Den berygtede leder af Loyal to Familia er ikke blevet udvist – det kunne krænke hans menneskerettigheder

Arkiv / Skærmprint Localeyes.dk

Den 21-årige William Lennon Davis sank død om i en blodpøl i Jomfru Ane Gade i Aalborgs forlystelseskvarter den 7.april 2007.

 

Han var blevet gennembanket med skårede flasker og stole af fire mænd, og døde af de fjorten knivstik.

 

Det var Shuaib Khan som slog ham ihjel. Shuaib Khan er i dag leder af indvandrerbanden Loyal To Familia (LFT), som er drivkraften i det opgør, der netop nu hærger København med et stort antal skyderier.

 

Shuaib Khan, der er pakistansk statsborger, blev den 8. oktober 2008 idømt otte års fængsel. Efter strafudmålingen fortalte hans forsvarer, Gitte Juul Jensen til Nordjyske Stiftstidende, at hendes klient var chokeret over dommen, men at:

 

”Han var samtidig lettet over, at han undgik det, han frygtede allermest, nemlig udvisning af Danmark for altid.”

 

Mordere som Shuaib Khan beskyttes af menneskerettigheder

Den morddømte Shuaib Khan og hans forsvarer havde nu ikke behøvet at bekymre sig særligt meget om faren for at blive udvis af Danmark for bestandig.

 

Da Shuaib Khan er født og opvokset i Danmark, er han beskyttet af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions regler om det såkaldte tilknytningskrav.

 

Det betyder, at hvis han har boet i Danmark i hele sit liv, vil det ifølge konventionen være en krænkelse af hans menneskerettigheder at udvise ham til Pakistan, selvom han er pakistansk statsborger.

 

Ligeledes fastslår bestemmelserne i konventionen, at det vil være en ulovlig krænkelse af hans ret til familieliv at udvise ham, da hele hans familie bor i Danmark og ikke i Pakistan, som han overhovedet ingen tilknytning har til.

 

Han blev iøvrigt prøveløsladt allerede i november 2012. Og kort efter blev han angiveligt leder af Loyal to Familia. Og foråret 2013 igen drabssigtet. (bt.dk, 13.3.13)

Læs også
Minister har fået nok: Mandlige migranter skal kunne smides ud af landet, hvis de gentagne gange krænker kvinder

 

Konventionen står over dansk lovgivning
Det er Højesteret, der lægger kursen i såvel udvisningssager som i alle andre sager, hvor Højesteret dømmer.

 

I januar 2000 fastslog Højesteret, at Den Internationale Menneskerettighedskonvention ligger over dansk lovgivning, og strammede dermed i kursen i udvisningssager med henvisning til konventionens bestemmelser om proportionalitet.

 

Altså tilknytningen til Danmark og retten til et familieliv.

 

Højesteret skærpede dengang kursen som følge af, at Folketinget i 1998 ændrede udlændingeloven for at gøre det lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det var et skråplan i forhold til konventionen, mente Højesteret altså.

 

Det betyder i realiteten, at det i dag stort set vil være umuligt at udvise bandemedlemmer, selvom de ikke har dansk statsborgerskab, da der jo er tale om anden, tredje, fjerde eller femte generations indvandrere, som her boet i Danmark hele deres liv og har hele deres familier her.

 

Inger Støjberg: ”Regeringen overvejer reglerne om udvisning”
I et svar til formanden for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup (DF), skriver udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), at:

 

”Udgangspunktet i de danske udvisningsregler er, at jo længere tid en udlænding har opholdt sig lovligt her i landet, desto grovere kriminalitet skal der til, for at den pågældende kan udvises.”

Læs også
Lars Løkke holdt møde med Marokkos udenrigsminister om Mansour, der er dømt til udvisning – her er det svar, han fik

 

I sit svar erkender Inger Støjberg imidlertid også, at dansk lovgivning på området er underlagt Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om den såkaldte proportionalitetsafvejning:

 

”Denne proportionalitetsafvejning foretages på baggrund af en samlet og konkret vurdering af en række elementer,” skriver ministeren og fortsætter:

 

”Herunder blandt andet den begåede kriminalitets art og grovhed, varigheden af udlændingens ophold i bopælslandet, udlændingens familiesituation og fastheden af udlændingens sociale, kulturelle og familiemæssige bånd med værtslandet og med modtagerlandet.”

 

Alligevel slutter Inger Støjberg sit svar med følgende bemærkning:

”Jeg kan endelig oplyse, at regeringen overvejer nye initiativer på udlændingeområdet. Dette gælder også reglerne om udvisning.”

 

Dansk Folkeparti: Bandemedlemmer skal smides ud af landet
Hos Dansk Folkeparti har gruppeformand Peter Skaarup modtaget ministerens udmelding om en skærpelse af udvisningsreglerne med interesse.

 

”Vi har jo den holdning, at bandemedlemmer skal udvises, men her har Højesteret hidtil været noget af en stopklods, så det bliver da interessant at se, hvad ministeren vil melde ud med,” siger Peter Skaarup til Den Korte Avis og fortsætter:

Læs også
Asylansøger slog sig 8-årige datter med kæp – retten lægger fløjlshandsken og dømmer ham til udvisning

 

”Men under alle omstændigheder kan hun være sikker på vores opbakning, når det gælder stramninger på udlændingeområdet.”

 

Peter Skaarup understreger i den forbindelse, at Dansk Folkeparti har den grundholdning, at lovgivningen skal indrettes således, at domstolene forpligtes til at se bort fra de bestemmelser i Menneskerettighedskonventionen, som forhindrer Danmark i at udvise kriminelle udlændinge.

 

”Det kan simpelthen ikke passe, at vi skal rette os efter bestemmelserne i en konvention, der er indrettet på at beskytte kriminelles og ikke ofrenes menneskerettigheder. Det er i den grad krænkende for retsbevidstheden” lyder det fra Peter Skaarup.

 

Se mere om Loyal to Familia på:

 

http://localeyes.dk/68329-3388-bandefolk-foran-retten-paa-frederiksberg/

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…