Stor variation i flygtninges beskæftigelse

Colourbox
Nogle grupper af flygtninge, der får i asyl i Danmark, klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end andre grupper. Mens næsten 40 procent af flygtningene fra Burma er i job ti år efter, de kom til landet, gælder det for 10 procent af flygtningene fra Serbien-Montenegro og 20 procent fra Irak.

 

Efter ti års ophold i Danmark er i gennemsnit hver fjerde flygtning i arbejde, men ser man på flygtningens nationalitet, bliver billedet mere nuanceret. For eksemel er næsten 4 ud af 10 burmesere i job, mens det kun gælder for 1 ud af 10 fra Serbien-Montenegro.

 

Flest i job fra Rusland og Burma

 

 

Anm: Omfatter de ti lande, hvorfra der er kommet flest flygtninge. Der ses alene på personer, der er indvandret i perioden 2000-2003. Personer, der er udvandret, er ikke medtaget.

Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik.

 

 

Analysen ser på de ti nationer, som Danmark i perioden 2000-2003 modtog flest asylansøgere fra. Flest kom der fra Irak og Afghanistan. Men irakerne og afghanernes succes med efterfølgende at komme i job er alligevel markant forskellig. 20 pct. af de irakiske flygtninge var 10 år efter i job, mens det gælder for 10 procent af afghanerne.

 

Del på Facebook

ANDRE LÆSER OGSÅ…