Belgien: “Om 12 år er der muslimsk flertal, og vi har magten”, siger leder af partiet “Islam”

Redouane Ahrouch, leder af partiet Islam

Demokrati versus islam

Også i Belgien går det godt med integrationen af Vesten. Der har de siden kommunevalget i 2012 haft et politisk parti som hedder Islam, se DKA her og Gatestone Institute her.

Demokrati betyder folkestyre. Det er sammensat af demos, som betyder folke, og kratos som betyder styre, se wikipedia her.

 

“Der er ikke konsensus om en definition, men lighed for loven, politiske frihedsrettigheder, som tale-, trykke-, og forsamlingsfrihed samt retssikkerhed er siden antikken fremhævet som vigtige elementer i demokratiet”.

 

Disse vigtige elementer går på ingen måde godt i spænd med islam. Alligevel er der nu et politisk parti i et demokrati, der hedder Islam.   

 

Men betyder islam ikke underkastelse, og er det ikke for Allahs religiøse love alle gode muslimer skal underlægge sig ?   

 

Det er da det diametralt modsatte af folkestyre.

 

En svensker i EU er hoppet af til Vesten 

Ved det kommende kommunalvalg i Belgien til oktober, stiller partiet Islam op i 14 af landets kommuner, se samtiden her.   

 

På valgprogrammet er blandt andet halalskolemåltider, islamiske helligdage, pigers ret til at bære tørklæde i skolen og adskillelse af mænd og kvinder i offentlige transportmidler.   

 

Som Europaparlamentsmedlem for Kristen Demokraterne og bosat i Bruxelles har svenske Charlie Weimers fulgt udviklingen på tæt hold. Det har nu fået ham til at hoppe over til Sverigedemokraterne. Han er blevet nervøs. 

 

Svenskerne er generelt ikke kendt for at være pylrede hvad islamisering angår, men nu er hans politiske hovedsigte pludselig, at stoppe migrationen og stoppe islamiseringen. 

 

Partiet Islam på linje med islam – og den kurs holdes støt

Efter kommunevalget i 2012 udtalte ordføreren for partiet Islam sig i medierne om, at islamiseringen af Belgien er i gang. Det kan tage årtier, måske et århundrede, men hans konklusion var klar : Belgien kommer til at blive et shariastyret land. 

 

Ikke overraskende er det en linje der holdes fast i, da partiets principprogram er rodfæstet i koranen.  

 

I sidste uge sagde partiets leder Redouane Ahrouch på Belgisk TV, at der indenfor 12 år vil være muslimsk majoritet i Belgien, og når det sker, så vil der kun være to grupper der kan lede landet : “Ekstremister eller demokrater som os”, se TV indslaget fra Voice of Europe her, og læs Geller Report her.  

 

Partiet Islams mål er en 100 % islamisk stat med sharia lov, se Voice of Europe her

 

Det er med god grund, at Charlie Weimers er blevet nervøs.

 

Det er en nervøsitet der vokser proportionalt med kendskabet til islam.

 

Gode spørgsmål

Forestiller man sig en muslim, der gerne vil være en god muslim i forhold til sin “religion”, og som deltager i det demokratiske valg i Belgien. En der også gerne vil være socialt accepteret blandt sine trosfæller.

 

Hvordan vil han hjemme i Molenbeek forklare, hvis han har stemt på et andet parti end Islam?  

 

Hvordan skal han forklare det i relation til sin religiøse vrangforestilling ? Hvad skal han sige til Allah, når den tid kommer? 

 

Vil den fri meningsudveksling ikke blive hæmmet, når alternativer til partiet Islam skal diskuteres?

 

Vil angsten for skærsilden ikke være et så stort bias, at det hindrer den demokratiske proces ? Vil ikke den angst umuliggøre en suveræn personlig stillingtagen ?

 

Er det ikke et paradoks, i et demokratisk valg, at det kan være blasfemi, ikke at stemme på et bestemt parti?

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…