet, til man selv kan registrere klare tegn på sygdommen. Han synes i højere grad at anerkende, at der er brug for en aktiv opsporingsindsats og tests for at øjne faren i tide.

 

Dermed bevæger han sig tættere på den vej, som verdenssundhedsorganisationen WHO kraftigt har anbefalet – også for et land som Danmark. En vej som de kinesiske data fra undersøgelsen i ”Science” i den grad understøtter.

 

Men signalerne fra Sundhedsstyrelsen er stadig uklare. Det er tænkeligt, at Brostrøm endnu ikke kender den dugfriske artikel fra ”Science”. Og det er foreløbig uvist, om man helhjertet vil tilegne sig den lære, som kan drages af den opsigtsvækkende artikel i tidsskriftet.

 

Kun 14 procent blev opdaget

I Kina bredte corona-virus sig eksplosionsagtigt i januar i år. Men artiklen i ”Science” påpeger, at smitten dengang i høj grad hærgede i det skjulte. Seks ud af syv infektioner blev ikke opdaget! Det såkaldte mørketal var enormt.

 

Det betød, at man ikke havde noget klar billede af smitten og derfor heller ikke kunne sætte effektivt ind.

 

Artiklen i ”Science” kommer nu med en højst bemærkelsesværdig afsløring: Størsteparten af smitten blev transporteret af personer, der kun havde svage symptomer – i nogle tilfælde kunne man slet ikke få øje på symptomer.

 

Denne usynlighed findes tilsyneladende ofte i forbindelse med luftvejsinfektioner. Mange af de smittede søger aldrig læge. Desværre gjaldt det i vidt omfang også mange af de kinesere, der blev smittet med corona-virus.

 

En meget stor del af smitten blev således i første omgang ikke opdaget af de smittede. Og mange informationer nåede derfor heller ikke frem til sundhedssystemet.

 

Forskerne i ”Science” konstaterer, at kun 14 procent af infektionerne blev opdaget!! De kalder dette for deres vigtigste resultat.

 

Den meste smitte kommer fra folk uden klare tegn på sygdommen

Disse afsløringer i ”Science” understreger således, at en stor del af smitten ikke opdages og behandles i tide, hvis man overlader det til folk selv at vurdere, om de er syge nok til at søge læge. Sådan som Sundhedsstyrelsens afbødningsstrategi lægger op til.

 

Forskerne vurderer, at det store antal af uopdagede tilfælde i begyndelsen har været afgørende for, at smitten bredte sig så eksplosivt i Kina og andre asiatiske lande. Det samme har vel været tilfældet i et land som Italien.

 

Folk med lette eller ingen synlige symptomer på corona var ganske vist ikke så smitsomme som folk med kraftige symptomer.

 

Men disse mennesker med lette symptomer udgjorde et langt større antal, og derfor havde de så stor indflydelse på, at det gik så galt. De stod ifølge forskerne bag 79 procent af alle kendte smittetilfælde.

 

Test-test-test

Derfor lyder forskernes lære, at meget aktiv testning og tidlig sporing af smitten er fuldstændig afgørende for kampen mod corona.

 

Artiklen slår klart fast, at det høje antal af uopdagede tilfælde i Kina til dels kan føres tilbage til manglen på tests i den tidlige fase.

 

Forfatterne skriver:

 

”Vores resultater viser, at man kun kan bringe Sars-CoV-2 fuldstændig under kontrol, hvis man radikalt styrker identifikationen og isoleringen af de hidtil ukendte skjulte smittefælde.”

 

Hvis denne artikel skrevet af anerkendte forskere i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift holder vand, kan man således godt glemme alt om at drosle ned på testning og overlade mere til patienternes egen vurdering.

 

Tværtimod er der brug for at, at sundhedssystemet er meget udfarende med at teste folks helbred og kontakter til andre personer. For eksempel ved mundskrab, der kan foretages let og hurtigt.

 

Disse testresultater skal bruges til at få bedre styr på smitten – også den usynlige smitte – og bryde smittekæderne.

 

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm må erkende, at hans planer om at gå over til en ”afbødningsstrategi” ikke holder.

 

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/13/science.abb3221

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…