Marie Krarup: Demokrati og menneskerettigheder må ikke blive religion

Demokrati og menneskerettigheder anses af mange for hellige køer, der ikke må røres ved.

 

Men de sidste år er det blevet klart for enhver, at menneskerettigheder og menneskerettighedskonventioner er et problem, fordi de tvinger lande til at føre en udlændingepolitik, som en nationalstat ikke kan holde til.

 

Det er først og fremmeste europæiske lande, der er blevet udsat for en massiv tilstrømning fra den muslimske del af verden, og som derfor oplever et voldsomt kultursammenstød, der har skabt problemer med ytringsfrihed, religionsfrihed og forhøjet kriminalitet i de lande, der har modtaget mange.

 

Menneskerettighedsregimet undergraver dermed de enkelte borgeres frihed. Som sagt er der ikke så mange tilbage i Danmark, der ikke godt kan se denne sammenhæng. Derfor er der flere og flere, der bakker op om Dansk Folkepartis ønske om at ændre på konventionsregimet, så vi kan få fuld frihed til at føre den udlændingepolitik, som borgerne måtte ønske. Det er godt.

 

Demokrati betragtes for langt de fleste stadig som en form for erstatningsreligion. Man anser det ikke bare for en procedure, der bruges til at finde ud af, hvem der skal bestemme, men også som en forløsende tænke og væremåde, der er så god, at den bør spredes til alle i hele verden.

 

Jeg synes bestemt, at vores demokrati i Danmark er godt, og jeg ønsker mig ikke et andet styresystem. Men jeg vil nogen gange gerne advare om, at få et alt for religiøst forhold til systemet. Det kan påføre andre lande skade, hvis de tvinges til at indføre et liberalt demokrati, selvom de ikke er klar til det.

 

Jeg har lige været i udlandet som OSCE-valgobservatør og læste i den forbindelse de grundlæggende OSCE-dokumenter, valg-observationen udspringer af. Her siges der bl.a. at demokrati er essentielt for menneskelig værdighed, og at det er den eneste måde at have et legitimt styre på.

 

Som sagt er jeg glad for det danske demokrati og vil ikke bytte det til noget andet. Men det undrer mig, at man kan påstå, at demokrati er essentielt for menneskelig værdighed, og at det er den eneste måde at have et legitimt styre på.

 

Vi var da ikke uden menneskelig værdighed i Danmark før 1848. Og vores enevældige konge udgjorde da et legitimt styre. Men alt det blev ændret til et andet system med grundloven. Og tak for det.

 

Vi kan vel heller ikke påstå, at folk i Kina, Rusland, Saudi Arabien, Ægypten og mange andre udemokratiske lande ikke har nogen menneskelig værdighed. Og vi kan vel heller ikke nægte deres statsledere legitimitet. Hvis vi gør, kan vi hurtigt få skabt alvorlig ustabilitet i verden!

 

Læs også
Højesteret ophæver opholdspligten og slipper kriminelle på tålt ophold løs på den sagesløse befolkning – politikerne svigter

Det vil nemlig føre til, at man ikke kan anerkende andre styrer, der ikke er demokratiske. Og dem er der jo mange af i verden. Vi skal jo kunne samarbejde med andre lande, – også selvom de har et styre, som vi ikke selv vil have. Det er også et problem, hvis man ikke vil anerkende de fremmede borgeres værdighed, fordi de bor i et land, der ikke er demokratisk. Det er urimeligt overfor de mennesker, der er født i udemokratiske lande.

 

Derfor bør vi glæde os over vores eget system, men vi skal også evne at se, at det trods alt kun er en proces. En god en i vores land, – men ikke nødvendigvis den bedste i alle lande. Demokrati bør ikke blive en religion.

 

Marie Krarup er MF for Dansk Folkeparti

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…