Tidligere præst i Tømmerup har erkendt seksuelle overgreb på børn og unge – her forklarer psykolog, hvad der kan ligge bag

Mandag  indledtes en retssag mod en tidligere præst i Tømmerup, der er tiltalt for seksuelle overgreb og blufærdighedskrænkelse af 12 børn og unge. Han er ialt anklaget for 30 forhold i strid med loven. På retsmødet erkendte og beklagede præsten flere seksuelle krænkelser og overgreb mod børn og unge. Kristeligt Dagblad 2.10 

 

Sagen er special og særlig grov på den måde, at krænkelserne angiveligt er forløbet over 10 år, at han angiveligt har misbrugt mange drenge og én pige, og det er en skærpende omstændighed at han nød en særlig tillid i lokalsamfundet i og med sit embede som præst. Endvidere har præsten tidligere været i søgelyset for overgreb på en mindreårig skriver Kristeligt Dagblad 2.10.

 

Seksualitetens væsen

Når man skal prøve at forstå mænd der føler sig seksuelt tiltrukket af børn, hvad enten de gifter sig med dem som i Mellemøsten og Somalia eller blot udnytter en datter, en lillebror eller et barn i varetægt, må man først begribe hvilken betydning seksuelle oplevelser egentlig har.

 

Sex er jo ikke ligesom søvn og mad et behov, der får katastrofale konsekvenser, hvis det ikke opfyldes. Ser man bort fra slægtens videreførelse har det at få fysisk sex mange andre vigtige funktioner. Sex reducerer stress, sex forstærker selvværdet og endelig virker sex som trøst og glædesbringer. God sex i parforhold virker også forstærkende på forholdet. Personer der presses til sex, udsættes derimod for det modsatte.

 

Børn der tvinges til at give seksuelle ydelser bliver stressede, får lavt selvværd og somatiserer ofte det psykiske ubehag til overspisning, sengevædning eller indlæringsvanskeligheder. Sådanne symptomer ser man ofte, foruden tanker om selvmord eller faktiske selvmordsforsøg.

 

Seksualitet = personlighed

Både for at forstå krænkerpersonligheden, men også for at  forstå hvad der sker med barnet, er det vigtigt at forstå at individets seksuelle udvikling og personlighed er to sider af den samme sag.

 

Seksualitetens væsen er  både udtryk for og afspejler indtryk på personligheden. Det foregår på den måde at et individs erfaringer med relationer til andre mennesker, personens erfaringer med at få sine behov opfyldt og hans erfaring med at være et kønsvæsen nedfældes i og former hans personlighed gennem opvæksten.

 

Disse erfaringer præger både seksualiteten  og karakteren, og forvaltningen af seksualiteten er derfor et udtryk for brede og mangeartede erfaringer .

 

Afmagt og savn

Den perverse personlighed har fået forvredet sin normale udvikling på disse områder. Pervers er ikke noget man vælger, det er noget man bliver. I hvilken retning perversionen forløber  vil heller ikke være tilfældigt, for ligesom alle psykiske symptomer peger hen på det der er galt, så fortæller perversionen også en historie om personens savn.

Læs også
Video: Hunden vil sidde ned, så hvorfor ikke sætte sig på en dejlig blød baby …

 

Den fixeret pædofile går udelukkende efter sex med børn og har gjort det siden teenageårene. Afvigelsen skyldes næsten altid en brist i omsorg og bekræftelse i kombination med egne oplevede traumatiske (ofte sexuelle) overgreb. Moderen har forstyrret hans udvikling ved fx at være ligeglad eller ikke-påskønnende i kombination med en foragtet far. Vrede og afmagt herover kan han ikke give udtryk for. Det er ikke bevidst for ham, mens han vokser op, at han bliver snydt for normale relationer.

 

Denne personlighed opnår ikke interesse for omverdenen, kan ikke elske, tør ikke binde sig, men savnet skaber sorg. Den perverse personlighed er sjældent glad og afslappet. Han føler en svingende kombination at af være akavet, misforstået, tilsidesat og urolig. Det kalder psykologer og psykiatere for angst. Angst adskiller sig fra frygt ved ikke at have noget objekt, det er en indre tilstand. Angst som resultat af en vanskelig barndom er derfor svær at komme af med uden terapi. Men krænkeren søger trøst for sin sorg og sin angst. Og trøst  og afslappelse kan han få ved sex.

 

Da børn i krænkerens øjne er rene og uskyldige  væsener, er han mere tilbøjeligt til at nærme sig dem end krævende og kritiske individer, altså voksne. Vælger han en dreng til lindring, er det mønstret at drengen er på hans egen alder ”da det gik galt”.Derimod vil et barn hvis grænser og udvikling respekteres få et indre begreb om respekt, og det vil kunne indleve sig i hvilke konsekvenser dets forhold til en anden person medfører for den anden, og dermed afholde sig fra at krænke.

 

Denne indlevelse mestrer en krænker ikke, han er tilbøjelig til at tilskrive barnet sine egne behov. Krænkeren oplever ikke altid at han skader barnet. Enten ”leger” de sammen eller  han synes at den unge ”forfører” ham med sine stærke seksuelle lyster. Mange krænkere  erkender dog at de bliver nødt til at lokke børnene.

 

Præsten i Tømmerup

Med hensyn til Præsten i Tømmerup tyder det på, at lokkemaden har været alkohol, spil, samvær,  indlevelse og gode råd. Desuden har alkohol og muligvis euforiserende stoffer sandsynligvis været brugt til at mindske børnenes sansning af misbruget.

 

Læs også
Politiet advarer mod mand – ved to skoler har han lokket elever med slik: Kom med mig hjem

Ofte tilbydes en krænker behandling sideløbende med sin straf, men en udviklingsforstyrrelse denne, kan man ikke terapeutisere sig ud af. Psykologer kan kun håbe på at hjælpe en krænker til ikke at agere på sine seksuelle impulser. Selve den perverterede lyst forsvinder generelt ikke. Personligheden og seksualiteten er vævet sammen som to sider af en mønt, der gensidigt har formet hinanden.

 

Kirsten Damgaard er psykolog og sexolog

 

Dele af artiklen har været bragt i Socialrådgiveren, 2004

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…